96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

MONCAYOKO UREN MANKOMUNITATEA

Laguntza kontratua adjudikaturik

Nafarroako Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 10/1998 Foru Legearen 97.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, 2002ko 30. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean, martxoaren 8an iragarritako lizitazioaren emaitza kontuan hartuz, Moncayoko Uren Mankomunitateko Zuzendaritza Kontseiluak ekainaren 11n aho batez erabaki zuen kontratu hau adjudikatzea:

Xedea: uraren erabileraren inguruan informatu eta sentsibilizatzeko publizitate kanpaina prestatu eta egitea.

Adjudikatzeko modua: lehiaketa irekia.

Adjudikazioaren prezioa: 28.776,14 euro.

Adjudikazio epea:

Adjudikazio hartzailea: Gaps Comunicación Pamplona, S.L.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Corellan, bi mila eta biko ekainaren hamabian. Mankomunitateko burua, José María Vázquez.

Iragarkiaren kodea: A0206735