63. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NAZAR

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 59. lurzatian.
Hasierako onespena

Nazarko Udalak, 2021eko otsailaren 29an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, hasiera batez onetsi zuen 1. poligonoko 59. lurzatiaren xehetasun-azterketa.

Espedientea jendaurrean egonen da hogei egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen. Hori dena, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Nazarren, 2021eko otsailaren 1ean.–Alkate udalburua, Javier de Acha Morrás.

Iragarkiaren kodea: L2103301