24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

ZIZUR NAGUSIA

Lizitazioa, Zizur Nagusiko San Kristobal ingurabidea eta Santa Krutz kaleko aparkalekuak berriz urbanizatzeko lanak kontratatzeko

Entitate esleitzailea: Zizur Nagusiko Udala.

Kontratuaren xedea: Zizur Nagusiko San Kristobal ingurabidea eta Santa Krutz kaleko aparkalekuak berriz urbanizatzeko lanak.

Lanak egiteko epea: 5 hilabete, 2009ko apirilaren 14an hasi eta 2009ko irailaren 15ean bukatu.

Lizitazioaren aurrekontua: Lizitazioaren hasierako aurrekontua: 742.336,50 euro (BEZa eta industri mozkina barne). Zenbatekoa 652.356,32 eurokoa da, BEZa kenduta.

Tramitazioa: presakoa.

Esleitzeko prozedura: irekia.

Kontratistek bete beharreko baldintza berariazkoak: baldintza ekonomiko administratiboen agirian adierazitakoak (sailkapena eskatzen da).

Behin-behineko bermea: ez da eskatzen.

Agiriak: baldintza ekonomiko administratiboen agiria eta lanen proiektua interesdunen eskura daude Kontratazioaren Atarian eta web-orri honetan: www.zizurmayor.es

Aurkezteko azken eguna: 13 egun natural, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskaintzak aurkezteko tokia: Zizur Nagusiko Udaleko Erregistro Orokorra (Erreniega parkea, zk.g., 31180 Zizur Nagusia, 948 18 18 96 telefonoa eta 948 18 06 97 faxa).

Esleitzeko irizpideak: baldintza ekonomiko administratiboen agirian adierazitakoak.

Eskaintzak noiz ireki: eskaintza ekonomikoak irekitzeko eguna Nafarroako Kontratazioaren Atarian argitaratuko da.

Zizur Nagusian, 2009ko otsailaren 19an.-Alkatea, Pedro Huarte Iribarren.

Iragarkiaren kodea: L0902571