117. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

5/2021 FORU LEGEA, maiatzaren 10ekoa, Nafarroako 2021-2024 Estatistika Plana onetsi eta Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legea aldatzen duena.

6/2021 FORU LEGEA, maiatzaren 10ekoa, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 68. artikulua aldatzen duena.

7/2021 FORU LEGEA, maiatzaren 10ekoa, Nafarroako Foruzaingoaren lanaldiak, ordutegiak eta ordainsariak arautzeko martxoaren 26ko 3/2021 Foru Legea aldatzeari buruzkoa.

8/2021 FORU LEGEA, maiatzaren 10ekoa, Nafarroako Abereen Osasunari buruzko azaroaren 16ko 11/2000 Foru Legea aldatzekoa.

ERABAKIA. Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkuraren Erabakia, 4/2021 Foru Lege-dekretua baliozkotzekoa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

81/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 12koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, “José Lázaro Galdiano” ediziorako sarirako deialdia egiten duena 2021ean.

34/2021 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten dira ingurumen hezkuntzako eta sentsibilizazioko proiektuetarako, ingurumen arloko boluntariotzako proiektuetarako eta zientzia herritarreko proiektuetarako laguntzen 2021eko deialdia eta oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 556242.

51/2021 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, toki-erakundeek eta eragile pribatuek sustatzen dituzten basolanetarako laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2021-2022 ekitaldirako (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 04.03.05 eta 08.05.01 azpineurriak). DDBN identifikazioa: 558311.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 5ean hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena “5G estaldura jartzea Kasedako Viscofan lantegian” izeneko enpresa proiektua, Viscofan SAk sustatuta.

ERABAKIA, 2021eko maiatzaren 5ean Nafarroako Gobernuak hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena 370 MWp-ko FV Peralta instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak abian jartzeko eta ustiatzeko enpresa proiektua, Iberenova Promociones SAUk sustatuta. Instalazioa Azkoien eta Andosillako herri-mugarteetan dago, eta ebakuazio azpiegiturek Azkoien, Cadreita, Funes, Milagro, Valtierra eta Castejongo udal-mugarteak ukitzen dituzte.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 5ean hartua, zeinaren bidez adierazten baita presakoa dela “Biribilgune erako bidegurutze bat eraikitzea NA-6001 errepideak Cordovillako goi-lautadako urbanizaziorako (Nafarroa) daukan sarreran” izeneko proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 5ean hartua, zeinaren bidez adierazten baita presakoa dela “Iruñeko Ingurabidearekiko lotune berria: Lezkairuko Zaldua-Mutiloartea, 1. fasea” egiteko proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 5ean hartua, zeinaren bidez adierazten baita presakoa dela “Lizarran, Logroñoko bidea 2. zenbakian dagoen eraikineko oztopo arkitektonikoak kentzeko plan berezia” gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.

112/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Iruñeko Erruki Etxea zentroko egoiliarrek jaso beharreko gutxieneko arreta zerbitzu funtsezkoak arautzen dituena, egoitza horretako enpresa batzordeko kideek 2021eko apirilaren 21erako eginiko greba deialdia dela-eta.

3184/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailearen martxoaren 13ko 1653/2018 Ebazpena, salbuespeneko behin-behineko gaikuntza kasu berri bat sartuz. Ebazpen horren bidez, salbuespeneko gaikuntza eta behin-behineko gaikuntza lortzeko prozedurak onetsi ziren Autonomiarako eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemako zentro eta zerbitzuetako gerokultoreen, zaintzaileen eta etxez etxeko laguntzako laguntzaileen eta laguntzaile pertsonalen lanbide kategorietarako.

2138E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea 166/2021 prozedura arruntean tramitatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren espedientea. Errekurtsoa Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburu Txikien Elkarteak eta Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak eskaturik aurkeztu da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko espedientea, Rentokil Initial España SAk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANTSOAIN

Deialdia, Antsoaingo Udalerako polizia-agentearen plaza bat eta Berriozarko Udalerako bi plaza oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

BERBINTZANA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat
oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen
behin-behineko zerrenda

MARTZILLA

20-01207 gora jotzeko errekurtsoa, jarria San Bartolomé ikastetxe publikoko eskolazain lanpostua oposizio bidez hautatzeko prozesuaren ebazpenari buruz. Akats zuzenketa

IRUÑA

Deialdia, informatika-sistemako arduradun lanpostu 1 betetzeko, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzurako

Deialdia, bi izangai-zerrenda hautaproben bitartez osatzeko, goi mailako kultur teknikari tituludunaren lanpostuan aritze aldera

SAN ADRIÁN

Exekutatzea Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 2021eko 449. Ebazpena, martxoaren 11koa, hautapen-prozesu honetan: bi polizia lanpostu betetzea, oposizio bidez, Udaltzaingorako

ZANGOZA

2021. urterako lan publikoaren eskaintza

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat aldi baterako betetzeko, oposizio bidez, eta izangaien poltsa bat eratzeko, sor daitezkeen beharrak asetzearren

Deialdia, tuba-bonbardinoko irakasle lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa sistemaren bidez, Juan Francés de Iribarren Musika Eskolako Udal Patronaturako, lan-kontratu mugagabeko araubidean eta lanaldi partzialean

Deialdia, Juan Francés Iribarren Musika Eskolako Udal Patronaturako saxofoi irakasle lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, lan-kontratu mugagabearekin
eta lanaldi partzialean

TUTERA

Deialdia, obra lantaldeko arduradun lanpostua maila igoerako lehiaketa bidez betetzeko. Behin-behineko zerrenda

Deialdia, udaltzain izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Behin-behineko zerrenda

Deialdia, goi mailako arkitekto lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda eratzeko

Obretako zaintzaile lanpostuaren esleipena
(C maila/taldearekin parekatua)

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Kirol klub eta elkarteendako dirulaguntzen deialdia, 2021. urtean kirol jarduerak bultza ditzaten. Laburpena

ANTSOAIN

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena 22. poligonoko 310. lurzatian. Behin betiko onespena

Deialdia, 2021 ikasturteko euskarazko udako
kanpaldietarako dirulaguntzak emateko. Laburpena

Herritarrei euskara ikastaroak egiteko dirulaguntzak ematea. Laburpena

AIEGI

Balorazio txostenaren proiektua. Akats zuzenketa

BASABURUA

Aizarozko UOR 1 unitaterako birzatiketaren aldaketa.
Behin betiko onespena

BAZTAN

Iruritako Dorrera sartzeko bideari buruzko ikerketa-espedientea. Epea luzatzea

BERRIOBEITI

Deialdia, 2021-2022 ikasturtean ikastetxeetan jateko
diru-laguntzak emateko. Laburpena

BURLATA

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko Hirigintzako Araudian, 49.2.c) eta 52. artikuluetan, joko-areto, bingo areto eta joko-araudiaren arabera Nafarroako Gobernuaren baimena behar duten beste establezimendu batzuen balizko ezarpena arautzeari buruzkoa. Hasierako onespena

Deialdi publikoa, Burlatako ikastetxeetan bazkaltzeko
prestazio ekonomikoena, 2021eko iraila/abendua aldia
(2021-2022 ikasturtea). Laburpena

CABANILLAS

Hiri-jarduketarako plan berezia, planeamenduko arau subsidiarioen 6. kapituluko 7.6.7 artikulua aldatzeko. Hasierako onespena

LIZARRA

Deialdia, 2021. urterako eskola-jantokietarako laguntza ekonomikoak emateko Lizarra, Muniain-Aberin
eta Morentingo bizilagunei. Laburpena

Deialdia, 2020-2021 ikasturtean “Julián Romano Ugarte”
Musika Eskolan musika ikasketak egiteko banakako
dirulaguntzak emateko. Laburpena

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia Ollokiko 1. poligonoko 554. lurzatian. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Ollokiko 1. poligonoko 553. lurzatian. Hasierako onespena

FALTZES

Herri-lurraren desafektazioa. Hasierako onespena

GALAR

Aldaketa, Udal Planeko determinazio egituratzaileetan.
Hasierako onespena

IMOTZ

Udal Planaren berrikuspena. Hasierako onespena

ITZA

Aldaketa, Sarasateko UE-13.6 exekuzio unitatearen mugapenean. Hasierako onespena

Deialdia, dirulaguntzak emateko 2021ean kultur
eta kirol jarduerak egiteko. Laburpena

LARRAGA

Soberako lurzatiaren kalifikazioa. Hasierako onespena

LEDEA

Kudeaketako hirigintza hitzarmena, 1. poligonoko 807. lurzatian. Hasierako onespena

MENDABIA

Herri-lurraren okupazioa, 1. poligonoko 1309. lurzatian.
Hasierako onespena

IRUÑA

Deialdia, norgehiagokako araubideari jarraikiz, kirol eskolei dirulaguntzak emateko (2020-2021 denboraldia). Laburpena

“Entsegu-bonoak. 2021” izeneko dirulaguntzak banakako ebaluazio araubidean emateko deialdia, musika-taldeak sustatzeko. Laburpena

Deialdia, 2021ean autokontsumorako eguzki plakak
ezartzeko dirulaguntzak emateko. Laburpena

ZANGOZA

Birpartzelazio proiektua, Rocaforte-Zangoza industrialdean. Hasierako onespena

UTERGA

UO-5 unitatearen birpartzelazioaren behin betiko likidazioa.
Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Deialdia, eskola jantokietan jateko dirulaguntza bereziak emateko 2021-2022 ikasturterako. Laburpena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Desjabetzea, Iruñerriko Ibai Parkea handitzeko proiektua
(Zizur-Getze Galar zatia)

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

“Urdalurtik Irurtzunerako hornidura-sarea, Satrustegi-Etxarren tartea” proiektua eta haren eraginpeko ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

FUSTIÑANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ÚCAR

Notificación sustitutoria de liquidación plusvalía

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Despidos / Ceses en general 268/2021

Citación. Despidos / Ceses en general 267/2021