143. ALDIZKARIA - 2012ko uztailaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

65/2012 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, ikastearen nahasmenduengatik eta arreta faltagatiko nahasmenduarengatik (hiperaktibitatearekin) hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko erantzuna arautzen duena Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan eta Lanbide Heziketan, Nafarroako Foru Komunitatean.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

15/2012 FORU AGINDUA, uztailaren 17koa, Sustapeneko kontseilariak emana, zenbait eskumenen erabilera departamentuko idazkari tekniko nagusiari eta zuzendari nagusiei eskuordetzen dizkiena, eta aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena, kargua hutsik dagoenerako edo kontseilaria kanpoan edo eri dagoenerako edo ezintasun bat duenerako.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko logopeda izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

149E/2012 EBAZPENA, uztailaren 16koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, laneko aukera berdintasuna sustatzen duten inbertsioetarako diru-laguntzaren 2012ko deialdiaren epea ixten duena.

150E/2012 EBAZPENA, uztailaren 16koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, laneko ekipamendua egokitzeko inbertsioetarako diru-laguntzaren 2012ko deialdiaren epea ixten duena.

407/2012 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Hezkuntza Bereziko beka eta laguntzen 2011-2012 ikasturterako deialdia behin-behinekoz ebazten duena.

1189/2012 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, Petö metodoaren tratamendua hartzen duten hamasei urtetik beherako haurrei 2012an diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarri arautzaileak onesten dituena.

1.7. BESTELAKOAK

1438/2012 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Enpresaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Buñuelgo udal mugapean (Nafarroa) "Ribaforada-Buñuel" eta "Ribaforada-Industrialdea" zirkuitu bikotzeko 13,2 kV-eko aireko linea elektrikoa jartzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko deia egiten duena.

578/2012 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Rafael Ortega Yagüe jaunak, María Elvira Saez de Jáuregui Urdanoz, María Concepción Gemma Lopetegui Olasagarre eta Silvia Gonzalo Etxarri andreen izenean eta haiek ordezkatuz, Lehendakaritzako, Administrazio Publikoetako eta Barneko kontseilariaren abenduaren 30eko 829/2011 eta urtarrilaren 23ko 25/2012 foru aginduen aurka jarritako 229/2012 prozedura laburtuko administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegira igortzeko agintzen duena. 829/2011 Foru Aginduaren bidez idazkari eta kontu-hartzaile lanpostuen zerrenda behin betiko ezarri zen, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 248.3 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, arau horren 247. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan ezarritakoaren arabera funtzionarioen araubidean betetzekoak baitira. 25/2012 Foru Aginduaren bidez Nafarroako toki entitateetako idazkari lanpostu hutsak gaikuntza duten funtzionarioen arteko merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdia onetsi zen.

1439/2012 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Enpresaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Deierriko udal mugapean (Nafarroa) “Lizarra-Urederra” eta “Allotz-Lizarra-Deierri” linea elektrikoak lotzeko 13,2 kV-eko linea elektrikorako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko deia egiten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

EGUESIBAR

Deialdia, Eguesibarko Udalaren Musika Eskolako saxofoi
irakaslea izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.
Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, Zizur Nagusiko Udalaren Hirigintza Zerbitzuen Alorreko lorezaintzako behargin izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Plantilla organikoaren aldaketa. Hasierako onespena

ARAITZ

Alkatetzaren eskuordetza

ARANGUREN IBARRA

Mugartea sektoreko P1 lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Mugartea sektorea P2.1etik P2.6ra bitarteko lurzatietan birzatitzeko proiektuko aldaketa.
Hasierako onespena

ARANGUREN

Mugartea sektoreko P2 lurzatiaren xehetasun azterlana.
Hasierako onespena

Arangurengo UC5 AR unitateko urbanizazio proiektua.
Hasierako onespena

Labianoko A8-LAB eremua urbanizatzeko proiektua.
Hasierako onespena

ARANO

Alkatearen eskuordetza

ARGUEDAS

S.15 sektoreko egiturazko determinazioen aldaketa.
Hasierako onespena

BARASOAIN

Erabakia, kontribuzio berezien likidazioa onesteko, Barasoaingo kaleak zolatzeko eta sareak berritzeko obretarako (2. fasea)

BETELU

Aurrkontuko 02/2012 aldaketa

BUÑUEL

Herrilarreen zuzeneko esleipena herritarren artean

BURLATA

Diru-laguntzen deialdi publikorako oinarri arautzaileak, Burlatan euskara sustatu, hedatu eta normalizatzeko jardueretarako: ikasleen guraso elkarteak, ikastetxeak eta kultur elkarteak.
Behin betiko onespena

CORELLA

Akats zuzenketa. Aldaketa puntuala Corellako Udal Planean, industriarako eta zerbitzuetarako eremua sortzeko
eta industriarako AR-4 banaketa eremua sortzeko

Udal Planeko aldaketa puntuala. Behin betiko onespena

LIZARRA

HAPOko UPP 21-4 unitateko aldaketa. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Alkatetzaren ordezkapena

UE10: Estatutuen proiektua hasiera batez onetsia

EZKAROZE

Aldaketa aurrekontuetan. Behin betiko onespena

GARAIOA

2012ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2012ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

UHARTE

Udalaren ludoteka zerbitzuaren eta hiri kanpalekuen tasak onetsita

Akats zuzenketa, 2012ko plantilla organikoan

IGANTZI

2012ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEGASA

Aldaketa, Ur horniduraren prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

LEZAUN

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

NOAIN (ELORTZIBAR)

Xehetasun azterlana, Dorre Elortzibarko U.E.3.4 exekuzio unitateko 460. lurzatitik 463.era bitartekoetan, Estudio de Valle-Granell S.C.P.k sustaturik Hasierako onespena

Aldaketa Noain Elortzibarko Udal Planeko antolamenduko determinazio xehakatuetan, Imarkoaingo 5. eremuko U.E. 5.1 exekuzio unitatearen esparruari dagokionez,
Comercial Conauto, S.A.k sustaturik. Behin betiko onespena

2012ko ekitaldiko aurrekontuko aldaketen espedienteak. Onespena

2012ko ekitaldiko aurrekontuan aldaketak egiteko espedientea. Hasierako onespena

27. ordenantzaren aplikazioaren etena onetsirik. Araudia, grafitiak egiteko gunea erabiltzeko, DBR Crew taldearen eta Noain Elortzibarko Udalaren arteko Grafitiak 2012an
hitzarmenak indarra duen bitartean

Noaingo Etxe Zaharra Kultur Etxeko Patronatuaren 2012ko aurrekontuan aldaketak egiteko espedientea.
Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

2012ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ORKOIEN

2012ko aurrekontuko 2. eta 3. aldaketak.
Hasierako onespena

PITILLAS

Alkatetza ordeztea

TUTERA

Xehetasun azterlana, U.I. 9 unitatean, 6. eremuan,
Lucio Bordonaba Bordonaba kaleko 1 eta 29 bitarteko
zenbaki bakoitietan (biak barne)

Aldaketa Kuadrilla gelatako lokalak arautzen dituen ordenantzan

Aldaketa, “La Cometa” udal ludoketaren antolaketa
eta funtzionamendua arautzen dituen erregelamenduan.
Hasierako onespena

UKAR

Alkatetzaren eskuordetzea

VIANA

2012ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Aldaketa 2012ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ATARRABIA

Xehetasun azterlana, Haur Eskola eraikitzeko UC-12 unitatean

CALIBUS ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

Aurrekontuko 01/2012 aldaketa. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Mankomunitateburutza delegatzea

Mankomunitateburutza delegatzea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

ANDOSILLA

Edicto de notificación

BAZTAN

Edicto notificación para Arrollaleku, S.L., sobre acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 30 de marzo de 2012

CASCANTE

Baja de oficio por inclusión indebida
en el Padrón Municipal de Habitantes

DICASTILLO

Incoación caducidad de licencia de obra
otorgada a Biherri Promociones, S.L.

ENÉRIZ

Notificación de incoación de baja de oficio en Padrón Municipal

ESTELLA/LIZARRA

Anuncio baja oficio de Padrón

UHARTE

Arau-hausteen jakinarazpena

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

Zehapen Jakinarazpena

HUARTE

Patronato Municipal de Deportes.
Pérdida de la condición de abonados

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

ORKOIEN

Notificación de incoación de expediente por solicitud
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

TAFALLA

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

TUDELA

Notificación de sanción

VIANA

Notificación de infracción

VILLAFRANCA

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de notificación

Edicto de notificación

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de infracción y liquidación

Cédula de notificación. Actas de infracción

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CONSEJO REGULADOR
DE LA DENOMINACION DE ORIGEN "NAVARRA"

Exposición pública de la circular número 2/2012