171. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 4a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

73/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez 2020ko deialdi publikoa onesten baita Nafarroako Urrezko Domina jasotzeko proposamenak aurkezteko.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

BALIOGABETZEA 581E/2020 Ebazpena, uztailaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe gelditu direla lanpostu batzuk deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan, Analisi Klinikoetako barrutiko fakultatibo espezialisten 2 lanpostu huts betetzeko merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatzea interesdun direnak Gorputz Hezkuntza (gaztelania) eta Lehen Hezkuntza (gaztelania) espezialitateetako epaimahaien behin betiko puntuazioen kontra jarritako gora jotzeko errekurtsoan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko maisu-maistren kidegoko lanpostuetan sartzeko hautapen prozeduran.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, deialdi honetan: deialdia, batetik, 210 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikari (EZLTa) izateko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan, eta bestetik, hautaproben bidez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

77E/2020 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren urriaren 16ko 1182/2018 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, 2018ko deialdia eta oinarri arautzaileak onetsi ziren laguntza hauetarako: Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren barneko 16.2 azpineurria, “Proiektu pilotuei eta produktu, praktika, prozesu eta teknologia berrien garapenari laguntzea”.

1.7. BESTELAKOAK

339/2020 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten dituena “Olaztiko hondakin uren araztegia birmoldatzea” izeneko proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.

231/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2020-2021 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berraztertzeko espedientea, Granja Dos Hermanas SAk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CINTRUÉNIGO

Deialdia, gerokultore lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

LODOSA

Deialdia, erdi mailako teknikari izateko lanpostu bat, B mailakoa, oposizio-lehiaketaren bidez eta barne igoera murriztuan betetzeko, plantillan lanposturik gehitu gabe

TUTERA

Deialdia, diruzain lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko. Behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Udalbatzako kideen ordainsariak

AMESKOABARRENA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARAS

Ordenantza, Txakurrak, katuak, lagun egiteko animaliak eta animalia arriskutsuak edukitzea arautzen duena. Behin betiko onespena

ARROITZ

2-7/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARTAXOA

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BAZTAN

Deialdi publikoa, Baztango elkarteek 2020. urtean eginen dituzten kultur jardueretarako eta ekipamendurako dirulaguntzak emateko. Laburpena

Baztango Ordenantza, Zerga eta Paramentu Berrien aldaketa. Hasierako onespena

14-18/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

10-12/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

BURLATA

Aldaketa, Tokiko jabari publikoko lurzoru, lurgain eta lurpearen erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak ezartzen dituen ordenantza fiskalean, terrazei eta mahai hankabakarrei dagokienez. Behin betiko onespena. 21. ordenantza

CAPARROSO

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren 2020rako koefizienteak

OLTZA ZENDEA

Ekonomia eta finantza plana 2020 eta 2021erako. Jendaurrean jartzea

ZIZUR ZENDEA

Plan ekonomiko-finantzarioa, gastu-araua betetzeko. Onespena

CORELLA

Eskumenak eskuordetzea

CORTES

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LIZARRA

Udal erregelamendu organikoa. Hasierako onespena

Ekonomia eta finantza plana 2019 ixtean. Hasierako onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ETSAIN

1-4/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

2020/01U aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Alkatetzaren ordezkapena, kanpoan egoteagatik

IBARGOITI

2020ko aurrekontuko 1etik 3ra bitarteko aldaketak. Behin betiko onespena

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LAKUNTZA

2019ko aurrekontuko 4. eta 5. aldaketak. Behin betiko onespena

LERIN

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LESAKA

Aldaketa 2020ko lan-egutegian eta egun baliogabeetan

LEZAUN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LIZARRAGA

Utzubarko herri-lurrak errentan ematea

IRUNBERRI

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ELO

1-12/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Auzo-bideak eta mendiko pistak erabiltzeko tasen eta fidantzen ordenantza eta Hiriguneko mugikortasunaren ordenantza. Hasierako onespena

OLAZTI

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3., 4. eta 5. goranzko doikuntzak eta 1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

Akats zuzenketa, 2019ko aurrekontuko 6. eta 7. aldaketen behin betiko onespenean

PETILLA ARAGOI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

JAITZ

7/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

SARTZE

2020rako tarifak. Hasierako onespena

SESMA

2020ko lan-egutegia aldatzea

TAFALLA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

TUTERA

Aldaketa, Eremu publikoa, tokiko erabilera publikoko ondasunak eta erabilera publikoari atxikitako jabetza pribatuko lurrak terrazaz, beladorez eta barra-mostradore eramangarriz okupatzeko tasa arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

ULTZAMA

Egoitza elektronikoa sortzea

UNTZITIBAR

Kontribuzio bereziak ezartzea, Zorokiaingo urbanizazio obrengatik. Hasierako erabakia

UNTZITI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

2020ko 3., 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

UTERGA

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, UO-10 unitaterako. Hasierako onespena

ALESBES

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

VILLATUERTA

Ordenantza, Armazoi eta bestelakoetako kanpo publizitatea arautzen duena. Hasierako onespena

Gizalegearen eta espazio publikoen udal ordenantza. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoruan, lurgainean eta lurpean aprobetxamendu bereziak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

Musika Eskolako Patronatuaren 2020/2021 ikasturteko ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko prezio publikoak. Behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Lehendakaritza delegatzea

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ORBAIBARKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2020ko 2001 eta 2002 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Lodosako ubideko ura erabiltzeko 2021eko tarifa onesteko proposamena

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2018-A-49