60. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 28a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

46/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren 22ko 456/2016 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko bulegoen atxikipena eta eginkizunak ezarri ziren.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

667/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, amaiera ematen diona Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile (D maila) eta administrari (C maila) izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko prozedurari.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

879E/2019 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda, honako deialdi honetan: farmaziako teknikari izateko bi lanpostu huts betetzeko oposizio-lehiaketa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomorako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

46/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira “Alokairu Poltsa” izeneko etxebizitza programan sartzeko Navarra de Suelo y Vivienda SAri (NASUVINSA) etxebizitza lagatzen dioten etxejabeei dirulaguntza emateko deialdia eta haren oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 441177.

22E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 19koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, toki entitateentzako dirulaguntzen deialdia onesten duena gizarte larrialdietako laguntzak eta/edo gizarteratze prozesuetan laguntzekoak 2019an emateko. DDBN identifikazioa: 440730.

18E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Nafarroako gazteei bidaiatzeko dirulaguntzak emateko deialdia, 2019an Europako Batasunaren ezagutza sustatu beharrez”. DDBN identifikazioa: 441687.

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA, zeinak hizpide baitu eraikitzeko aldez aurreko administrazio baimena ematea eta, zehazki, onura publikoa deklaratzea, goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko Lodosan eta Sartagudan, SAT 10968 espedientea.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, zeinak hizpidea baitu Lerinen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematea eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzea. SAT10969 espedientea.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Trazadura proiektua, N-121-A errepidea 211 bide bilakatzeko, 5+550 eta 10+500 KPen artean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Trazadura proiektua, N-121-A errepidea 211 bide bilakatzeko, 10+500 eta 22+500 KPen artean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Trazadura proiektua, N-121-A errepidea 211 bide bilakatzeko, 22+500 eta 40+900 KPen artean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Trazadura proiektua, N-121-A errepidea 211 bide bilakatzeko, 40+900 eta 52+430 KPen artean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Trazadura proiektua, N-121-A errepidea 211 bide bilakatzeko, 52+430 eta 68+440 KPen artean.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, sukaldari lanpostuan (C maila/taldearen parekoa) aritzeko izangaien bi zerrenda oposizio-lehiaketa bidez osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Xehetasun-azterketa 2. poligonoko 19. lurzatian.
Hasierako onespena

ABERIN

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

2019ko karga-tasak eta beste zerga batzuk. Hasierako onespena

ABLITAS

2019ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak
eta gainerako ordainarazpenak. Akats zuzenketa

AMESKOABARRENA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ARANGUREN

Hiri-jarduketarako plan berezia Labianoko 5. poligonoko
23. lurzatian. Hasierako onespena

Aldaketa, Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

ARANO

Bake epailearen eta ordezkoaren karguak hutsik

ARRUAZU

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Egoitza elektronikoa sortzea

ASTITZ

2018ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

ATETZ

Jarduera-lizentzia. Baimena

BAKAIKU

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

1/2019 eta 2/2019 aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

BARINDANO

2019rako aurrekontua. Hasierako onespena

BEARIN

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERA

2019ko Plantilla Organikoa. Behin betiko onespena

BERIAIN

Oztopo arkitektonikoak kentzeko plan berezia eta nahitaezko desjabetzeak ukitutako ondasunen zerrenda (Bosquecillo kalea 4). Behin betiko onespena

BERRIOGOITI

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

1/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

8/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, Udalaren Musika Eskolako ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

BUÑUEL

15/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2018ko 16. eta 18. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

BURLATA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Aldaketa, Nazioarteko lankidetza-senidetzeetarako laguntzak arautzen dituen ordenantzaren 3. eta 4. artikuluetan

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea 2019an

ESPARTZA GALAR

2019rako aurrekontua. Hasierako onespena

LIZARRA

UE 3. unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

Alkatetza beste baten esku uztea

ESTERIBAR

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

EZKABARTE

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

FUNES

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Udalaren kirol instalazioen erabilera arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

Alkatetzaren ordainsaria

GALAR

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRAÑETA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Egoitza elektronikoaren sorrera

TXULAPAIN

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ELIZAGORRIA

2019rako karga-tasak

LEKUNBERRI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LIZOAIN-ARRIASGOITI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LODOSA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

LOS ARCOS

2019rako egutegi fiskala

LOTZA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

LUZAIDE

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MAÑERU

2019ko aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergan aplikatu beharreko koefizienteak eta karga-tasak

MÉLIDA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MENDABIA

Borondatez birzatitzeko proiektua 6+8 exekuzio unitatean.
Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2019rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

OLATZ-SUBITZA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

ERRIBERRI

Aldaketa Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergan aplikatzeko koefizienteak

ORBAIZETA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2018ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ORISOAIN

2019ko 1. aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Ondare-ondasun higiezinen kalifikazio juridikoaren aldaketa, herri-ondasun gisa kalifikatzeko. Hasierako onespena

IRUÑA

Laburpena, Iruñeko Gazteendako 2019ko Literatura Lehiaketarena

Buztintxuriko C-2 unitatea urbanizatzeko proiektua eta Trenbideko kaleko 2ko higiezina eraisteko proiektua. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, lerrokadurak aldatzeko Marcelo Celayeta etorbideko 96.ean, Arrotxapeko Plan Partzialaren UI III-ko
D-3 unitatean. Hasierako onespena

2019ko aurrekontu luzatuaren aldaketa.
Behin betiko onespena

AZKOIEN

12/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZARE

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZANGOZA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

TAFALLA

Tafallako Udalaren Kirol Patronatua azkentzea.
Behin betiko onespena

UHARTE ARAKIL

Egoitza elektronikoa sortzea

URROTZ-HIRIA

2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

UTERGA

UO-5 unitatea borondatez birzatitzeko proiektua.
Hasierako onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1762. eta 1763. lurzatietan. Hasierako onespena