96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

U L T Z A M A

2002ko plantilla organikoa

Ultzamako Udalak, 2002ko maiatzaren 22an egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea 2002ko plantilla organikoa. Espedientea jendaurrean egonen da 15 egun balioduneko epean, iragarkia Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek edo interesatuek aztertu eta bidezko erreklamazioak aurkez ditzaten, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 236. artikuluan eta harekin bat heldu den araudian ezarritakoari jarraituz.

Ultzaman, bi mila eta biko maiatzaren hogeita zazpian. Alkatea, Julio Indaberea Osinaga.

Iragarkiaren kodea: A0206197