96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

MONCAYOKO UREN MANKOMUNITATEA

Obrak adjudikaturik

Nafarroako Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 10/1998 Foru Legearen 97.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta 2002ko 45. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean, apirilaren 12an iragarritako lizitazioaren emaitza kontuan hartuz, Moncayoko Uren Mankomunitateko Zuzendaritza Kontseiluak ekainaren 11n aho batez erabaki zuen kontratu hau adjudikatzea:

Xedea: Moncayoko Ur Mankomunitatearen obra hau adjudikatzea: "Barillasko Travesía eta Callejón kaleetako sareak berritzea eta zorua berritzea-urbanizatzea".

Adjudikatzeko modua: lehiaketa irekia.

Adjudikazioaren prezioa: 339.362 euro.

Adjudikazioaren epea: 4,5 hilabete.

Adjudikazio hartzailea: Madomic, S.L.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Corellan, bi mila eta biko ekainaren hamabian. Mankomunitateko burua, José María Vázquez.

Iragarkiaren kodea: A0206740