24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

ZIZUR NAGUSIA

Lizitazioa, Zizur Nagusiko Belaskoaingo etorbidean bide-zorua aldatzeko lanak kontratatzeko

Entitate esleitzailea: Zizur Nagusiko Udala.

Kontratuaren xedea: Zizur Nagusiko Belaskoaingo etorbidean bide-zorua aldatzeko lanak.

Lanak egiteko epea: hilabete, 2009ko irailaren 15ean hasi eta 2009ko urriaren 15ean bukatu.

Lizitazioaren aurrekontua: Lizitazioaren hasierako aurrekontua: 186.619,70 euro (BEZa eta industri mozkina barne). Zenbatekoa 163.999,13 eurokoa da, BEZa kenduta.

Tramitazioa: presakoa.

Esleitzeko prozedura: irekia.

Kontratistek bete beharreko baldintza berariazkoak: baldintza ekonomiko administratiboen agirian adierazitakoak.

Behin-behineko bermea: ez da eskatzen.

Agiriak: baldintza ekonomiko administratiboen agiria eta lanen proiektua interesdunen eskura daude Kontratazioaren Atarian eta web-orri honetan: www.zizurmayor.es

Aurkezteko azken eguna: 13 egun natural, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskaintzak aurkezteko tokia: Zizur Nagusiko Udaleko Erregistro Orokorra (Erreniega parkea, zk.g., 31180 Zizur Nagusia, 948 18 18 96 telefonoa eta 948 18 06 97 faxa).

Esleitzeko irizpideak: baldintza ekonomiko administratiboen agirian adierazitakoak.

Eskaintzak noiz ireki: eskaintza ekonomikoak irekitzeko eguna Nafarroako Kontratazioaren Atarian argitaratuko da.

Zizur Nagusian, 2009ko otsailaren 19an.-Alkatea, Pedro Huarte Iribarren.

Iragarkiaren kodea: L0902572