96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B U R L A T A

Zehapenen jakinarazpena

Hona hemen Udal honetako Udaltzaingoak Trafikoari, Bide Segurtasunari eta Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari buruzko Legea urratzeagatik aurkeztutako salaketen zerrenda, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara dadin, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Prozedurari buruzko 30/92 Legearen 59. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, jakinarazteko saioak alferrikakoak gertatu baitira.

Kasu bakoitzean agertzen den udaltzainak ondoko datuak biltzen dituen salaketa egin du.

339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 72.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, ibilgailuaren titularrari eskatzen zaio, bera ez bada salatutako arau-haustearen erantzulea, idazki baten bidez arau-hauslearen datuak eman ditzan, N.A.N. zenbakia barne, iragarki hau argitara eman eta 15 egun balioduneko epean; idazki hori 30/1992 Legearen 38. artikuluan adierazten diren tokietan aurkeztu beharko du.

Interesatuak, honako hau argitaratu ondoan, 10 egun baliodun izanen ditu zehapena ordaintzeko, ezarrita dagoen hobaria barne eta komenigarriena iruditzen zaion gisan.

Interesatuak, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondoan, 15 egun baliodun izanen ditu idazki baten bidez alegazioak egin eta bere defentsarako egoki juzgatzen dituen frogak proposatzeko; idazki hori aipatu 30/1992 Legearen 38. artikuluan adierazten diren tokietan aurkeztu beharko du.

Salatuak alegazio idazkirik aurkeztu ez edo inolako frogarik proposatzen ez badu, agiri hau Alkatetzaren ebazpen proposamentzat hartuko da eta gertakari frogatutzat joko, kasu bakoitzean egin den arau-haustea, horren kalifikazioa, erantzulea eta proposatzen den zehapena.

Titularra/gidaria: Jon Barbería Aramburu. Matrikula: NA-6008-AW. Espedientea: 55/02. Arau-haustea: bigarren lerroan aparkatzea, ongi aparkaturiko ibilgailuari irteera galaraziz, 13/92 E.D.ko 91-C. Tokia: Ermita, 12. Eguna: 2002ko urtarrilaren 11. Ordua: 17:00.Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Fernando García Guiber. Espedientea: 171/02. Arau-haustea: leihotik kanpora astintzea, beheko auzokoei zakur ileak jaurtikiz, Animaliak edukitzeri buruzko Udal Ordenantza 21 eta 29. artikuluak eta 79/94 Foru Legeko 24.2 artikulua. Tokia: Bentetako Ingurubidea, 27, 4.-A. Eguna: 02-01-22. Ordua: 16:20. Zenbatekoa: 50 euro.

Titularra/gidaria: Sergio Camacho Corvillo. Matrikula: NA-7402-AB. Espedientea: 328/02. Arau-haustea: biraketa debekatu eta behar bezala seinalatua egitea (eskuinetara nahitaez biratzeko seinale zutikakoa), 132.1 artikulua, 13/1992 E.D. Tokia: Elizgibela-Nagusia. Data: 2002-03-13. Ordua: 8,30. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Nelson Omar Scarafia. Matrikula: M-8543-YL. Espedientea: 331/02. Arau-haustea: oinezkoendako pasabidean partzialki aparkatzea, 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Azpako Kontzejua-Zangozako Merinaldea. Eguna: 02/03/12. Ordua: 15:29. Zenbatekoa: 60 euro.

Titularra/gidaria: Francisco Javier Jurado Guardia. Matrikula: NA-2029-W. Espedientea: 390/02. Arau-haustea: axolagabekeriaz gidatzea 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: kale Nagusia-Elizgibela. Eguna: 2002ko martxoaren 24a. Ordua: 12:30. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Miguel Delgado Arellano. Matrikula: NA-5565-W. Espedientea: 419/02. Arau-haustea: toki debekatuan aparkatzea, behar bezalako seinalea egonik, 91. artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 23. Eguna: 2002ko martxoaren 19. Ordua: 12:30. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: José Miguel Crespo Maquirriain. Matrikula: NA-5798-AV. Espedientea: 422/02. Arau-haustea: zamalanetarako gunean aparkatzea, debekaturiko orduetan, 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 5. Eguna: 02/03/20. Ordua: 12:23. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Luis Carmelo Zozaya Leche. Matrikula: NA-8120-AS. Espedientea: 425/02. Arau-haustea: zamalanetarako geralekuan aparkatzea, 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 5. Eguna: 2002ko martxoaren 14a. Ordua: 16:32. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Marcos Borja Antimasberes. Matrikula: M-3456-JH. Espedientea: 427/02. Arau-haustea: toki debekatuan aparkatzea, behar bezalako seinalea egonik, 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: kale Nagusia-Ezkababide. Eguna: 02/03/29. Ordua: 17:47. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Antonio Aramendia Goñi. Matrikula: NA-8373-AH. Espedientea: 428/02. Arau-haustea: zamalanetarako gunean aparkatzea, 91.2 artikulua, 13/92. E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 5. Eguna: 02/03/30. Ordua: 09:14. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Fermín Goñi Santano. Matrikula: NA-6120-BC. Espedientea: 429/02. Arau-haustea: zamalanetarako gunean aparkatzea lan horretan aritu gabe, 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 1, 2.-E. Eguna: 02/03/30. Ordua: 08:20. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Olvido Jiménez Valdés. Matrikula: NA-4395-AV. Espedientea: 431/02. Arau-haustea: zamalanetarako gunean aparkatzea lan horretan aritu gabe, 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 5. Eguna: 2002ko martxoaren 30a. Ordua: 8:25. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Julio Agustín Hermoso Elcarte. Matrikula: NA-2079-AU. Espedientea: 435/02. Arau-haustea: zamalanetarako gunean aparkatzea, 91.2 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Basilio Armendáriz, 1. Eguna: 02/04/02. Ordua: 08:25. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Rosa M.ª Cañete Fernández. Matrikula: 3537-BDL. Espedientea: 436/02. Arau-haustea: espaloiaren gain-gainean aparkatzea oinezkoendako traba handirik sortu gabe, 91. artikulua, 13/92 E.D.Tokia: Ezkabazabal plaza. Eguna: 02/04/04. Ordua: 11:50. Zenbatekoa: 60 euro.

Titularra/gidaria: Ricardo Muñoz Mayayo. Matrikula: NA-4256-AU. Espedientea: 439/02. Arau-haustea: espaloiaren gainean aparkatzea traba handirik sortu gabe, 91. artikulua 13/92 E.D. Tokia: Landazabal-San Migel. Eguna: 02/04/05. Ordua: 12:40. Zenbatekoa: 60 euro.

Titularra/gidaria: Alfonso Arias Ibáñez. Matrikula: VI-2151-V. Espedientea: 441/02. Arau-haustea: zamalanetaerako gunean aparkatzea, 91. artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 3. Eguna: 2002ko apirilaren 5a. Ordua: 11:50. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Blanca Nieves Corcuera Ruiz. Matrikula: BU-4512-Y. Espedientea: 444/02. Arau-haustea: zamalanetaerako gunean aparkatzea, 91. artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 5. Eguna: 2002/04/08. Ordua: 09:10. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: María Alvarez Galindo. Matrikula: NA-5693-AT. Espedientea: 445/02. Arau-haustea: udaltzainak ibilgailua gelditzeko agindu eta hala ez egitea, 132.1 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: kale Nagusia, 37 bis. Eguna: 02/04/06. Ordua: 03:50. Zenbatekoa: 200,00 euro.

Titularra/gidaria: Hiper Auto Europa, S.L. Matrikula: NA-5891-AK. Espedientea: 453/02. Arau-haustea: gidaria ez identifikatzea, 72.3 artikulua, 339/90 L.E.D. Tokia: Zangozako Merinaldea, 3. Eguna: 01/11/29. Ordua: 17:30. Zenbatekoa: 240 euro.

Titularra/gidaria: Rezusta Girones J. Ruiz Palacios A. Matrikula: NA-4944-AY. Espedientea: 454/02. Arau-haustea: erantzukizuna zuen gidaria ez identifikatzea, 72.3 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Batondoa, 4. Zenbatekoa: 240 euro.

Titular: Rezusta Girones P. eta Ruiz Palacios A. Matrikula: NA-7025-AZ. Espedientea: 455/02. Arau-haustea: erantzukizuna zuen gidaria ez identifikatzea, 72.3 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Batondoa, 4. Zenbatekoa: 240 euro.

Titularra/gidaria: Dorin Stancu. Matrikula: NFJ-693. Espedientea: 473/02. Arau-haustea: toki debekatuan aparkatzea, seinalea egonik, 91.2 artikulua 13/92 E.D. Tokia: Larrainzar (garajeko irteera). Eguna: 02/04/19. Ordua: 09:05. Zenbatekoa: 96 euro.

Titularra/gidaria: Telinor, S.L. Matrikula: NA-8739-Z. Espedientea: 492/02. Arau-haustea: gidaria ez identifikatzea, 72.3 artikulua, 13/92 E.D. Tokia: Ezpondoa, Halcón Viajes parean. Eguna: 2002/05/03. Ordua: 12:10. Zenbatekoa: 240 euro.

Burlatan, bi mila eta biko maiatzaren hogeita bederatzian. Alkatea, sinadura ulertezina.

Iragarkiaren kodea: A0206176