58. ALDIZKARIA - 2004ko maiatzaren 14a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

21/2004 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuaren menpean dauden datu pertsonalen tratamendu automatizatua duten fitxategien ezaugarriak aldatzen dituena.

140/2004 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen telematikoaren aurkezpena arautzen duena, 2003. urteko ekitaldirako.

105/2004 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak emana. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe publikoetako zuzendariak hautatzeko irakasle funtzionarioen artean eginen den merezimendu lehiaketarako arauak onesten ditu eta merezimendu lehiaketa horretarako deialdia egiten du.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1725/2003 EBAZPENA, urriaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Lourdes Echeverría Lizarraga, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako funtzionarioa, Antsoaingo Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendari izendatzen duena.

1726/2003 EBAZPENA, urriaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Dolores Hurtado Pérez andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako Estatutupeko langilea, Antsoaingo Osasun Eskualde Oinarrizkoko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena.

443/2004 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Javier Velaz Vidarte Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Lizarrako Osasun Barrutiko Langileriaren Kudeaketa eta Administrazio Ataleko buru izendatzen duena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

96/2004 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Hezkuntza kontseilariak emana, Iruñeko, Lizarrako eta Lekarozko Irakasleentzako Laguntza Zentroetako zuzendarien lanpostuak merezimendu lehiaketa bidez eta zerbitzu eginkizunetan betetzeko deialdia onesten duena.

490/2004 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan zeladore izateko 43 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

184/2004 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Europako Aferen eta Plangintzaren zuzendari nagusiak emana, 2003. ekitaldiko PFEZaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren inprimakien hornidura esleitzen duena, Nafarroako Zerga Ogasunerako.

80/2004 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Leizaran Mariezcurrena Hnos. izeneko enpresari 2003-2004 ikasturterako esleitu zitzaion eskola garraiorako kontratua (17/07 espedientea, Leitzako Barrutikoa) aldatzeko baimena ematen duena.

100/2004 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiarena, Pedro José Andueza Murguialday jaunari 2003-2004 ikasturterako esleitu zitzaion eskola garraiorako kontratua (08/04 espedientea, Lizarrako Barrutikoa) aldatzeko baimena ematen duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

72/2004 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo kontseilariak emana.

323/2004 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza ematen duten ikastetxe publikoetan 2004. urtean eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko laguntzen deialdia ebazten duena.

324/2004 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen eta Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa ematen duten ikastetxe pribatuetan 2004. urtean eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko laguntzen deialdia ebazten duena.

174/2004 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 82.760 euroko gastua baimentzen duena, toki entitateen eta gazte elkarteen Gazteentzako Informazio Zerbitzu ofizialki onartuek jarduteko dituzten gastuetan hein batean laguntzeko.

996/2004 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, ezintasunak dituzten pertsonen arloan, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuaren zentroetan eta zentro hitzartuetan dauden pertsonentzako laguntza bereziak arautuko dituzten kudeaketa-irizpideak onesten dituena 2004. urterako.

1.3.6. Beste batzuk

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eta Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioaren eskabidea, Agrozumos, S.A.k egina.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Ediktua.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

NAFARROAKO ZERGA OGASUNAREN TRIBUTU-IKUSKAPENERAKO ZERBITZUA. Ediktua.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

A R T O Z K I

Ordenantza behin betiko onetsirik

BORTZIRIETAKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Baztango Udalaren eta Malerrekako Mankomunitatearen delegazioak

KODES MENDIKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Alkatetzaren 4/2004 Dekretua

ZIZUR NAGUSIA

Alkatetzaren 92/2004 Dekretua

A R E S O

Eraikuntzari buruzko udal ordenantzako aldaketa behin betikoz onetsirik (Aresoko Arau Subsidiarioetako 31, 32, 85, 88, 93, 94 eta 95. artikuluak)

L I Z A R R A

Akats zuzenketa Lizarrako alde zaharreko BBBPBaren berrikuspenaren agiriaren testu arau-emailean

Z A N G O Z A

2004ko ekitaldiko ordenantza, tasa eta prezio publikoen aldaketa. Behin betiko onespena

D E I E R R I

Ezkondu gabeko bikote egonkorren ordenantza behin betikoz onetsirik

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
M U R U Z A B A L

Muruzabalgo Udaleko hautetsiendako bilkura-sariak eta kalte-ordainak

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Kargudun hautetsien hartukizunak

A N T S O A I N

Alkatetzaren eskuordetza

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
C O R T E S

2004. urteko plantilla organikoaren hasierako onespena

I R U Ñ A

Iruñeko Udalarentzako eskaria, Udalaren Hirigintza Gerentziaren plantillan administrari laguntzaileen bost lanpostu betetzeko

Udalaren Hirigintza Gerentziaren 2004rako lan eskaintza publikoa

Argibideetako ofizial izateko 23 lanpostu oposizio murriztuaren bidez betetzeko deialdia. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Ofizial-profesional izateko lanpostu bat oposizio murriztuaren bidez betetzeko deialdia. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

F I G A R O L

2004ko plantilla organikoa

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

2004. urteko plantilla organikoa

OROTZ-BETELU

2004ko plantilla organikoa

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

E D I K T U A

O R K O I E N

2004ko plantilla organikoa onetsirik

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
M U R I E T A

Jarduera sailkatua

B U R L A T A

Jarduera sailkatua

B U Ñ U E L

Jarduera sailkatua

L A K U N T Z A

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

T A F A L L A

Jarduera sailkatua

O L A Z T I

Jarduera sailkatua

U L T Z A M A

Jarduera sailkatua

V I L L A F R A N C A

Jarduera sailkatua

E R R O I B A R

Jarduera sailkatua

A R T A X O A

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

VILLAMAYOR DE MONJARDIN

Jarduera sailkatua

L O N G I D A

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A R T A X O A

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Zabor arrunta biltzeko zaborrontziak eta papera biltzeko ontziak erosteko lehiaketa

B I O T Z A R I

Obra kontratua

S A T R U S T E G I

Satrustegi-Arakilgo Kontzejuan etxebizitza enkantean

B A R I N D A O

Obra kontratazioa

L E I T Z A K O

Obrak kontratatzeko lehiaketa publikoa

A N D O S I L L A

Belarrak errentan

TUTERAKO UDALAREN UR BATZORDEA

Obra kontratua

U H A R T E

Eraikuntza sektorean prestakuntza hartu eta prebentzio praktitak egiteko zentroaren eraikuntza

B E R R I O B E I T I

Oteitza-Berriobeitin UR-4 unitatea urbanizatzeko obren lehiaketa

ETXARRI-ARANATZ

Lizitazioaren iragarkia

A R D A T Z

Lur partikularrak Kontzejuaren belarren aprobetxamendutik kentzea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
B E R R I O Z A R

2004ko lehen sei hilabeteei dagokien Lurraldearen gaineko kontribuzioa

NOAIN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2003ko aurrekontuko aldaketa hasiera batean onetsirik

ETXARRI-ARANATZ

2004ko ekitaldiko aurrekontuak

OROTZ-BETELU

2004ko aurrekontua hasiera batean onetsirik

KOKORIKO MENDIKO BILTZARRA

2004ko aurrekontu orokor eta bakarra

B E R R I O Z A R

Udalaren 2003ko aurrekontuko aldaketa behin betiko onetsirik

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

2004ko aurrekontu orokor eta bakarra

F I G A R O L

2004ko aurrekontua hasiera batez onetsita

Z I Z U R

Aurrekontuko aldaketak

A Z A G R A

2003ko aurrekontuko aldaketa behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

Xehetasun azterlana, Iruñeko Aita Calatayud karrikako 14an igogailuak paratzeko (U.I.XV-Zabalgunea). Behin betiko onespena

2.3.5. Beste batzuk
A U R I T Z

Exekuzio unitatearen aldaketa

Hasierako onespena birzatitze proiektuari

Hasierako onespena urbanizazio proiektuari

B E R R I O Z A R

E D I K T U A

I Z K O

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua