60. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

49/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 2021. urtean errenta bermatuaren zenbatekoa eguneratzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

411/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatzen dituena, farmaziako teknikari lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

419/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatzen dituena, erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten (ETE) lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA suhiltzaile peoi laguntzaile izateko deialdian.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA suhiltzaile gidari laguntzaile izateko deialdian.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

65E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, larrialdietako egoeretan ekintza humanitario espezializatuaren arloko dirulaguntzen deialdia onesten duena 2021erako. DDBN identifikazioa: 550191.

68E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 19koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Adinekoen Programa Globala” dirulaguntzaren deialdia adinekoen arloan esku hartzen duten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, 2021. urterako. DDBN identifikazioa: 550060.

27E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 16koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita 2021eko Hondakinen Funtsaren banaketa.

7E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, dirulaguntzen deialdi hau onesten duena: “Kultur entitateentzako dirulaguntzak kultur ondare immaterialeko proiektuak egiteko, 2021. Sustraiak – Raíces”. DDBN identifikazioa: 549823.

12/2021 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, “Nafarroako LH Duala Sustatzea” sarien deialdia egin eta “LH Dualeko enpresa prestatzailea” zigilua sortzen duena.

112E/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 29ko 4538E/2020 Ebazpena, landunei zuzendutako prestakuntzarako deialdia eta oinarriak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 542668.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

51C/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Club Tenis Pamplona entitatearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

11/2021 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, 2021. urtean Lanbide Heziketako heziketa zikloetan, Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probetarako deia egin eta proba horien egutegia ezartzen duena.

13/2021 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez berariazko prestakuntzako ikastaro batzuen deialdia egiten baita lan esperientziaren bidez edo bestelako prestakuntza bide ez-formaletan eskuratutako lanbide gaitasunak aitortu eta egiaztatzeko prozeduran (uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren bidez arautuan) aholkulari edo ebaluatzaile gisa aritu nahi dutenek behar den gaikuntza lor dezaten.

15/2021 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez José Ramón Mazquiaran Aguirrebengoa inskribatzen baita Mintegiko Hazien eta Landareen Ekoizleen Erregistro Nazionalean, landare apaingarrien ekoizle-ugaltzaile gisa.

97E/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Tebas-Muru Artederretako hirigintzako udal planeko aldaketa egituratzaileari buruz, 1. poligonoko 152. lurzatian. Sustatzailea Mendartea SL da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Huevos Guillén Navarra SLk sustatua.

AKATS ZUZENKETA jendaurreko informazio honetan: “Montes de Cierzo I. haize-parkea berrindartzea”, Tuterako udal mugartean (1053-5-C).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ACEDO

Laborantzako herri-lurren aprobetxamendua. Eskaerak aurkeztea

ALLIN

2020ko aurrekontuko 14., 15., 16. eta 17. aldaketak.
Hasierako onespena

ALTSASU

Onestea 2021-2022rako Gazteria Zerbitzuaren ikastaroak eta haien prezio publikoak

ARANGUREN

2021eko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak. Hasierako onespena

ARANO

Alkatearen dedikazio araubidea eta ordainsariak

ARANTZA

2021eko ordenantza fiskalaren aldaketa. Hasierako onespena

ARBIZU

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

1-11/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARRE

Enkantea, Gizarte Etxeko tabernaren kudeaketa adjudikatzeko

ARROITZ

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

AIEGI

Aldaketa, Agiriak egiteko eta izapidetzeko tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

AZUELO

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BAKAIKU

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena.
Hasierako onespena

Egiaztapen-kode segurua sortzea

BARAÑAIN

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BASABURUA

Aldaketak 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BERA

2021eko aurrekontuaren exekuzio oinarrien aldaketa. Hasierako onespena

BERBINTZANA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Aldaketa, Tokiko jabetza publikoa diren lurzorua, hegala eta lur azpiaren aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

BURLATA

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, Hiri-lurren balio igoeraren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalean (2021. urtea). Behin betiko onespena

CABANILLAS

2021erako zerga-tasa, tasa eta prezio publikoak.
Behin betiko onespena

CAPARROSO

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

4., 5. eta 6. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

EZKABARTE

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Jarduera sailkaturako lizentzia. Eskaera

EZKAROZE

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

EZPOROGI

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GOIZUETA

Aldaketa, Ur horniduraren tasa arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Udal Hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa. Behin betiko Onarpena

IGUZKITZA

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

IRURTZUN

2021. urteko aurrekontua gauzatzeko oinarrien aldaketaren
hasierako onespena

JAURRIETA

Ordenantza, Administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LEGARDA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena

LEDEA

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Aldaketa, Herri-lurren udal-ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

IRUNBERRI

Herri-lurren aprobetxamendua. Eskaerak aurkeztea

MENDIGORRIA

Ahuntz ustiategiko proiektua 6. poligonoko 159. lurzatian. Jendaurrean jartzea

MIRANDA ARGA

Ordenantza fiskala, udal igerilekuetako eta udal pilotalekuko kirol instalazioak erabiltzeko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ELO

Eloko herrigunean trafikoa arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

1/2021 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2021eko aurrekontua betearazteko 9. oinarria. Behin betiko onespena

OIZ

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

OLAZTI

Ordenantza fiskala, bide publikoko eta herri-lurretako
lurzoruan/lurgainean eta lurpean aprobetxamendu bereziak
egiteko tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

OLLO

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

PUIU

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

RIBAFORADA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

SAN MARTIN UNX

Alkatetzaren eskuordetzea

ZANGOZA

Aldaketa, 2021eko ordenantza, tasa eta prezio publikoetan.
Behin betiko onespena

SANTAKARA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021erako zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta gainerako ordainarazpenak. Behin betiko onespena

TAFALLA

Herri-lurretako aprobetxamenduen adjudikazioa.
Hasierako onespena

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ULTZAMA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

1/2021 aurrekontu-aldaketa, aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

UNTZUE

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

URROZ

8/2020 aurrekontu aldaketa. behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZUBIETA

Oihan enkantea ehuneko 10 merkeago

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Behin betiko onestea hiri hondakinen kudeaketa zerbitzuak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantza aldatzea

Ur-hornidura, estolderia eta saneamendua, arazketa eta Uraren Ziklo Integralari dagozkion beste jarduketa eta zerbitzuak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantzaren aldaketa behin betiko onestea

BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARIÓN ESLAVA MUSIKA ESKOLAREN PARTZUERGOA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

NAFARROAKO HIRI-HONDAKINEN TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

2020ko 1. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Ur horniduraren, saneamenduaren eta gainerako zerbitzu eta jardueren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean.
Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de liquidación de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos

ARESO

Biztanleen udal-erroldan ofizioz baja ematea

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

TAFALLA

Notificación de resolución de alcaldía

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DIEZ DE PAMPLONA

Procedimiento de familia 286/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 624/2020-D

Despidos / Ceses en general 657/2020

Citación. Seguridad Social 537/2020

Ejecución de títulos judiciales 6/2021

Procedimiento ordinario 708/2019-D

Ejecución de títulos judiciales 22/2021

Citación. Procedimiento ordinario 829/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Citación. Reclamación de cantidad 464/2019

Citación. Reclamación de cantidad 843/2020

Citación. Reclamación de cantidad 848/2020

Ejecución de títulos judiciales 81/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Despidos / Ceses en general número 822/2020

Procedimiento ordinario 425/2020

Procedimiento ordinario 549/2020

Citación. Procedimiento ordinario 819/2020

Ejecución de títulos judiciales 112/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 43/2020

Ejecución de títulos judiciales 3/2021

Ejecución de títulos judiciales 93/2020