24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ARANGUREN

Aldaketa puntuala Udalaren hirigintza arauetan, Arangurengo 11. poligonoko 180. lurzatiari dagokionez. Hasierako onespena

Arangurengo Udalak, 2009ko urtarrilaren 27an egin osoko bilkuran, behin betikoz onetsi zuen aldaketa puntuala Arangurengo 11. poligonoko 180. lurzatiko determinazio xehakatuetan, Arangurengo Udalak sustatua.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 35/2002 Foru Legearen 79. artikuluan ezarritakoari jarraituz, espedientea jendaurrean egonen da hilabetez, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, aztertu eta bidezko alegazioak aurkez daitezen.

Mutiloabeitin, 2009ko urtarrilaren 28an.-Alkatea, Manuel Romero Pardo.

Iragarkiaren kodea: L0901504