96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

T U T E R A

Salaketaren jakinarazpena/ebazpen proposamena

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legea hausteagatik Udaltzaingoak jarritako salaketak, zerrenda honetan agertzen direnak, jakinaraztea ezinezkoa izan denez, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Guztiendako Administrazio Prozedurari buruzko Legean eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoari jarraikiz, ediktu hau ematen da argitara Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta salatuak bizi diren herriko Udalaren ediktu oholean.

Espedientea: 2002/000286. Izen-abizenak: García García Faustino. Matrikula: NA-003683-AN. Arau-haustearen tokia: Manresa, 8. Eguna: 2002/01/24. Ordua: 13:15. Zenbatekoa: 42,07 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 29,449 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 91/2.

Espedientea: 2002/000531. Izen-abizenak: Osta Hernández Carlos Alfonso. Matrikula: NA-001769-AN. Arau-haustearen tokia: Plaza de los Fueros, 14. Eguna: 2002/03/01. Ordua: 15:00. Zenbatekoa: 60,1 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 42,07 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 94/2.

Espedientea: 2002/000546. Izen-abizenak: Morte Oliver Blas. Matrikula: NA-005059-AU. Arau-haustearen tokia: Herrerías, 29. Eguna: 2002/03/04. Ordua: 11:15. Zenbatekoa: 42,07 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 29,449 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 91/2.

Espedientea: 2002/000611. Izen-abizenak: Asensio Gómez Ernesto. Matrikula: -005473-BDR. Arau-haustearen tokia: Benito Caparroso Paños, 1. Eguna: 2002/03/10. Ordua: 23:30. Zenbatekoa: 60,1 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 42,07 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 94/2.

Espedientea: 2002/000617. Izen-abizenak: García Charela José Carlos. Matrikula: NA-006701-T. Arau-haustearen tokia: Plaza Mercadal, 21. Eguna: 2002/03/11. Ordua: 17:20. Zenbatekoa: 42,07 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 29,449 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 94/2.

Espedientea: 2002/000654. Izen-abizenak: García Charela José Carlos. Matrikula: NA-006701-T. Arau-haustearen tokia: Capuchinos, 7. Eguna: 2002/04/25. Ordua: 18:40. Zenbatekoa: 42,07 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 29,449 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 91/2.

Espedientea: 2002/000663. Izen-abizenak: Indart Lafuente Juan Antonio. Matrikula: NA-009661-AP. Arau-haustearen tokia: don Pedro Agramont y Zaldivar, 6. Eguna: 2002/05/01. Ordua: 23:10. Zenbatekoa: 42,07 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 29,449 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 94/2.

Espedientea: 2002/000688. Izen-abizenak: Jiménez Iglesias José Antonio. Matrikula: Z-004923-AC. Arau-haustearen tokia: Paseo del Cristo, 0. Eguna: 2002/03/20. Ordua: 19:35. Zenbatekoa: 42,07 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 29,449 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 91/2.

Espedientea: 2002/000781. Izen-abizenak: Pérez Delgado Francisco Javier. Matrikula: NA-004533-T. Arau-haustearen tokia: Plaza de los Fueros, 6. Eguna: 2002/04/06. Ordua: 23:00. Zenbatekoa: 42,07 euro. Zenbatekoa beherapenarekin: 29,449 euro. BSL/ZEO/MUGA: ZEO 91/2.

-Zehapenaren ordainketa:

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuko 67. artikuluarekin bat, interesatuak % 30 merkeago ordaintzen ahalko du zehapenaren zenbatekoa, betiere espedientearen ebazpena eman aurretik pagatzen badu.

Udalaren diruzaintzan ordaindu ahalko da, Udaletxeko hirugarren solairuan, 9:00etatik 13:30era, astelehenetik ostiralera, edo posta-igorpenaz, edo Nafarroako Kutxaren edozein bulegotan 2054. 0002.30.1100001714 kontuan sartuz; azken bi kasu hauetan, izen-abizenak, espedientearen zenbakia eta ibilgailuaren matrikula jarriko dira.

Zehapena ordaintzeak prozedura bukatuko du, salbu eta gidatzeko baimenaren balioa eteten bada (1398/1993 Errege Dekretuko 8.2 artikulua).

-Alegazioak:

Interesatuak hamabost egun baliodun ditu, jakinarazpen hau hartu eta biharamunetik hasita, alegazioak aurkezteko (320/1994 Errege Dekretuko 10. art.) eta bere alde bidezkotzat jotzen dituen frogak proposatzeko. Horretarako izkribu bat aurkeztu beharko du Udalaren erregistro orokorrean, izena eta bi abizen eta espedientearen zenbakia adierazita, edo azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legeko 38. artikuluan aipatzen diren tokietan. Salatuak alegazio idazkirik aurkezten ez badu, ezta froga bakar bat proposatu ere, agiri hau ebazpen proposamentzat hartuko da, zeren egotzitako erantzukizunari buruzko pronuntziamendu zehatza baitu, 320/1994 Errege Dekretuko 13.2 artikuluari buruz abuztuaren 4ko 1398/93 Errege Dekretuko 13.2 artikuluan (1993ko abuztuaren 9ko "Estatuko Aldizkari Ofiziala") xedatzen denaren arabera, otsailaren 4ko 137/2000 Errege Dekretuan emandako idazketan (2000ko otsailaren 18ko "Estatuko Aldizkari Ofiziala"). Adierazten da, bestalde, espedientea haren eskura dagoela Udaltzaingoaren bulegoetan (Plaza Vieja, 1) 9:00etatik 13:30era, astelehenetik ostiralera.

Gidaria ibilgailuaren titularra ez den kasuetan, martxoaren 2ko 339/90 Legegintzako Errege Dekretuko 72.3 artikuluan xedatuaren babesean, ibilgailuaren titularrari eskatzen zaio, arau-haustea egin duena bera ez bada, gidaria nor den esan dezala hamabost egun balioduneko epean, salaketa jakinarazi eta biharamunetik aitzina; horretarako, idazki bat aurkeztu beharko du Udalaren erregistro orokorrean edo azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legeko 38. artikuluan aipatzen diren tokietan (12. Estatuko Aldizkari Ofiziala, 1999ko urtarrilaren 14koa), eta bertan adierazi, arau-hauslearen izena eta bi abizen, nortasun agiri nazionalaren zenbakia eta helbidea. Identifikatzeari uko eginez gero, titularraren kontrako salaketa eginen da arau-hauste larriagatik eta zehapena 300,50 eurorainokoa izan ahalko da. Modu berean erantzun beharko du ibilgailuaren titularrak hark identifikatu gidariari ezin zaionean salaketa jakinarazi, titular horri egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik. 18 urte baino gutxiagoko batek egin badu arau- haustea, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuko 72. artikuluko 1. idatz-zatiko bigarren eta hirugarren lerroaldeetan xedatuari jarraikiko zaio.

Tuteran, bi mila eta biko maiatzaren hogeita zortzian. Alkatea, sinadura ulertezina.

Iragarkiaren kodea: A0206238