96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

D O R R A O

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra

Dorraoko Kontzejuak, 2002ko otsailaren 16an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2002ko aurrekontu orokor eta bakarra.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluan ezarritakoari jarraituz, aurrekontua jendaurrean egonen da 15 egun baliodunean, Udaleko idazkaritzan, nahi duenak aztertu eta bidezko juzgatzen dituen erreklamazioak aurkez ditzan.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontua behin betiko onetsitzat joko da eta haren laburpena argitaratzeko tramitea betetzat.

Dorraon, bi mila eta biko maiatzaren hogeita lauan. Kontzejuko burua, José Manuel Resano Lizarraga.

Iragarkiaren kodea: A0206239