24. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 25a

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

AGUILAR KODESKOA

Aurrekontuetako 1/2008 aldaleta. Behin betiko onespena

Aurrekontuko aldaketa hasiera batean onesteko erabakia 2008ko 159. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 31n. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuko aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Kreditu transferentzia Pisatzeko Baskula bat erostea izeneko 1 6224 62301 kontu-sailera, 10.300 eurokoa, Udal Hondakindegia Gaitzea izeneko 1 442 60101 kontu-sailarekin finantziatua.

Aguilar Kodeskoan, 2009ko urtarrilaren 29an.-Alkatea, Amparo Labeaga Díaz de Cerio.

Iragarkiaren kodea: L0901631