60. ALDIZKARIA - 2002ko maiatzaren 17a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

89/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa, Iarteko Monasterioa, Lete-Itzan dagoena, Interes Kulturaleko Ondasun deklaratzen duena, monumentuaren maila ematen diola.

90/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa, Torralba del Rioko harresi-multzoa Interes Kulturaleko Ondasun deklaratzen duena, monumentuaren maila ematen diola.

91/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa, Ama Augustindar Errekoletoen Komentua, Iruñean dagoena, eta bertako ondasun higigarriak, haren historiaren funtsezko partea baitira, Interes Kulturaleko Ondasun deklaratzen dituena, monumentuaren maila ematen diela.

92/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa, Lizarrako Multzo Historikoa Interes Kulturaleko Ondasun deklaratzen dituena, multzoaren maila ematen diela.

93/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa, 2002. urteko "Vianako Printzea" Kultura Saria María Bayo Jiménez andreari ematea xedatzen duena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

142/2002 FORU AGINDUA, maiatzaren 8koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Nafarroako Foru Komunitatean goi mailako musika ikasketetan sartzeko probak arautzen ditu, eta "Pablo Sarasate" Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan goi mailako musika ikasketetan sartzeko proben deialdia egiten du, 2002/2003 ikasturterako.

53/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 17koa, Osasun kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Nafarroako Ospitalearen egitura organikoa osatu eta aldatzen duena.

FORU AGINDUA, 2002ko apirilaren 22koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Oliba-olioaren Ekoizpenaren Kalitatea Hobetzeko 2001/2002 ekitaldirako Programan bilduriko ekintzetarako laguntzen zenbatekoa handitzen duena.

Agintariak eta Langileak

59/2002 FORU DEKRETUA, martxoaren 25ekoa, Pedro Abete Uriz jauna, bitarte baterako, Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko Zuzeneko Tributuen eta Enpresa Handien Zerbitzuko Bulego Teknikoaren eta Plangintzaren atalburu izendatzen duena.

125/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 25ekoa, Hezkuntza eta Kultura Departamentuko D mailako langileen (eskolazainen) barne mugikortasunerako prozedurako deialdia bukatutzat ematen duena. Deialdi hori Hezkuntza eta Kultura kontseilariak onetsi zuen, azaroaren 13ko 428/2001 Foru Aginduaren bidez.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 22koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko atezain izateko 31 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 22koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko E mailako 42 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onetsi eta deialdiko 1. oinarria aldatzen duena.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 29koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile izateko lanpostu huts bat, D mailakoa, lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena. Nafarroako Gobernuak Bruselan duen Ordezkaritzan da aritzekoa.

459/2002 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan sendagile lanpostu huts bat merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

460/2002 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Dermatologia MQ eta Benereologia arloko sendagile espezialista hiru lanpostu huts merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

552/2002 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Larrialdi Ataleko buru izateko lanpostu hutsa oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

77/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, Artieda-Urraulbeitiko Kontzejuaren 1.043 metro koadroko herrilurraren onura soziala adierazi eta bere desafektazioa onesten duena, gero jabetza partikularreko 33,42 metro koadrorekin trukatzeko.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 18koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da 2002rako Nafarroako Gobernuaren ordenadore nagusian instalatutako IBM programak erabiltzeko lizentzia berritzeko espedientea, eta esleitzen zaio IBM S.A. enpresari, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez eta konkurrentziarik gabe.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 11koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALaren Zerbitzurako erdaratik euskarara eta alderantziz itzultzeko Trados 5.0ren lizentziak erosi eta haren urteroko mantentze eta sustengatzea kontratatzeko espedientea, eta esleitzen zaio Reinich España, S.L. enpresari, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez eta konkurrentziarik gabe.

274/2002 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Castejongo hondakin uren tratamendua" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

648 EBAZPENA, 2002ko maiatzaren 7koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Aralar mendian Nafarroako Oihan Ondareko aprobetxamendu bat saltzeko baimena ematen duena. 4.078 bago ditu eta 2.417 metro kubiko zur, 288 metro kubiko enbor txiki eta 404 metro kubiko egur egiten du. 100.768,09 eurotan baloratua dago.

526/2002 EBAZPENA, apirilaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntza eta Adimen Osasuneko Zuzendaritzaren menpeko berdeguneak zaintzeko zerbitzuaren kontratazioa esleitzen duena.

440/2002 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "A-15 Nafarroako Autobidean Tafalla hegoaldeko lotunea partez berritxuratzea" izeneko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

446/2002 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "NA-624 Azkoien-Andosilla errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Azkoiengo saihesbidea-Azkoiengo gainak" proiektua prestatzeko lanak kontratatzeko espedientea onesten duena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko apirilaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Urrobiko Industrialdeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientea, Erroibarko Udalak sustatua, jendaurrean jarri eta ukituriko toki entitateei entzunaldia ematen diena.

ERABAKIA, 2002ko apirilaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Jurramendiko Mankomunitatearen Ipar-mendebalderako Ur Horniduraren Proiektua, Jurramendiko Mankomunitateak sustatua, Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratu eta jendaurrean jartzen duena, hilabete batez.

658/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 29koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ezkabarteko Arau Subsidiarioak Orikaingo El Llano-Errotaldea parajean (AR- ORI-1 unitatean) aldatzeko espedientea, Versátil S.A. enpresak sustatua, behin betikoz onesten duena. Industrialde bat egin asmo du.

704/2002 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Aresoko Arau Subsidiarioak aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena. Aldaketaren xedea Eluseder industrialdea handitzea da.

96/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 8koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Agiritegi Orokorrean lanbide praktikak egiteko bi bekaren deialdia onesten duena.

107/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Altsasuko Udalaren Musika Eskolak duen baimena aldatzen duena, ikasgai gehiago eman ahal izateko.

129/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 30ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Iruñeko "Tafalla II" Bigarren Hezkuntzako institutuaren berariazko izena aldatu eta "Tafallako Institutu Politeknikoa" izena onesten duena.

876/2002 EBAZPENA, apirilaren 5ekoa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Xabierko (Nafarroa) Lurzati Berrantolamenduari Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten diona. Proiektu hori Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuak sustatu du.

990/2002 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, "Atabo" kare-harrobia handitzeko proiektuari dagokion Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena. Aipatu proiektua Lázaro Echeverría S.A.k sustatu du Altsasuko udalerrian.

995/2002 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Baztango 3306 zk.ko "Arritxuri" ustiategiaren proiektua handitzeari dagokion Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena. Aipatu proiektua Canteras Acha S.A.k sustatu du, Almandozen (Baztan).

1015/2002 EBAZPENA, irailaren 19koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Artaxoan esnetegi bat paratzeko proiektu teknikoa, Olagorria SATek, NA660 zenbakikoak, sustatua, jendaurrean jartzen duena, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioko prozedurari ekiteko.

1051/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Fustiñanako ureztaketako lurrak gaurkotzeak ingurumenean izan dezakeen Eraginaren Azterlana jendaurrean jartzea xedatzen duena. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentua da sustatzaile.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 2koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendari nagusiak emana, "Agrícola de Cortes, S. Coop." sozietatea Fruta eta Barazki Ekoizleen Batasun gisa aurretiaz onartzen duena, Europako Kontseiluak emandako urriaren 28ko 2200/1996 Erregelamenduko 14. artikuluaren arabera.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A N T S O A I N

E D I K T U A

A Z K O I E N

Trafikoko salaketak

NOAIN (ELORTZIBAR)

Ibilgailu abandonatuei buruzko errekerimenduen jakinarazpena

U H A R T E

2002ko aurrekontuak behin betikoz onetsiak

MIRANDA-ARGA

Aurrekontuaren aldaketa onestea

Edertu eta apaintzeari buruzko ordenantzaren aldaketa hasiera batean onetsia

2002ko lan egutegiaren onespena

O L L A R A N

Hasierako onespena xehetasun azterlanari

Hasierako onespena xehetasun azterlanari

Hasierako onespena, 2002. urteko aurrekontu orokor eta bakarrari

V I L L A T U E R T A

Aurrekontuaren 2/2001 zenbakiko aldaketa behin betikoz onetsia

A R A N G U R E N

2002ko aurrekontu arrunta

A R E S O

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketa

U H A R T E

Bide-Txiki kaleko bide azpiko sotoaren kontzesioa

SAN ADRIAN

Aurrekontuko aldaketa baten hasierako onespena

S E S M A

2002ko aurrekontu arrunta

A N T S O A I N

Arau-haustearen jakinarazpena

EL BUSTO

Kontuak hasiera batez onetsita

2002ko aurrekontuak hasiera batez onetsita

G A S T I A I N

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsita

S O R L A D A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsita

I R I B A R R I

Aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsita

A N T S O A I N

Zehapenen jakinarazpena

TUTERAKO UDALAREN UR BATZORDEA

Deialdia, administrari-ofizial izateko bi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

E L I Z A G O R R I A

Obra kontratuaren esleipena

L E R G A

2002ko aurrekontua behin betikoz onestea

TORRES DEL RÍO

2002ko ekitaldiko aurrekontu bakarra

V I A N A

2002ko plantilla organikoa

I R U Ñ A

Ebazpenen jakinarazpena

G A L B A R R A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsita

M E N D A Z A

Plantilla organikoa

Obrak adjudikaturik

T U T E R A

E D I K T U A

L I Z A R R A

Zehapenaren jakinarazpena

A S A R T A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

B E T E L U

Urbanizazio proiektua eta lagapenak behin betikoz onetsirik

M E N D A Z A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

M I R A F U E N T E S

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

N A Z A R

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

U B A G O

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

L I Z A R R A

Salaketen jakinarazpena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Hasierako onespena Noain-Elortzibarko Udal Planeko Dorre-Elortzibarko 3. eremuko U.E. 3.3. unitateko xehetasun azterlanari, Luis Gaztelu Iribarren jaunak sustaturik

Hasierako onespena Noain-Elortzibarko Udal Planeko Dorre-Elortzibarko 3. eremuko U.E. 3.3. unitatea birzatitzeko proiektuari, Luis Gaztelu Iribarren jaunak sustaturik

Behin betiko onespena Noain-Elortzibarko Udal Planeko 2. eremuko U.E. 2.8. unitatea birzatitzeko proiektuari, Noain-Elortzibarko Udal Planeko UE 2.8 unitateko Konpentsazio Batzordeak sustaturik

Behin betiko onespena Noain-Elortzibarko hirigintzako Udal Planeko 2. eremuko U.E. 2.8 unitatea urbanizatzeko proiektuari

Behin betiko onespena Noain-Elortzibarko hirigintzako Udal Planeko 6. eremuko UE 6.3 unitateko xehetasun azterlanari, Iru In, S.L.k sustaturik (proposamen berria)

Behin betiko onespena Noain-Elortzibarko hirigintzako Udal Planeko 5. eremuko -Elortz industrialdea- xehetasun azterlanari, Arco, S.A.L. enpresak sustaturik

Behin betiko onespena Noain-Elortzibarko hirigintzako Udal Planeko 4. eremuko U.E. 4.1 unitateko xehetasun azterlanari, Promotora Constructora El Txori, S.L. enpresak sustaturik

A T A R R A B I A

Zehapenen jakinarazpena

I T Z A G A O N D O A

Lizarraga-Itzagaondoko 24. unitatearen mugapena hasiera batez onetsita

U R R O T Z

Udal Planeko 19. unitatearen mugapena hasiera batez onetsia

2002ko aurrekontu arrunta hasiera batez onetsia

Balorazio txostena hasiera batez onetsia

B U Ñ U E L

2002ko ekitaldirako aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak hasiera batez onetsirik

Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onetsirik

C A S C A N T E

Cascanteko Pedernaleta bidea zolatzeko obren adjudikazioa

T U T E R A

E D I K T U A

E D I K T U A

E D I K T U A

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

ZIZUR NAGUSIA

Zehapen espedienteko jarduketen jakinarazpena

O R O N T Z E

2002ko aurrekontu orokorraren behin betiko onespena

Zaraitzu eta Nabaskozeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

2002ko aurrekontu orokorraren behin betiko onespena

E G U E S I B A R

Zehapenen jakinarazpena

A N T S O A I N

Ebazpenaren jakinarazpena

I R U Ñ A

01-4405 gora jotzeko errekurtsoa. Legearen araberako jakinarazpena, aurkitu gabeko interesatuentzat

Trafikoko arau-hausteen gaineko ebazpen proposamenen jakinarazpena

B A R A Ñ A I N

Kontratuen adjudikazioa

B E R I A I N

Hasierako onespena Udal Planeko UI-7 unitatea birzatitzeko proiektuari

K A S E D A

Mugapen unitatearen aldaketa

I R U Ñ A

Hasierako aldaketa, 2002ko plantilla organikoan

Zarrakaztelu, Figarol, Melida Murillo el Fruto eta Santakarako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

2002ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespena

B A R A Ñ A I N

Lizitaziorako iragarkia: Barañaingo Arte Eszenikoetako Zentroa hornitzeko kontratua

U H A R T E

Lurzatien enkantea Itaroan

L I Z O A I N I B A R

Herrilurretako alorrak aprobetxatzeko eskaerak aurkezteko epea ireki

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Obra lehiaketa

BARAÑAINGO LAGUNAK UDAL ZERBITZUA

Lehiaketarako deialdia, 2002. urtean Barañaingo Lagunak Udal Zerbitzuaren autobus zerbitzua kontratatzeko

T A F A L L A

Tafallako "Marqués de la Real Defensa" eskualdeko ikastetxe publikoa margotzeko lanak adjudikatzea

A R A N G U R E N

Lehiaketa publikoa. Kultur Etxerako laguntza teknikoaren kontratua

C O R E L L A

Obren lehiaketa

E Z K A B A R T E

Obren lehiaketa. Garruesko hornidura, saneamendua eta kolektorea

G A L A R

Urbanizazio proiektua hasiera batez onetsirik

M A R A Ñ O N

2002ko aurrekontuaren onespena

2001eko kontuak hasiera batean onetsirik

Herrilurraren desafektazioa

S E S M A

Borondatezko birzatiketaren eta hirigintzako hitzarmenaren proiektua behin betikoz onetsirik

Z U F I A

Uso-paradak enkantean

L I Z A R R A

Lizarrako Udalaren lankidetza proiektuen laguntzetarako 2002ko deialdia

B A Z T A N

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

T U T E R A

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, Castel Ruiz Kultur Zentrorako administrari-ofizial lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko deialdian

E R R O N K A R I

Oihan enkantea

I R U Ñ A

E D I K T U A

Z A N G O Z A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatua

F O N T E L L A S

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

O R B A I T Z E T A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

V A L T I E R R A

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua