96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

132/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa. Ezartzen du zer osasun eta higiene baldintza bete behar dituzten tatuajeak edo piercing direlakoak egiten dituzten establezimendu ez medikoek.

150/2002 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa. Onesten du Nafarroako Nekazaritza Ustiategien Erregistroari buruzko Foru Legearen testu bategina.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

867/2002 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko datu sarearen hornidura eta instalazioaren kontratazioa GE Capital Information Technology Solutions S.L. enpresari esleitzen diona. C0001/02 espedientea.

904/2002 EBAZPENA, uztailaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko titulazio berriei dagozkien ikasgeletarako proiektoreak erosi eta jartzeko gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona.

933/2002 EBAZPENA, uztailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Telematika Laborategirako eta Informatika Geletarako informatika zerbitzarien erosketa Dell Computer, S.A., enpresari esleitzen diona. C00022/02 espedientea.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko maiatzaren 13koa, Nafarroako Gobernuarena, farmazia bulegoak ituntzeko baldintzei buruzko esparru-akordioa onesten duena.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpenak.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

L E R I N

Deialdia, herrilan eta zerbitzuen arduradun orokor izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, barne sustapen murriztuaren bitartez. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Deialdia, kirol eta kultur koordinatzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Deialdia, administrari lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, barne sustapen murriztuaren bitartez. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Deialdia, administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

B E R A

U.C.14.2.ko xehetasun azterlana behin betikoz onestea

I G A N T Z I

2002ko ekitaldiko aurrekontua

2001eko ekitaldiko kontuen onarpena

I R U Ñ A

2002ko aurrekontuko aldaketa, hasiera batez onetsia

ETXARREN-GIRGILLAO

Usategiak enkantean

B E R R I O Z A R

Zehapenen jakinarazpena

C A D R E I T A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak hasiera batez onetsita

L E K U N B E R R I

Herrilurraren desafektazioa

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

2002ko aurrekontuko aldaketa (1.a) hasiera batez onetsita

Zenbait kontratu adjudikatuta

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Lizitazio iragarkia

M E N D I G O R R I A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketa

M U R C H A N T E

Biltegien poligonorako urbanizazio proiektua, Carrilabarca bidean. Hasierako onespena

A L T S A S U

Salaketen jakinarazpena

LOS ARCOS

Ordenantza behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

Iruñeko udaltzain izateko 33 lanpostu betetzeko behin-behineko zerrenda

A N T S O A I N

Zehapen ebazpenaren jakinarazpena

O L T Z A

0-3 urte bitarteko Haur Hezkuntzako Ikastetxea egiteko proiektuaren prestaketa eta obren zuzendaritza

T U T E R A

Montes de Cierzo II ureztalur berriak arautuko dituen erregelamendu partikularra hasiera batez onetsita

B E R R I O B E I T I

Deialdia, Berriobeitiko Udaleko zerbitzu anitzetako ofizial izateko lanpostu bat, igeltserotza espezialitatekoa, oposizio bidez betetzeko

T U T E R A

Salaketaren jakinarazpena/ebazpen proposamena

U L T Z A M A

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

2002ko plantilla organikoa

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra

L U Z A I D E

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak hasiera batez onetsita

2002ko plantilla organikoa

2002ko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak hasiera batez onetsita. Kreditu gerakinak eranstea

2001eko kontuak behin betiko onetsita

O B A N O S

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsita

G A L A R

Xehetasun azterlana behin betiko onetsita

Udal Planeko aldaketa hasiera batez onetsita

MONCAYOKO UREN MANKOMUNITATEA

2001eko kontuak

Laguntza kontratua adjudikaturik

Obrak adjudikaturik

Obrak adjudikaturik

Obrak adjudikaturik

Obrak adjudikaturik

Obrak adjudikaturik

D O R R A O

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra

2001eko kontuak

I B A R G O I T I

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

P I E D R A M I L L E R A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsita

B E R R I O Z A R

Salaketen jakinarazpena

B U R L A T A

Zehapenen jakinarazpena

Ebazpen proposamenaren jakinarazpena