63. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 18a

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurreko informazioa Aixeindar SAk proiektu honi dagokionez eskatutako aurretiazko administrazio baimena eta ingurumen inpaktuaren adierazpena direla eta: Labraza haize-parkea, 40 MW-ekoa, Oionen (Araba) eta Aguilar Kodesen (Nafarroa), eta haren energia ateratzeko azpiegitura Kodesko Las Llanas transformazio azpiestazioa handituta (30/220 kV)

Proiektua ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren prozeduraren menpe dago, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7.1. artikuluak ezartzen duenari jarraikiz.

Aurretiazko administrazio baimenaren eskaera ebazteko eskumena duen organoa Politika Energetikoaren eta Meategien Zuzendaritza Nagusia da, eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntari buruz ebazteko organo eskuduna, berriz, Kalitatearen eta Ingurumen Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia, biak ala biak Trantsizio Ekologikorako Ministerioari atxikiak. Nafarroan espediente administratiboa tramitatzea Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzako Industria eta Energia Arlo honi dagokio.

Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 53.1.a) artikuluan, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. eta 37. artikuluetan eta Energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta horniketa egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 124. eta 125. artikuluetan ezarritakoarekin bat, jendaurrean jartzen da eskaera hau, “Labraza” izeneko 40 MW-eko haize-parkearen aurretiazko baimen administratiboa eman eta ingurumen inpaktuaren azterketa egitekoa. Hona eskaeraren ezaugarri nagusiak:

–Erreferentziazko espedientea: 30/220 kV

–Proiektua: Labraza haize-parkea instalatzea (8 haize-sorgailu eta 40 MW) eta Kodesko Las Llanas transformazio azpiestazioa handitzea (30/220 kV).

–Garraio Sarean husteko puntua: Laguardiako lotunea, 220 kV.

–Eskatzailea: Aixeindar SA. IFK: A-01580562. Egoitza soziala jakinarazpenen ondorioetarako: Urartea kalea 2, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

–Eskaeraren xedea: aurretiazko administrazio baimena eta ingurumen inpaktuaren adierazpena.

–Haize-parkeak ukitutako udal mugarteak: Oion (Araba) eta Aguilar Kodes (Nafarroa).

–Haize-parkearen eta energia ateratzeko azpiegituraren aurrekontua: 30.838.937,49 euro.

Eta hori aditzera ematen da orok jakin dezan eta interesdunek egoki iruditzen zaizkien alegazioak aurkeztu ahal izateko, Arabako Industria eta Energia Arlo Funtzionalari zuzenduak edo Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzaren arlo berari zuzenduak, Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektronikoaren bitartez:

https://rec.redsara.es

Edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako bideak erabiliz. Alegazioak aurkezteko hogeita hamar eguneko epea izanen da, argitaratzen denetik hasita, bat etorriz abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 126. artikuluarekin. Horren ondorioetarako, instalazioaren aurreproiektua eta dagokion ingurumen inpaktuaren azterketa aztergai egonen dira esteka honetan:

http://run.gob.es/pe_labraza

Ohartarazten da ezen pertsona juridikoak, nortasun juridikorik gabeko entitateak eta urriaren 1eko 39/1995 Legearen 14. artikuluan identifikatutako bestelako subjektuak behartuak daudela baliabide elektronikoak erabiltzera Administrazio Publikoekin dituzten harremanetan, administrazio prozedura baten edozein tramite egin behar duten aldiro. Hortaz, subjektu horiek jendaurreko informazioaren tramite honen barruan egiten dituzten alegazio guztiak baliabide elektronikoen bidez behar bezala aurkeztu beharko dira nahitaez.

Gainerakoek euskarri fisikoen bidez aurkezten ahal dituzte Gobernuak Araban duen Ordezkariordetza honen Erregistro Orokorrean (Olagibel kalea 1, 01001 Vitoria-Gasteiz) edo, hala badagokio, Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorrean (Merindadeen plaza z.g., 31003 Iruña).

Iruñean, 2021eko martxoaren 9an.–Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzako Industria eta Energia Arloko zuzendaria, Ignacio Irujo Sanz.

Iragarkiaren kodea: E2103975