24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.5. Beste batzuk

BERIAIN

Antolamendu xehakatuko determinazioak US-1 unitatean. Hasierako onespena

Beriaingo Udalbatzak 2009ko otsailaren 12an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zen Beriaingo Udal Planeko antolamendu xehakatuko determinazioak US-1 unitatean aldatzeko espedientea, entitateak berak sustaturik. Orobat agindu da jendaurreko epea abiaraztea, hilabetez, indarra duen legeria bete beharrez.

Bidezko alegazioak udal bulegoetan aurkeztu beharko dira, jendea hartzeko orduetan betiere.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Beriainen, 2009ko otsailaren 13an.-Alkatea, Rafael Blanco Pena.

Iragarkiaren kodea: L0902396