60. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURILLO EL CUENDE

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Murillo el Cuendeko Udalak, 2021eko otsailaren 26an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 4. aldaketa 2020ko aurrekontuan, kreditu-gehigarria sortzeko.

Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek hura azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Arradan (Murillo El Cuende), 2021eko martxoaren 1ean.–Alkate udalburua, Miguel Ángel Enciso Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2103462