96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

G A L A R

Xehetasun azterlana behin betiko onetsita

Galar Zendeako Udalak, 2002ko ekainaren 6an egin bilkuran, hau erabaki zuen:

Arlegiko 7 eta 8. lurzatien xehetasun azterlana, María Dolores Lizarraga Taberna andreak sustatua. Behin betiko onespena.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 10/1994 Foru Legearen 119.4 artikuluan ezarritakoari jarraituz, erabaki da behin betiko onestea Arlegiko 7 eta 8. lurzatien xehetasun azterlana, Dolores Lizarraga Taberna andreak sustatua, eta erabaki hori Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea.

Getze-Galarren, bi mila eta biko ekainaren hamaikan. Alkatea, Ricardo Ariz Imízcoz.

Iragarkiaren kodea: A0206732