24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

11/2009 FORU DEKRETUA, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua onesten duena.

1.1.3. Foru Aginduak

40/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 2koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, 2009. urtean Nafarroan indarra izanen duen arrantzarako berariazko arautegia finkatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

399/2008 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Justizia zuzendari nagusiak emana, Ana Hidalgo Ocaña andrea, Nafarroako Auzitegiko Medikuntzaren Institutuko Auzitegiko Medikuntzaren Klinika Zerbitzuko burua, kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatu baitu.

19/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Dolores Agos Romeo andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Bideko Ama Birjina Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

21/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Francisco Javier Lafita Tejedor jauna Nafarroako Ospitaleko Endokrinologia Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

51/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Pilar Pérez Gil andrea Nafarroako Ospitaleko Erizaintzako Goardiako buru izendatzen duena.

71/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Wilfredo Soler Pérez jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Bideko Ama Birjina Ospitaleko Medikuntza Orokorreko Larrialdien Zerbitzuko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

91/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, José Ramos Castro jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Bideko Ama Birjina Ospitaleko Medikuntza Intentsiboaren Zerbitzuko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko kimikari (Aurrea hartzeko Diziplina: Laneko Segurtasuna eta Industria Higienea) izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko biologo kliniko izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

3430/2008 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, zuzendari horrexen uztailaren 2ko 1622/2008 Ebazpenaren eranskinean egindako akatsa zuzentzeko baimena ematen duena. Ebazpen haren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko maisu-maistren kidegoan sartzeko hautapen prozeduraren espedientea zati batean onetsi zen.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

11/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Nafarroako Ubidea, tarteak: 7B, 8, 9 eta 10A" izeneko proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onesten duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

2/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 8koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren eta Akitaniako Eskualdeko Kontseiluaren arteko mugaz gaindiko lankidetza hitzarmenean ezarririko Lankidetza Funtsaren kargura diren laguntzetarako dei egiten duena.

32/2009 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, DBHko 4. mailan matrikulatuta dauden ikasleak 2009-2010 ikasturtearen lehenbiziko hiruhilekoan atzerriko ikastetxe batean integratzeko programa akademikoaren deialdian egindako akatsak zuzentzen dituena.

571/2008 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak azaroaren 26an emandako 483/2008 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe itunduetan hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei 2008-2009 ikasturtean laguntzeko baliabide materialak eta giza baliabideak emateko deialdia behin betiko ebatzi zen. Deialdi hori Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiaren maiatzaren 26ko 258/2008 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

278/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eman eta kudeatzen dituen zenbait diru-laguntzatarako 2009ko gastua egiteko baimena ematen duena

1.3.6. Beste batzuk

6/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Eugiko landa etxe batzuen hornidurarako 13,2 kV-eko TEko aireko linea elektrikoa jartzeko proiekturako, Esteribarko udal mugapean (Nafarroa). Sustatzailea Koldo Betelu Vildarraz jauna da.

7/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Oronozko Zozaia auzoan (Baztan) 13,2 kV-eko TEko aireko linea elektrikoa jartzeko proiekturako (TZrako deribazioa, 250 kVA-koa). Sustatzailea Javier Iturralde Echeverría da.

ERABAKIA, 2008ko abenduaren 12koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko Gobernu Kontseiluak hartua, Institutuari atxikitako zentroak erabiltzeko gehieneko prezio eta tarifen gaurkotzea eta haien araubidea onesten duena, 2009rako.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ALLO

Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena

ARANGUREN

Aldaketa puntuala Udalaren hirigintza arauetan, Arangurengo 11. poligonoko 180. lurzatiari dagokionez. Hasierako onespena

ARGUEDAS

Hainbat ordenantza fiskaletako aldaketa. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Barañaingo Udalaren 2009ko ordenantza fiskalen, zerga-tasen eta prezio publikoen aldaketa. Behin betiko onespena

ERROIBAR

Ezkontzak baimendu eta egiteko, eta heriotzagatik eta jaiotzengatik agur zibilak eta omenaldiak arautzen dituen ordenantzaren hasierako onespena

ERRO

Hasierako onespena udal planaren aldaketari

ERROIBAR

Ezgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Aldaketa Esteribarko Arau Subsidiarioetan. Testu arau-emailea

ETXARRI-ARANATZ

Etxarri Aranazko Udal planaren antolamendu xehakatuaren aldaketa 1128 Lurzatia - Zumurdiñeta industrialdea

FALTZES

13. aldaketa puntuala Udal Planean. Behin betiko onespena

LAPOBLACION

Ordenantza, Lapoblacion-Meanoko udalerrian jaiotzak eta erroldatzeak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

LERIN

Plan berezia. Hasierako onespena

LORKA

Lorkako Kontzejuaren herrilurretako lurzorua, zorupea eta hegalkina industria instalazioetarako eta/edo fabriketarako okupatzeko ordenantza

ORKOIEN

Udal Planeko zenbait determinazio xehakaturen aldaketa, S-2 desagregazio unitatean alde zaharrari erantsitako Z-5ean, katastroko 374 eta 1.120 lurzatietan

Mendikur kirolgunearen barne erregelamenduko aldaketa. Hasierako onespena

Mendikur kirolguneko tarifen eguneratzea, 2009rako. Hasierako onespena

Udal ordenantza, Eremu publikotik eskuragarri diren elementuen erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

SARTAGUDA

Langileen jaiegunen egutegia

VALTIERRA

Azoka txikiko tasen, haitzuloen kanonaren eta errautsak hobiratzeko tasaren aldaketa

VILLATUERTA

Armazoi eta bestelakoetako kanpo publizitatea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Tarifak eguneratuta ordenantzetan egindako aldaketak. Behin betiko onespena

Udal Planeko aldaketa puntualen espedientea. Behin betiko onespena

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa ordenantzan. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
AGUILAR KODESKOA

Udalkideentzako ordainsariak, 2009 urterako

GOIZUETA

Udalkideentzako ordainsariak

Alkatearen dedikazio eta lansaria

LARRAGA

Kargu-uzteak eta izendapenak Udalean

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko administrari laguntzaile izateko 36 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapena eta lanpostuen esleipena

UHARTE ARAKIL

Deialdia, zerbitzu anitzetako udal enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena

VILLATUERTA

Alkatetzaren eskuordetzea

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
ARANGUREN

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERTIZARANA

2009ko ekitaldiko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BURGI

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ORKOIEN

Orkoiengo Udaleko Argia Patronatuko osasun hezitzaile izateko lanpostu bat oposizio murriztuaren bidez betetzeko, plantilla handitu gabe. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda eta proben hasiera eguna

ORONTZE

2009ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

Deialdia, lan harremanetako diplomadunendako lanpostuak, hautaproben bitartez eta prestakuntzako zerbitzu berezietan aritzeko izangaien zerrenda osatzeko, Iruñeko Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren

Deialdia, lan-harremanetako diplomatuaren lanpostua, hautaproben bitartez eta aldi baterako kontratazio bidez, betetzeko zerrenda osatzeko, Iruñeko Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren

Deialdia, kazetari izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko.

Aldaketa, legelari izateko bi lanpostu gora egiteko lehiaketa bidez betetzeko deialdian

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
OIBAR

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ANDOSILLA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

AGOITZ

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ARAKIL

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ARELLANO

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

BERIAIN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BURGI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

CINTRUENIGO

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

GALAR

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

AZKOIEN

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ZANGOZA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

TORRES DEL RIO

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ANTSOAIN

Lizitazioa, obra hau kontratatzeko: Ezkaba mendiko hegaleko naturgune publikoak lehengoratu eta zaintzea, irizpide iraunkorren arabera

Lizitazioa obra hau kontratatzeko: Antsoaingo Udalaren zenbait lokal herri-liburutegitako moldatzea, oztopo arkitektonikoak kenduz eta irizpide iraunkorren arabera

Lizitazioa obra hau kontratatzeko: Loza kaleko 1 eta 3 zenbakietan dagoen udal lokala moldatzeko obren proiektua askotariko erabilera sozial eta kulturaletarako erabiltzeko, irizpide iraunkorren arabera

IRUÑA

Obren lizitazioa, La Granjako biribilgunea eta Oblatuen zubia lotuko dituen zeharkako bidea eraikitzeko

ZIZUR NAGUSIA

Lizitazioa, Zizur Nagusiko herri zaharreko herrigunean espaloietako zola aldatzeko lanak kontratatzeko

Lizitazioa, Zizur Nagusiko San Kristobal ingurabidea eta Santa Krutz kaleko aparkalekuak berriz urbanizatzeko lanak kontratatzeko

Lizitazioa, Zizur Nagusiko Belaskoaingo etorbidean bide-zorua aldatzeko lanak kontratatzeko

ZUBIETA

Akats zuzenketa

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
AGUILAR KODESKOA

3. aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

Aurrekontuetako 1/2008 aldaleta. Behin betiko onespena

2. aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

BARAÑAIN

1/2009 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

BARGOTA

Aurrekontuko aldaketa. Behin betiko onespena

BURGI

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

GALAR

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

HIRIBERRI

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

ORONTZE

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

SAGASETA

2009ko aurrekontu orokorra. Hasierako onespena

SATRUSTEGI

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARION ESLAVA MUSIKA ESKOLAREN PATRONATUA

Hilarión Eslava Musika Eskolaren Patronatuaren 2009ko ekitaldiko aurrekontua. Hasierako onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

CADREITAKO ETA VILLAFRANCAKO UDALERRIETAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

Aurrekontuak. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
AÑORBE

Arau Subsidiarioetako aldaketa. Behin betiko onespena

BERIAIN

Antolamendu xehakatuko determinazioak US-1 unitatean. Hasierako onespena

BURLATA

Burlatako Udalaren Kirol Patronatuaren datu pertsonalen fitxategien arauketa

FITERO

2. poligonoko 1142. lurzatiaren xehetasun azterlana. Onespena

MARTZILLA

Arau Subsidiarioetako 12. exekuzio unitatea borondatez birzatitzea. Behin betiko onespena

IRUÑA

Deialdi publikoa, diru-laguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko, 2009. urtean larrialdi humanitarioetarako jarduketak gauzatze aldera

ZIZUR NAGUSIA

Dirulaguntzen deialdi publikoa onetsita

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE ESTELLA

Edicto. Juicio Faltas 243/06

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Subasta pública. Ejecución Hipotecaria 709/07

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Demanda 0000951/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de citación. Demanda 40/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE SAN SEBASTIÁN

Edicto. Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Edicto de notificación

ANDOSILLA

Notificación de sanción

AZAGRA

Notificación de denuncias

Notificación de sanciones

BARAÑÁIN

Notificación de denuncia

Propuesta de resolución

Notificación de sanción

BERIÁIN

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

BURLADA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

CINTRUÉNIGO

Retirada de vehículos de depósito municipal

CIZUR

Notificación expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de Cizur

EGÜÉS

Notificación propuesta de resolución

ESTELLA

Notificación de bajas por caducidad en el padrón municipal de habitantes

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

PAMPLONA

Notificación de resolución

Notificación de resoluciones

PERALTA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

TAFALLA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

TUDELA

Notificación de incoación de expediente por solicitud de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

ZIZUR MAYOR

Notificación de pliego de cargos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Cédula de notificación

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES

Cédula de notificación

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Resolución de derivación de responsabilidad solidaria

DIRECCIONES PROVINCIALES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

ASOCIACIÓN TEDER

Normas reguladoras y convocatoria de ayudas para 2009 y 2010 en Tierra Estella-Eje 4 Leader del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 FEADER

COMUNIDAD DE REGANTES SINDICATO DE RIEGOS DE ARGUEDAS

Convocatoria Junta General Ordinaria