96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

M E N D I G O R R I A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketa

Mendigorriko Udalak, 2002ko ekainaren 25ean egin osoko bilkura berezian, hasiera batez onetsi zuen 2002ko aurrekontu orokor eta bakarreko 4. aldaketa.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legean eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoan ezarritakoa betetzeko, espedientea jendaurrean egonen da hamabost eguneko epean, interesatu orok erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzan.

Mendigorrian, bi mila eta biko ekainaren hogeita seian. Alkate udalburua, María Asunción Fernández Izu.

Iragarkiaren kodea: A0207446