252. ALDIZKARIA - 2022ko abenduaren 19a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

673/2022 EBAZPENA, azaroaren 30ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez I. eranskina aldatzen baita Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren irailaren 15eko 515/2022 Ebazpenean, zeinaren bidez Nafarroako toki erakundeetako idazkarien lanpostu hutsak gaikuntzadun funtzionarioen arteko merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia onetsi baitzen, Nafarroako Foru Komunitateko gaikuntzadun funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuetan aldibaterakotasuna murrizteko presako neurriei buruzko maiatzaren 30eko 16/2022 Foru Legean eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean jasotako aurreikuspenen arabera, Berriozarko Udaleko Idazkaritzako lanpostuko hizkuntza-eskakizunari dagokionez.

8/2022 EBAZPENA, azaroaren 30ekoa, Desgaitasuna duten Pertsonei Laguntza Emateko Nafarroako Fundazio Publikoko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat eta hura arautuko duten oinarriak onesten baitira Fundazioaren 2021. urteko jardueraren oroitidazkian 6 zenbakiarekin identifikatutako lanpostua (gizarte lana) oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

9/2022 EBAZPENA, azaroaren 30ekoa, Desgaitasuna duten Pertsonei Laguntza Emateko Nafarroako Fundazio Publikoko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat eta hura arautuko duten oinarriak onesten baitira Fundazioaren 2021. urteko jardueraren oroitidazkian 1 zenbakiarekin identifikatutako lanpostua (gizarte lana) merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko.

2699E/2022 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi baten testua, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Neurofisiologia Klinikoko barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko eta, bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

2749E/2022 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez sarrera-deialdi bat onesten baita Prebentzio Medikuntzako eta Osasun Publikoko barrutiko fakultatibo espezialisten 2 lanpostu, gehienez ere, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aritzeko.

2750E/2022 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi baten testua onesten baita Laneko Medikuntzako barrutiko fakultatibo espezialisten 3 lanpostu, gehienez ere, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan aritzeko.

2754E/2022 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailek emana, zeinaren bidez deialdi batzuk onesten baitira, II. eranskinean zerrendatutako Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko lanpostuetan sartzeko, salbuespenezko merezimendu-lehiaketa bidez.

2250/2022 EBAZPENA, 2022ko azaroaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Adar Ekonomikoko OLko teknikari izateko bi lanpostu (A maila) sarrera-prozeduraren bidez betetzeko deialdiak onesten dituena. Lanpostuetako bat oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez beteko da, eta beste lanpostua oposizioaren sistemaren bidez.

2301/2022 EBAZPENA, 2022ko azaroaren 17koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko OLko teknikari izateko lau lanpostu (A maila) sarrera-prozeduraren bidez betetzeko deialdiak onesten dituena. Lanpostuetako bi oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez beteko dira, eta beste bi lanpostuak oposizioaren sistemaren bidez.

2314/2022 EBAZPENA, azaroaren 21ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Komunikazioko OLko teknikari izateko bi lanpostu (A maila) sarrera-prozeduraren bidez betetzeko deialdiak onesten dituena. Lanpostuetako bat oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez beteko da, eta beste lanpostua oposizioaren sistemaren bidez.

2335/2022 EBAZPENA, 2022ko azaroaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, deialdi bat onesten duena Nafarroako Unibertsitate Publikoko OLko kudeaketari izateko lanpostu bat (B maila) oposizio-lehiaketaren sarrera-prozesuaren bidez betetzeko.

2337/2022 EBAZPENA, 2022ko azaroaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Adar Juridikoko OLko teknikari izateko bi lanpostu (A maila) sarrera-prozeduraren bidez betetzeko deialdiak onesten dituena. Lanpostuetako bat oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez beteko da, eta beste lanpostua oposizioaren sistemaren bidez.

2340/2022 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, deialdi bat onesten duena Nafarroako Unibertsitate Publikoko Informatika Zerbitzuko OLko teknikari izateko lanpostu bat (A maila) oposizio-lehiaketaren sarrera-prozesuaren bidez betetzeko.

2372/2022 EBAZPENA, 2022ko azaroaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da, honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: "TED2021-130884B-I00".

2373/2022 EBAZPENA, 2022ko azaroaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da, honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: "TED2021-130884B-I00".

2374/2022 EBAZPENA, azaroaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, hautaketa-prozesurako deia egiten da, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko Unesco Katedrari lotutako jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez (Nafarroako Gobernuaren Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuarekiko hitzarmena).

2757E/2022 EBAZPENA, azaroaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez I. eranskina zuzentzen baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aritzeko barrutiko fakultatibo espezialisten zenbait lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian, zeina Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen azaroaren 9ko 2639E/2022 Ebazpenaren bidez onetsi baitzen.

2424/2022 EBAZPENA, 2022ko abenduaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko atal, bulego eta antzeko unitateetako burutzak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdiko III. eranskinean atzemandako akatsak zuzentzen dira –Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearen 2022ko azaroaren 18ko 2308/2022 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdia–.

2473/2022 EBAZPENA, 2022ko abenduaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, izenburu hau duen ebazpenean atzemandako akatsak zuzentzen dituena, postako gidari lanpostuari dagokionez: "2219/2022 Ebazpena, 2022ko azaroaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, onetsi egiten dira Nafarroako Unibertsitate Publikoan C mailako hamazazpi lanpostu merezimendu-lehiaketaren salbuespenezko sistemaren bidez betetzeko deialdiak". Lanpostu horiek II. eranskinean zehaztu ziren.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Barne-medikuntzako barrutiko fakultatibo espezialisten 19 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

1.7. BESTELAKOAK

411E/2022 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizten baita ezen Alesbesko udal mugartean dagoen zerri-ustiategi batean hidrolizagailuak instalatzeko aldaketa-proiektua aldaketa ez-funtsezko bat dela, bat etorriz Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren 39. artikuluan xedatutakoarekin (erregelamendu hori martxoaren 30eko 26/2022 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen). Instalazioaren titularra Agropecuaria Obanos SA da (Granja Peñalfons).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ACEDOKO KONTZEJUA

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

ALTSASU

2023rako zerga-tasak

ANTSOAIN

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

2019ko, 2020ko eta 2021eko plantillen aldaketa eta 2022ko plantilla organikoaren 4. aldaketa. Hasierako onespena

3. aldaketa 2022ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ARAITZ

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren lanpostuak hutsik

ARAKIL

Egurtegiak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, azterketa eskubideen tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

ARANARATXE

2023ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARANDIGOIENGO KONTZEJUA

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARTZIBAR

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARGUEDAS

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ARTIKAKO KONTZEJUA

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

AURIZBERRIKO KONTZEJUA

2022ko aurrekontuaren behin betiko onespena

BARGOTA

2023rako zerga-tasak

BASABURUA

2022ko plantilla organikoaren hasierako onespena

2022ko aurrekontuaren aldaketa. Hasierako onespena

BERA

2023rako lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

BERRIOBEITI

2023ko lan-egutegia

BERRIOZAR

2023rako zerga-tasak. Hasierako onespena

CAPARROSO

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

EGUESKO KONTZEJUA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ERGOIENA

Bake epaile titularraren kargua hutsik

ESTERIBAR

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

EULATE

2023ko aurrekontua. Behin betiko onespena

FITERO

Aldaketa 2023ko ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

GARINOAIN

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

GARRALDA

2023ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

GESALATZ

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

IBARGOITI

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

IZKUEKO KONTZEJUA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

LAKUNTZA

Lurraren gaineko kontribuzioaren 2023ko karga-tasa. Hasierako onespena

LANA

Bake epaile titularraren kargua hutsik

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

LARRAGOA

2023ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

2023ko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza. Behin betiko onespena

LERATEKO KONTZEJUA

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

LESAKA

Aldaketa, 2022ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

MENDABIA

2023ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

MIRANDA ARGA

2023ko lan-egutegia

MURUZABAL

2023ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2023ko aurrekontua. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Udalaren eta "Julián Gayarre" Musika Eskolako Udal Patronatuaren plantilla organikoa 2023ko ekitaldirako. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

OBANOS

2023ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2023ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

OLAZKO KONTZEJUA

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

AZKOIEN

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

PIEDRAMILLERA

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

PUIU

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

ERROMANTZATUA

Aldaketa, 2023rako zerga-tasa, tasa eta prezio publikoetan. Hasierako onespena

SAN ADRIÁN

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2023ko aurrekontu orokorra. Hasierako onespena

2023rako karga-tasa, tasa eta prezio publikoak. Hasierako onespena

ZANGOZA

2023rako karga-tasak

Aldaketa 2023rako tasa eta prezio publikoen ordenantzetan. Hasierako onespena

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

TAFALLA

2023rako karga-tasak

UXUE

2023rako zerga-tasak

2023rako ordenantza fiskalak

IRIBARRIKO KONTZEJUA

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

ULTZAMA

Tasa, prezio publiko eta udal zergei dagozkien karga-tasak 2023rako

UNTZUE

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

EGUESIBAR

Lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa 2023rako

ZIZUR NAGUSIA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ZUÑIGA

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BEIREKO ETA PITILLASKO LANGILEEN MANKOMUNITATEA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2023. urteko aurrekontua. Behin-betiko onespena

2023ko plantilla organikoaren behin betiko onespena

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

Doneztebeko, Elgorriagako, Iturengo eta Zubietako Udalen Batasuna

Aldaketa, 2022ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

EZKA-ZARAITZUKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Udal ordenantza, Hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

2023ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

NAFARROAKO IPARRALDEKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

2022ko aurrekontuaren aldaketak. Hasierako onespena

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena