96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B E R A

U.C.14.2.ko xehetasun azterlana behin betikoz onestea

2002ko uztailaren 11an Udalbatzak egindako bilkuran, ondoan dagoen erabakia onetsi zuen:

1. José María Irazoqui Iriartek aurkeztutako U.C.14.2ko xehetasun azterlana behin betikoz onestea.

2. Behin-betiko onespen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

3. Erabaki hau eta azterlanaren ale bat Nafarroako Gobernuko Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuari bidaltzea.

4. Erabaki hau interesatuari jakinaraztea.

Beran, bi mila eta biko uztailaren hamabian. Alkatea, J.J. Goia Etxeberria.

Iragarkiaren kodea: a0208098