24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

BURGI

2009ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Burgiko Udalak, 2008ko abenduaren 22an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2009ko plantilla organikoa.

Dagokion espedientea jendaurrean egonen da hamabortz egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek aztertu eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten; aipatu epean erreklamaziorik aurkezten ez bada behin betiko onetsitzat joko da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 271. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Burgin, 2009ko urtarrilaren 26an.-Alkatea, Iñaki Ayerra Arrarás.

Iragarkiaren kodea: L0901615