24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

BARGOTA

Aurrekontuko aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko aldaketa (2/2008 zenbakikoa) hasiera batean onesteko erabakia 2008ko 155. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 22an. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuko aldaketa hori behin betikoz onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 271/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

-Kreditu gehikuntzak: 110.708,81 euro.

Finantzabidea: Kontu-saila: 470. 16.628,81 euro.

Kontu-saila: 33104. 53.300,00 euro. Diruzaintzako gerakina: Kontu-saila: 870. 40.780,00 euro.

-Kreditu bereziak: 204.255,27 euro.

Finantzabidea:

-Diruzaintzako gerakina: 44.155,70 euro.

-Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza: 150.000,00 euro.

-Beheititzeak, deuseztatzeagatik: 10.099,56 euro.

Bargotan, 2009ko urtarrilaren 29an.-Batzorde Kudeatzaileko burua, Gregorio García Mendaza.

Iragarkiaren kodea: L0901608