76. ALDIZKARIA - 2007ko ekainaren 20a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

5/2007 FORU DEKRETUA, NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARIAK ekainaren 9an emana, José Andrés Burguete Torres jauna, Nafarroako Gobernuko kontseilaria, kargutik kentzen duena.

6/2007 FORU DEKRETUA, NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARIAK ekainaren 19an emana. Honen bitartez ematen zaio, bitarte baterako, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariari Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren titulartasuna.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak maiatzaren 28ko 1734/2007 Ebazpenaren bitartez onetsia. Honen bidez bete nahi dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko industria ingeniari tekniko izateko 2 lanpostu huts, lekualdatze lehiaketa bidez.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak maiatzaren 28ko 1735/2007 Ebazpenaren bitartez onetsia. Honen bidez bete nahi dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko biologo izateko 2 lanpostu huts, lekualdatze lehiaketa bidez.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak ekainaren 4ko 1753/2007 Ebazpenaren bitartez onetsia. Honen bidez bete nahi dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko industria ingeniari izateko 2 lanpostu huts, lekualdatze lehiaketa bidez.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak ekainaren 11ko 1932/2007 Ebazpenaren bitartez onetsia. Honen bidez bete nahi dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile izateko 64 lanpostu huts, lekualdatze lehiaketa bidez. Lanpostu hauetatik 15 lan araubidekoak dira, lanaldi partzialeko kontratuarekin.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak maiatzaren 28an emandako 1698/2007 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko mediku ikuskatzaile izateko 6 lanpostu oposizio bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, 2007ko maiatzaren 28koa, Nafarroako Gobernuak hartua. Honen bidez "Ebroko Ardatza NA-134 errepidean Mendabiako, Lodosako, Andosillako, Azagrako, Milagroko, Valtierrako eta Arguedasko saihesbideak egiteko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala" onesten da. Sustatzailea Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentua da.

274/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Noain Elortzibarko Udal Plana Iharnozko 10. poligonoko 153. lurzatian aldatzeko espedientea, José María Aicua Marín jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

290/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Cárcarko Arau Subsidiarioak S-2 Industria Sektorean aldatzeko espedientea, Calderería y Transformados, S.A.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

861/2007 EBAZPENA, maiatzaren 31koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, 2007ko apirilaren 25eko 651 Ebazpena aldatzen duena, akats bat zuzentzeko.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

94/2007 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, atzerrian bizi eta nafarren ondorengoak diren unibertsitateko ikasleendako laguntzetarako deialdietan parte hartu duten onuradun batzuei 2007-2008 ikasturterako behin-behineko luzapena ematea onesten duena.

2916/2007 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, kanpo merkataritza arloan prestakuntza jarduerak antolatzeko dirulaguntzak emateko 2007ko deialdia onesten duena.

1.3.6. Beste batzuk

178/2007 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Sasi ardia" izeneko ardi arrazaren arraza-estandarra onartu eta Liburu Genealogikoaren berariazko araudia onesten duena.

179/2007 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Betizu" behi arrazaren arraza-estandarra onartu eta Liburu Genealogikoaren berariazko araudia onesten duena.

867/2007 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Ebroko Ardatza NA-134 errepidean Mendabiako saihesbidea egiteko azterlan informatiboari buruz Ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu du azterlana.

868/2007 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Ebroko Ardatza NA-134 errepidean Lodosako saihesbidea egiteko azterlan informatiboari buruz Ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu du azterlana.

466/2007 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Oltza Zendeako eta Orkoiengo Udal Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, ikasketa gehiago eskaintzeko. Ororbian (Oltza) du helbide ofiziala.

239/2007 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Corellako Alde Zaharra Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten duena.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Repsol-Butano, S.A.k eskatutako administrazio baimenari buruzkoa, Amaiurko hirigunean, Baztango udal mugapean petrolio-gas likidotuaren biltegia eta hodi bidezko propano komertzialaren banaketa sarea jartzeko.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

BURLATA

2007ko aldaketa Udaleko Kultur Patronatuaren prezio publikoen gaineko arau eta ordenantza fiskaletan. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Eguesibarko Udal Planeko S-3 unitatearen antolamendu xehakatuko determinazioen aldaketa, Gorraizko Jaurerriko plan partzial zaharraren esparruan. Behin betiko onespena

GARTZIRIAIN

Herriko bide eta mendiko pisten erabilera arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Ordenantzako aldaketa. Hasierako onespena

VIANA

Telekomunikazio sareen instalazio irrati-elektrikoak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

NAFARROAKO ERREGE BARDEAKO KOMUNITATEA

2007ko ekitaldiko tasak eta prezio publikoak. Hasierako onespena

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskalaren behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
OLTZA ZENDEA

Izendapen proposamena

LIZARRA

Alkatetzaren dekretua

ETXAURI

Izendapena

LODOSA

Deialdia, Lodosako Udaleko administrari-ofizial lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko Funtzionarioaren izendapena

VILLAFRANCA

Izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
CINTRUENIGO

Aldaketa plantilla organikoan. Arkitektoaren osagarria

Aldaketa plantilla organikoan. B mailako lanpostuaren deuseztapena

MILAGRO

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, udal eraikinetarako eta kaleetarako zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko, Noain-Elortzibarko Udalaren zerbitzurako. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda. Akats zuzenketa

ZANGOZAKO JUAN FRANCES DE IRIBARREN MUSIKA ESKOLAKO UDAL PATRONATUA

Zangozako Juan Francés de Iribarren Musika Eskolako Udal Patronatuaren deialdia, klarinete irakasle lanpostu bat betetzeko, lan araubide mugagabean eta lanaldi partzialarekin

ZANGOZA

Udalaren Zahar Etxea erakunde autonomoa

ATARRABIA

Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, Atarrabiako Udaleko Etxez etxeko Laguntza-Zerbitzuko familia-langile izateko 3 lanpostu, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO H.H.S.EN MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa. Onespena

NOAIN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2006ko plantilla organikoko aldaketa. Behin betiko onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
LESAKA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

Oihan enkantea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ARTAZU

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

MAÑERU

Aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

CAPARROSO

Aurrekontuko 2/2007 aldaketa. Hasierako onespena

Aurrekontuko 1/2007 aldaketa. Hasierako onespena

ITUREN

2006ko aurrekontua

TIRAPU

Aurrekontuko 2/2007 aldaketa

MARAÑON

2007eko aurrekontua. Behin betiko onespena

NAFARROAKO ERREGE BARDEAKO KOMUNITATEA

2006ko ekitaldiko kontuak. Hasierako onespena

2007ko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

MEANO

2007ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

2006ko kontu orokorra

VILLAMAYOR DE MONJARDIN

2006ko kontuak

Aurrekontuak. Hasierako onespena

AURITZ, ERROIBAR ETA ORREAGAKO UDALEN ELKARTEA

2006ko kontu orokorra. Behin betiko onespena

2.3.5. Beste batzuk
BAZTAN

EDIKTUA

ZIZUR ZENDEA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

EZKABARTE

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Kudeaketa hitzarmena. Behin betiko onespena

Aldaketa xehakatua. Hasierako onespena

Aldaketa xehakatua. Hasierako onespena

Birzatiketa eta urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

Hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ZUGARRAMURDI

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

PUIU

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

EZKABARTE

Aldaketa xehakatua. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Aldaketa puntuala arau subsidiarioetan. Onespena

Planeamendu hitzarmena. Hasierako onespena

Aldaketa egituratzailea arau subsidiarioetan. Onespena

MURILLO EL FRUTO

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Kudeatzeko hitzarmena. Hasierako onespena

Birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

IRUNBERRI

Herrilurraren desafektazioa. Hasierako onespena

UXUE

Alkatetzaren ebazpena

ESA

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

TUTERA

Xehetasun azterlana, 3. poligonoko 759. lurzatiari dagokiona, Fuente Canónigos eta Carmelo Baquero karriken artean

Xehetasun azterlana eta jarduketa sistemaren aldaketa, 242. etxe-saileko 1211 eta 1215. lurzatietan eta bide-lurzatian, AA-12ko AR-3-B banaketa eremuan, Juan Antonio Fernández, Cascante eta Urzante karriketan, hori guztia Tuterako HAPOri dagokionez

ESTERIBAR

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

GENEVILLA

Larreen zuzeneko esleipena herritarren artean

TUTERA

Xehetasun azterlana, Tuterako HAPOko Las Labradas industrialdeko 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 lurzatietako lerrokadunak aldatzeko

GALAR

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 01

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 28/07)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (tva-603)

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/03

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (tva-603)

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 31/04

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

Anuncio de subasta de bienes muebles (TVA-404) (Expediente de Subasta 35/07)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603) (Expediente de Subasta 31/07)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

información pública

ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Tribunal Superior de Justicia de Navarra
SECRETARIA DE GOBIERNO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tafalla

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de lo Social número Treinta y Seis de Madrid

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

EDIKTUA

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación Resoluciones Director Servicio Recaudación Aplazamiento

Notificación de Levantamiento de Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles

Notificación de Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA Derrigorrezko Dirubilketa

Premiamendu probidentziaren jakinarazpen ediktua

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación de requerimiento de información y embargo de créditos

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles

Notificación de extinción total o parcial de deudas en vía de apremio mediante compensación devoluciones tributarias

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Inspección Tributaria

EDICTO

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO Y TRABAJO

Edicto de notificación

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN

EDICTO

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BERA/VERA DE BIDASOA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

EDICTO

BERRIOZAR

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA/BURLATA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CADREITA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE CIZUR

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

EDICTO

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE GALAR

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LESAKA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MARCILLA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE NOAIN (VALLE DE ELORZ)

EDICTO

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE OTEIZA DE LA SOLANA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

EDICTO

PAMPLONA

Notificación de resolución

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

EDICTO

PAMPLONA

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PERALTA

EDICTO

PERALTA

Negociado de Orden Público

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE R.S. DE LA RIBERA BAJA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE PLANIFICACION GENERAL SAKANA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE

EDICTO

Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra
INTERVENCION REGIONAL

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES PASTORIZA

EDICTO