24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

HIRIBERRI

2009ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betiko onetsirik gelditu da aurrekontua, hasiera batean 2008ko urriaren 25ean onetsi baitzen, eta 2008ko abenduaren 31ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu. Hona hemen laburpena:

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.886,00 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 11.400,00 euro.

5. kapitulua.-Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 706,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 13.992,00 euro.

GASTUAK:

2. kapitulua.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 8.732,00 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 4.660,00 euro.

6. kapitulua.-Inbertsio errealak: 600,00 euro.

Gastuak, guztira: 13.992,00 euro.

Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean xedatutakoari jarraituz.

Hiriberrin, 2009ko urtarrilaren 28an.-Kontzejuko burua, Félix Unanua.

Iragarkiaren kodea: L0901623