117. ALDIZKARIA - 2022ko ekainaren 14a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1368/2022 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Foruzaingoko agenteen berrogeita hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1440/2022 EBAZPENA, ekainaren 1ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez igortzen baita 160/2022 prozedura arruntean gauzatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa. Errekurtso hori Federación de Asociaciones Obreras Sindicales-Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) sindikatuak aurkeztu zuen Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, koordinazioko operadore laguntzaileen hogei lanposturako oposizio-lehiaketako deialdia dela-eta.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia otsailaren 25eko 65/2021 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun diren pertsonei. Ebazpen horren bidez, prozedura hauen deialdia egin zen: zenbait espezialitate eta hizkuntzatan berariazko zerrendak irekitzekoa eta irailaren 29ko 31/2020 Errege Lege-dekretua aplikatuz izangaien zerrendak osatzekoa, aldi baterako kontratazioen bidez Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko irakasle lanpostuak betetzeko.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 26ko 110/2021 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun direnei. Ebazpen horren bidez, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 20ko 23/2021 Ebazpenaren bidez berariazko zerrendak irekitzearen ondorioz sortutako behin betiko zerrendak onetsi ziren.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoak, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 10eko 108/2022 Ebazpenaren aurka.

DEIALDIA, hautaproben bidez Nafarroako Parlamentuaren zerbitzuko sistema informatikoetako erdi mailako teknikarien bi zerrenda osatzekoa: bata, Parlamentuko funtzionarioen prestakuntzarako; eta bestea, aldi baterako administrazio-kontrataziorako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

127/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 26koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita etxebizitzetan adinekoen, desgaitasuna dutenen eta/edo mendekotasun egoeran daudenen irisgarritasun unibertsala bermatzeko inbertsioak egiteko. Inbertsio horiek Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean jasota daude, hain zuzen ere 22. osagaiaren (“Zaintzen ekonomiarako talka-plana eta berdintasun- eta inklusio-politiken indartzea”) 3. inbertsio lerroan (“Espainia, lurralde irisgarria” plana). DDBN identifikazioa: 629641.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko ekainaren 1ean hartua, zeinaren bidez deklaratzen baita presakoa dela “Saneamenduko obra Elkarten, Ballarainen, Berriogoitin eta Berriobeitin” izeneko proiektuaren gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.

106/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 27koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitatean tokiko irrati-difusio digitaleko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzua emateko hirurogeita hamabi lizentzia emateko lehiaketa publikoaren balorazio mahaiaren osaera.

42E/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoan titulu ofizialak eskuratzeko zerbitzu akademikoengatik eta gainerako eskubideengatik 2022-2023 ikasturtean ordaindu beharreko prezio publikoak finkatzen dituena.

EPEA IREKITZEA ibericafood online salmenta puntuan (Erresuma Batua) Nafarroako produktuen sustapenean parte hartzeko.

EPEA IREKITZEA elikagaiak prozesatzeko teknologiaren sektoreko Nafarroako eta Indiako enpresen arteko B2B topaketa birtualetan parte hartzeko.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ESLABA

2022rako lan publikoaren eskaintza

LESAKA

Akats zuzenketa, 2022rako lan publikoaren eskaintzan

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

Aldaketa, Bideen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa Eraikingintza-ordenantzan. Behin betiko onespena

Udal ordenantza, arautzen duena autokarabanen eta etxebizitza-ibilgailuen zerbitzugunea, horretarako gaitutako eremuan.
Behin betiko onespena

ARANTZA

Arantzako Udalaren Bikote egonkorren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

Arantzako hiri-lurzoruan ostatu turistikoak egiteko obra lizentziak etetea

Ordenantza fiskalaren aldaketa. Behin betiko onespena

AIZPURGI

Herri-larreen aprobetxamendua arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena

AIEGI

Akats zuzenketa, egoitza elektronikoaren domeinua aldatzeko dataren iragarkian

BARAÑAIN

Luis Morondo Musika Eskolako 2022-2023 ikasturterako prezio publikoak. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Arga Ibaiaren plazako 6-13 zenbakietan. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Jarduera-lizentziaren eskaera.
Josteta-erabilerako lokala

BIURRUN-OLKOTZ

Xehetasun-azterketa, Biurrungo 2. poligonoko 96. lurzatian.
Behin betiko onespena

BURLATA

Jarduera-lizentziaren eskaera.
Tatuaje zentroa

CABANILLAS

2022rako zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak.
Behin betiko onespena

CAPARROSO

Jarduera sailkaturako lizentziaren eskaera.
Udal igerilekuetako taberna

CASCANTE

Aldaketa, Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Lurraren kontribuzioa arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

1196. herri-lurzatiaren okupazioa erlauntzak jartzeko.
Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

03/2022 aurrekontu-aldaketa eta 2022ko aurrekontua gauzatzeko oinarrien aldaketa. Hasierako onespena

Lizasoaingo Kontzejuaren eta Asiaingo Kontzejuaren eskuordetza onartzea, bizikleta azpiegitura baten proiektua gauzatzeko

Aldaketa, Ingurumenaren babesaren arloan baimenak emateko
eta kontroleko administrazio-jarduerak egiteko tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

ZIZUR

Aldaketa, Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Dirulaguntzak arautzen dituen udal ordenantzan. Hasierako onespena

CORTES

Jarduera-lizentzia ematea. Bizikleten eta motorren txikizkako salmenta eta ibilgailu osagarrien konponketa

DEIKAZTELU

Aldaketa, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Ordenantza, eguzki-energia biltzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

ERATSUN

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa, %10 merkeago

ESPARTZA GALAR

1/2022 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ESPRONTZEDA

Jarduera-lizentziaren eskaera.
Hondakin uren araztegia

ESTERIBAR

Baso-aprobetxamendua enkante publikoan, %10 merkeago

ETAIU

Udal ordenantza, etxeko animaliak eta arriskutsuak izan daitezkeen zakurrak edukitzea arautzen duena. Behin betiko onespena

FITERO

Akats zuzenketa, Biltzeko lokalak arautzen dituen udal ordenantzaren behin betiko onespenean

FONTELLAS

3/2021 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

GESALATZ

Hiri-jarduketarako plan berezia, Lerateko AO.1 antolamendu eremuko 36. eta 37. lurzatietan. Behin betiko onespena

IGANTZI

Jarduera-lizentziaren eskaera
Ardi aziendaren abeltzaintza nabea

IRURTZUN

Ordenantza, Irurtzun-Etxeberriko Fazeriaren herri-lurretako aprobetxamenduak eta bideak arautzen dituena.
Behin betiko onespena

XABIER

Igerilekuko prezio publikoak 2022ko udarako. Onespena

LAKUNTZA

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

MARTZILLA

Gazte lokalari buruzko udal ordenantza. Hasierako onespena

MÉLIDA

Hiri-jarduketarako plan berezia, UE-1 unitateko eta AR-1 eremuko araudi partikularra aldatzeko. Behin betiko onespena

OLKOTZ

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

ORKOIEN

Jarduera-lizentziaren eskaera.
Industria nabea egokitzea jarduera handitzeko

OTEITZA

Ordenantza, instalazio fotovoltaikoen ezarpena arautzen duena. Behin betiko onespena

AZKOIEN

Udalaren kirol instalazio eta zerbitzuak erabiltzeari buruzko erregelamendua. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteak
eta karga-tasak 2022rako

SAN ADRIÁN

Udal Plan Orokorreko aldaketa, S-18 sektorea zatitzeko, katastroko 1. poligonoko 1132-B azpilurzatia exekuzio-unitate bereizitzat jo ahal izateko moduan, eta instalazio fotovoltaiko bat ezartzea ahalbidetuko duen araudia. Behin betiko onespena

TAFALLA

Jarduera-lizentziaren eskaera.
Bazarra - mota guztietako salgaien txikizkako saltokia

Jarduera-lizentziaren eskaera. Kalamu-erretzaileen klub pribatua

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Jarduera-lizentzia ematea.
Zaldiketarako behor-aziendaren ustiategia

URROZ

Bikote egonkorren erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen duen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

VALTIERRA

Ordenantza, autokarabanak eta bizitegi-ibilgailuak autokarabanen eremuan aparkatzea eta gaua egitea arautzen duena.
Hasierako onespena

DEIERRI

Xehetasun-azterketa, Aritzalako 25. poligonoko 86. lurzatian.
Behin betiko onespena

ZIORDIA

Eraikigintza-ordenantzaren artikulu batzuen aldaketa.
Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Araua, Udalaren Musika Eskolako ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko prezio publikoak ezartzen dituena. 2022-2023 ikasturtea. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, Ardoi sektoreko H-9 eta H-17 unitateetan. Behin betiko onespena

ANDIA MANKOMUNITATEA

1/2022 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IRURTZUN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, gizarteratzeko/gizarte-larrialdietarako laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

CASTEJÓN

Bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

LEOZ

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2022

PAMPLONA

Notificación de acto administrativo

VALLE DE EGÜÉS

Notificación sustitutoria