26. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 7a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

3/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Estíbaliz López Mariñelarena andrea Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Proiektu Estrategikoen Azterketa eta Plangintzarako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

1E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zuzentzen duena Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren abenduaren 4ko 15E/2019 Ebazpenean atzemandako akatsa. Ebazpen horren bidez, hasiera batez onetsi zen Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektorialeko B-5.2 lurzatiaren xehetasun azterketa, Adania Residencial SLk sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

41/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, nazioarteko mugikortasunerako doktoratu aurreko laguntzen 2019ko deialdia ebazten duena.

AKATS ZUZENKETA, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emandako urtarrilaren 7ko 1E/2020 Ebazpenarena. Haren bidez, deialdi bat onetsi da toki entitateei, toki ekintzako taldeei, garapenerako lankidetzako GKEei, herritarren elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko, 2020an Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzeko. DDBN identifikazioa: 491460.

1.7. BESTELAKOAK

161/2019 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak emana, prozedura hasten duena Nafarroako Foru Komunitatea deklaratzeko Celia Tornos Turrillas andrearen abintestato jaraunsle (GP 2017158).

197/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, indarrik gabe uzten duena Zizur Txikiko “Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra” Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuak duen baimena Saskibaloiko erdi mailari dagokion kirol irakaskuntzen hasierako zikloa emateko.

198/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Pianoa musika tresnaren espezialitatea inskribatzen duena Musika eta Dantza Eskolen Berariazko Erregistroan, Leringo Udalaren Musika Eskolak eman ditzakeen irakasgaien atalean.

351E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten baita hondakin ez arriskutsuen transferentzia zentroa eta zabortegia den instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Arbizuko udal-mugartean dago, eta Sakanako Mankomunitatea da titularra.

352E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita aldaketa nabarmena egiteko esnetarako behi aziendaren instalazio batean. Instalazioa Murillo el Cuendeko udal-mugartean dago, eta Esparza Hnos 1316 ENSa da titularra.

3E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz aldatzen baita zerriak gizentzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Biurrun-Olkozko udal-mugartean dago, eta SC Otazu Loitegui José Javier y María Lourdes da titularra.

4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten baita magnesita fabrikatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Esteribarko udal-mugartean dago, eta Magnesitas Navarras SA da titularra.

7E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita funtzionamendu baldintzak aldatzea Murietako udal-mugartean hodi zentrifugatuak fabrikatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan, Schmidt-Clemens Spain SA titularrak hala eskatuta.

11E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berraztertzen baita Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Ecoiruña Tratamiento de Residuos SL da.

17E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita Oltza Zendeako udal-mugartean ibilgailu motordunak fabrikatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko eskaera. Jardueraren titularra Volkswagen Navarra SA da.

19E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita Noain Elortzibarko udal-mugartean orga jasotzaileak fabrikatzen eta merkaturatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako eskatutako aldaketa. Jardueraren titularra Unicarriers Manufacturing Spain SA da.

4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zigaurreko hustubiderako eta arazteko proiektua, 1. fasea”, Baztango udal-mugartean.

360E/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Lekunberriko industrialderako OPM16 gas naturalaren hornidurarako antena proiektuari buruzko ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Sustatzailea Nedgia Navarra SL da.

JENDAURREAN JARTZEA. “Zangoza-Oibar” eta “Zangoza-Kaseda” lineak Ezporogin eta Zaren lotzeko aireko linearen aurreproiektua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARANTZA

Zerbitzu anitzetako arduraduna.
Izendapena

TUTERA

Deialdia, erdi mailako teknikari izateko hiru lanpostu, B mailakoak, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko. Izendapen proposamena

VILLATUERTA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko C mailako lanpostu bat betetzeko. Izangai onartuen behin betiko zerrenda

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, administrari laguntzaile lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Deialdia, gizarte-langile lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Moncayoko Ur Mankomunitateko arduradun izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

Xehetasun-azterketa, 7. poligonoko 437. lurzatian. Behin betiko onespena

AÑORBE

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 311. lurzatian. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Aldaketa, 2020rako zerga-tasetan. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako  nespena

ARTAZU

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia - Udal Planeko aldaketa egituratzailea. Hasierako onespena

ASIAIN

Asiaingo 10. poligonoko 72. herri-lurzatiaren okupazioa, “Izu-Asiaingo SM287031 araztegi sistema” proiektua dela eta. Hasierako onespena

AZAGRA

Xehetasun-azterketa Gregorio Berisa etorbidean. Hasierako onespena

BETELU

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020. urteko karga-tasak

BURLATA

Oinarri arautzaileak, Podologia zerbitzurako laguntza ekonomikoak emateko dirulaguntzen deialdiarenak. Interpretatzeko eta zuzentzeko erabakia

Ordenantza, Taxi-bonua erabiltzeko gizarte laguntzak emateko dirulaguntzen deialdia arautzen duena. Interpretatzeko eta zuzentzeko erabakia

CABANILLAS

2020rako lan-egutegia

Herri-lurren desafektazioa, okupatzeko eta erabilera lagatzeko. Hasierako onespena

2020rako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak.
Hasierako onespena

CADREITA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 89. lurzatian. Behin betiko onespena

ZIZUR

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 519. lurzatian. Hasierako onespena

CORELLA

Aldaketa, 17. poligonoko 678. lurzatian eta 1. poligonoko 340., 357. eta 359. lurzatietan. Araudia

ELKARTE

Ordenantza, Elkarteko Kontzejuko hilerria arautzen duena.
Behin betiko onespena

LIZARRA

Prezio-orriaren jakinarazpena, 1029. katastro-lurzatia desjabetzeko, hiri-lurreko ondasunen katastroko 3. poligonoan

Udal Plan Orokorreko UE-2 exekuzio unitatea aldatzeko Plan Berezia. Behin betiko onespena

EZPOROGI

2020rako karga-tasak. Hasierako onespena

GARINOAIN

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko antolamendu egituratzailearen zenbait determinaziotan, 2. poligonoko 329. lurzatian eta herri-lurzati mugakidean. Araudia

IZU

Izuko 11. poligonoko 267. herri-lurzatiaren okupazioa, “Izu-Asiaingo SM287031 araztegi sistema” proiektua dela eta. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Xehetasun-azterketa Alde Zaharra kalean. Hasierako onespena

LERGA

2020ko aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

LONGIDA

Xehetasun-azterketa Artaxoko 11. poligonoko 9. lurzatian. Hasierako onespena

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Murelu Longidako 13. poligonoko 29. lurzatian. Behin betiko onespena

MENDABIA

9/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ORKOIEN

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 1557. lurzatian.
Behin betiko onespena

OTEITZA

Aldaketa, Herriko jabari publikoaren aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

IRUÑA

Aldaketa, Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Bereziaren 89.2 artikuluan, ostalaritzako jarduerei eta horietatik gertukoei dagokienez

AZKOIEN

Aldaketa, industria-lursailen salmentarako baldintza orokorren agirian (U-3 sektorea). Behin betiko onespena

Aldaketak ordenantzetan, 2020rako tarifak eguneratzeagatik.
Behin betiko onespena

TEBAS

Aldaketa, kiroldegi-igerilekuetako barne araubidearen erregelamenduan. Hasierako onespena

Aldaketa, gimnasioko barne araubidearen erregelamenduan. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

Aldaketa ordenantzan, Hilerriko zerbitzuagatik
ordaindu beharreko tasei buruzkoan.
Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Eguesibarko ekintzaileek lokalak alokatu eta  rosteko laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. Laburpena

BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARION ESLAVA MUSIKA ESKOLAREN PATRONATUA

2020-2021 ikasturteko tasak

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

2020ko ekitaldiko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

2020rako zerga-tasak

KODES MENDIKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
Edicto de notificación

LERÍN

Notificación de resolución de alcaldía

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DEL ARGA Y ARAGÓN

Convocatoria de Junta General Ordinaria