96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

MONCAYOKO UREN MANKOMUNITATEA

Obrak adjudikaturik

Nafarroako Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 10/1998 Foru Legearen 97.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta 2002ko 45. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean, apirilaren 12an iragarritako lizitazioaren emaitzak kontuan hartuz, Moncayoko Uren Mankomunitateko Zuzendaritza Kontseiluak ekainaren 11n aho batez erabaki zuen kontratu hau adjudikatzea:

Xedea: Moncayoko Ur Mankomunitatearen obra hau adjudikatzea, "Ribaforadako Carmen etorbidea, Caballeros Templarios, Mayor, San Isidro, Valle (1. tartea), Rosario (1. tartea) eta Principe de Viana kaleetako sareak eta zorua berritzea".

Adjudikatzeko modua: lehiaketa irekia.

Adjudikazioaren prezioa: 934.269,67 euro.

Adjudikazioaren prezioa: 6 hilabete.

Adjudikazio hartzailea: U.T.E. Harinsa-Pérez del Río, S.L.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Corellan, bi mila eta biko ekainaren hamabian. Mankomunitateko burua, José María Vázquez.

Iragarkiaren kodea: A0206737