60. ALDIZKARIA - 2022ko martxoaren 24a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

52/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonendako aparkatzeko txartela arautzen duena Nafarroako Foru Komunitatean.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile-kaboen 15 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian epaimahai kalifikatzaileak onetsitako behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

64E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita 2022. urterako, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateek oporren programak garatu ditzaten. DDBN identifikazioa: 612530.

65E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Adinekoen Programa Globala” dirulaguntzaren deialdia adinekoen arloan esku hartzen duten irabazi-asmorik gabeko entitateentzat, 2022. urterako. DDBN identifikazioa: 612569.

35E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira dirulaguntza honen 2022ko deialdia eta oinarri arautzaileak: “Nafarroako toki erakundeentzako laguntzak, memoriaren, biktimen, giza eskubideen, bakerako hezkuntzaren eta bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko”. DDBN identifikazioa: 612005.

36E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira dirulaguntza honen deialdia eta oinarri arautzaileak 2022rako: “Irabaziasmorik gabeko erakundeentzako eta elkarteentzako dirulaguntzak, biktimei eta bakearen kulturari, bizikidetzari eta giza eskubideei loturiko jarduerak egiteko”. DDBN identifikazioa: 611980.

22E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita honetarako: “Sorkuntza artistikoko mintegi eta lantegietarako laguntzak 2022rako”. DDBN identifikazioa: 613806.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

1D/2022 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Unión Sindical de CC.OO. de Navarra (CC.OO.) izeneko sindikatuaren estatutuen aldaketa gordailutu dela iragartzen duena (gordailu zenbakia: 31000103; lehengo gordailu zenbakia: 31/33).

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko otsailaren 9an hartua, “Romanzado” udalerriaren izena aldatzea onesten duena. Hemendik aurrera “Romanzado-Erromantzatua” izanen da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko otsailaren 9an hartua, Iratxetako Kontzejuaren gaztelaniazko izena aldatzea onesten duena. Hemendik aurrera “Iratxeta” izanen da, “Iracheta” ordez.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko otsailaren 9an hartua, “Garciriáin” kontzejuaren izena aldatzea onesten duena. Hemendik aurrera “Garciriáin-Gartziriain” izanen da.

7/2022 EBAZPENA, martxoaren 7koa, Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, errepideko garraiorako ibilgailu mota zenbaiten gidarien hasierako kualifikazioa frogatzen duen gaitasun profesionalaren agiria lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena. Probak 2022ko otsailaren 18an egin ziren.

31E/2022 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez, Nafarroako Foru Komunitatean turismoaren arloko ikuskapena egiteko plana onesten baita, 2022. eta 2023. urteetarako.

1329/2022 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira Eskubide Sozialetako Departamentuaren menpeko haur eskoletako tarifak 2022-2023 ikasturterako.

64E/2022 EBAZPENA, martxoaren 7koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Cascanteko udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua (4.000 toki, 20 eta 105 kg artekoak). Instalazioaren titularra Luis Fernando García Valdemoro da.

48/2022 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, hitzarmen eredu bat onesten duena Nafarroako toki-erakundeek sortu dituzten balio historikoko agiriak Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordailutzeko eta hari erabilera lagatzeko, hondamendirik gertatuz gero babestuta egonen direla bermatze aldera.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANTSOAIN

Deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, administrari-ofizialaren lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko, oposizio-lehiaketa sistemako hautaproben bidez

GESALATZ

Deialdia, peoi lanpostua oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, aldi baterako kontratatuarekin

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren Kultur Hedapeneko zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko.
Izendapena

Deialdia, bi izangai-zerrenda, bat prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontrataziorako, hautaproben bitartez osatzeko, merkataritzako teknikari-lanpostuan aritze aldera

TUTERA

Deialdia, izangaien bi zerrenda eratzeko, ehorzlearen lanpostua aldi baterako betetzeko

Deialdia, Informazioaren Zientzietako lizentziadunaren lanpostua aldi baterako betetzeko. Onartuen behin betiko zerrenda

ARAIZKO, ARESOKO, BETELUKO, LARRAUNGO ETA LEKUNBERRIKO KIROL MANKOMUNITATEA - KIROLMANK

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez kirol teknikariaren lanpostuan behin-behineko ordezkapenak egiteko eta horretarako lan-poltsa bat sortzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Aldaketa, Udal Planeko araudiaren 65. artikuluan. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Amillaoko UC-10 unitatean. Hasierako onespena

ALLO

SG-EL-05 sistema orokorrerako lurren zuzeneko okupazioaren exekuzioa, indarrean den Udal Plan Orokorraren arabera. Hasierako onespena jendaurrean jartzea

ALTSASU

Xehetasun azterlana, 5. poligonoko 767. partzelan. Hasierako onespena

Deialdia, irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntzak emateko (2022). Laburpena

Deialdia, garapenerako lankidetza proiektuetarako laguntzak emateko (2022). Laburpena

AGOITZ

Udal ordenantza, eguzki-energia berriztagarria ezartzea arautzen duena. Hasierako onespena

ARMAÑANTZAS

Herri-lurraren desafektazioa 4. poligonoko 166. eta 239. lurzatietan, erabilera lagatzeko. Jendaurrean jartzea

AZAGRA

Hiri-jarduketarako plan berezia 7. exekuzio unitatean. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Barañaingo saltokietan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko deskontu bonuen banakako ebaluaziorako dirulaguntzen deialdia. Laburpena

BAZTAN

Ehiza barrutia berritzea. Jendaurreko informazioa

BERIAIN

Balorazio txostenaren proiektua jendaurrean

BERRIOZAR

Dirulaguntzen plan estrategikoa 2022-2024rako. Jendaurrean jartzea

BEUNTZA

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

BIURRUN-OLKOTZ

Administrazio arteko hitzarmena, zuzkidura-lurzatia lagatzeko. Jendaurrean jartzea

CAPARROSO

Hiri-jarduketako plan berezia, udal ekipamenduetarako espazioen gehieneko lerrokadurei dagokienez. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, UC.2 unitateko araudi partikularra aldatzeko. Hasierako onespena

ZIRITZA

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko 1. poligonoko 276. lurzatian. Hasierako onespena

ETXARRI

Trukatzea 2. poligonoko 98. udal lurzatia antzeko ezaugarriak dituen beste batekin. Jendaurrean jartzea

ERROIBAR

Mezkirizko UE-17 exekuzio unitatearen xehetasun azterlana, 13 poligonoko 55., 432. eta 591. (A azpilurzatia) lurzatietan. Hasierako onespena

ESPARTZA ZARAITZU

Udal ordenantza, arautzen duena administrazio-egoitza elektronikoa. Hasierako onespena

LIZARRA

Hiri-jarduketarako plan berezia, APA 3 - Iparraldea kaleko pasealekuan. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Hiri Jarduketarako Plan Berezia, 3. Poligonoko 1219. lurzatian. Hasierako onarpena

FONTELLAS

Urbanizazio proiektua, 1. poligonoko 356., 357. eta 358. lurzatietan. Hasierako onespena

UHARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, Uharteko 1. poligonoko 215. lurzatian. Hasierako onespena

TXULAPAIN

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

LARRAGA

Aldaketa xehakatua 106. artikuluan (Lurzoru urbanizaezina okupatzeko eta eraikitzeko baldintzak). Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 499. lurzatian. Hasierako onespena

ELIZAGORRIA

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

Finkak normalizatzeko proiektua UA-14 unitatean.
Jendaurrean jartzea

LEGARDA

Balorazio txostenaren proiektua berriro jendaurrean

LEKUNBERRI

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Ordenantza, instalazio fotovoltaikoen ezarpena arautzen duena. Hasierako onespena

Birzatitzeko eta urbanizazio proiektuak 9. poligonoko
400. lurzatian. Hasierako onespena

Aldaketa egituratzailea Udal Plan Orokorrean, Ozkarizko
9 poligonoko 17. eta 396. lurzatietan. Hasierakoonespena

Urbanizazio proiektua ARU-S-1.2 unitatean. Hasierako onespena

LODOSA

Udal ordenantza, administrazio elektronikoa arautzen duena. Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

Aldaketa, Autokontsumorako eguzki edo haize energien instalazioen aprobetxamendurako laguntzak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

OTSAGABIA

Hirigintza-hitzarmena 2. poligonoko 614. lurzatirako. Informazio publikoa

ODIETA

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Hasierako onespena

ERRIBERRI

Herri-lurraren desafektazioa 11. poligonoko 134. lurzatian, haizea neurtzeko dorre bat ezartzeko. Hasierako onespena

ORKOIEN

Aldaketa, Eraikingintza-ordenantzaren 20.2. artikuluan. Hasierako onespena

Balorazio txostenaren berrikuspen-proiektua.
Jendaurrean jartzea

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko (Z-7 U.I. XV) 551. eta 541. lurzatietan. Hasierako onespena

Dirulaguntza deialdia, musika-taldeak sustatzeko 2022ko “entsegu-bonuak” izeneko dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko. Laburpena

AZKOIEN

Aldaketa, U3 sektorea urbanizatzeko proiektuan. Behin betiko onespena

SARTZE

Udal ordenantza, arautzen duena administrazio-egoitza elektronikoa. Hasierako onespena

SUNBILLA

Balorazio txostena berrikusteko proiektua.
Jendaurrean jartzea

TAFALLA

Aisialdirako baratzeen plan berezia, Tafallako Congosto,
Larrain eta Las Pozas alderdietan. Jendaurrean jartzea

UXUE

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 394. lurzatian. Hasierako onespena

ULTZAMA

Ordenantza, udal pilotalekuaren funtzionamendua eta erabilera arautzen dituena. Hasierako onespena

URDAZUBI

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena 4. poligonoko
5. eta 199. lurzatietan. Hasierako onespena

S2 “Komentu Zaharra” sektorearen birzatiketa, 4. poligonoko
5. eta 199. lurzatietan. Hasierako onespena

Aldaketa udal lurren bi zatiren kalifikazio juridikoan, 4. poligonoko 276. eta 51. lurzatietan, jabari publikoko edo bide kalifikazioa emateko

URRAULBEITI

Alduateko UE_ALD6.2 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

VALTIERRA

Aldaketa, 10. poligonoko 114., 115., 946., 278., 948., 279. eta 947. herri-lurzatien desafektazioan. Hasierako onespena

ALESBES

Aldaketa, Hirigune Historikoaren Barne Eraberritzeko Plan Bereziko antolamendu xehatuko determinazioetan, birgaitze jarduketetako barne-lerrokadurei buruzkoa. Hasierako onespena

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 807., 608. eta 609. lurzatietan. Jendaurrean jartzea

ZUÑIGA

Udal ordenantza, Hiri-lurraren eta landa-lurraren gaineko kontribuzioa ordaintzeko laguntzena. Hasierako onespena

ANTSOAINGO, BERRIOBEITIKO, BERRIOZARKO, ITZAKO ETA TXULAPAINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, larrialdi sozialean dauden pertsonei eta/edo familiei dirulaguntza zuzenak banakako ebaluazio araubidean emateko 2022an. Laburpena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-S-51

Aurretiazko oharra. Erreferentzia: 2012-MC-16

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-A-55

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-A-138

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-A-71

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

BERRIOZAR

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica 2022

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial primer semestre de 2022

BIURRUN-OLCOZ

Ejecución subsidiaria de derribo de inmueble en ruina sito en plaza Jai Eder, 6, de Biurrun, de propietario desconocido

PAMPLONA

Notificación de resolución

VILLAFRANCA

Bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

Bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA

Junta general ordinaria