24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

IRUÑA

Obren lizitazioa, La Granjako biribilgunea eta Oblatuen zubia lotuko dituen zeharkako bidea eraikitzeko

1. Entitate esleipen-emailea.

Erakundea: Iruñeko Udala.

Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Hiria Zaharberritzeko Bulegoa.

Espediente zenbakia: OBRA1-VIAL1OBL1/2009/2.

2. Kontratuaren xedea.

Xedea: La Granjako biribilgunea eta Oblatuen zubia lotuko dituen zeharkako bidea eraikitzeko obrak.

Obrak gauzatzeko tokia: Iruña.

Gauzatzeko epea: 6 hilabete, gehienez ere.

3. Tramitazioa eta prozedura: ohikoa eta presakoa.

4. Lizitazio-aurrekontua: 3.495.784,12 euro (BEZa barne).

5. Behin-behineko bermea: ez da ezarri.

6. Dokumentazioa eta informazioa non jaso:

Rubio kopiadenda. Bergamín k., 10. Tel.: 948 237704.

Agiriak eta argibideak eskuratzeko mugaeguna: eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den eguna.

7. Kontratistak bete beharreko baldintza berariazkoak.

Sailkapena: G taldea; 4 azpitaldea; e kategoria.

Obrak gauzatzeko baldintza bereziak: baldintza-agiriaren 34. artikuluan adierazitakoak.

8. Eskaintzak aurkezteko:

Eskaintza aurkezteko epea: 13 egun natural, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza-agiriaren 15. artikuluan adierazitakoak.

Aurkezteko lekua: Iruñeko Udaleko Erregistro Orokorrean eta erregistro osagarrietan, baldintza-agiriaren 14. artikuluarekin bat.

Aldaeren onespena: Ez da aldaerarik onartuko.

9. Esleitzeko irizpideak: baldintza-agiriaren 17. artikuluan adierazitakoak.

10. Eskaintzen irekiera: Proposamen ekonomikoaren irekiera-data Nafarroako Kontratazioaren Atarian argitaratuko da.

11. Deialdiaren berri jaso eta baldintza-agiriak eskuratzeko baliatu daitekeen atari informatikoa edo web gunea: http://www.navarra.es/home-es/Catalogo+de+servicios/Portal+contra taciones/

Iruñean, 2009ko otsailaren 17an.-Alkatea, Yolanda Barcina Angulo.

Iragarkiaren kodea: L0902573