63. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Lamparilla” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Solar Fotovoltaica Navarra SLk sustatua, Lodosako udal mugartean. (5080-CE espedientea).

Energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta horniketa egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. artikuluan xedatutakoa betez, jendaurrean jartzen da 5080-CE espedientea. Hona hemen espedientearen daturik garrantzitsuenak:

–Eskatzailea: Solar Fotovoltaica Navarra SL.

–Instalazioen deskribapena: “Lamparilla” eguzki instalazio fotovoltaikoa, 8,18 Mwp-koa, eta haren ebakuazio-azpiegiturak.

–Eskaera: ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua hastea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

–Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.

Informazioa jendaurrean egonen da Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan eta

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/lamparilla-parke-fotovoltaikoa-espediente-5080-ce

web-orrian, interesdunek azter dezaten eta, nahi izanez gero, bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak, iradokizunak eta oharrak egin ditzaten.

Alegazioak, iradokizunak edo oharrak idatziz aurkeztu beharko dira Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 5. solairua; 31005 Iruña), 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2021eko martxoaren 2an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.

Iragarkiaren kodea: F2103553