261. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

344/2021 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako Zerbitzuko buruak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: deialdia, batetik, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua erakunde autonomoan kimikaria izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bidez horrelako lanpostuetan aldi baterako kontratazio bidez eta aldi baterako barne igoeraren bidez aritzeko izangaien zerrendak osatzeko.

2398/2021 EBAZPENA, 2021eko azaroaren 8koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, epaimahaikide berriak izendatzen dira Nafarroako Unibertsitate Publikoan Euskarako oinarrizko lanpostuko teknikari izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian –Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearen 2021eko otsailaren 19ko 372/2021 Ebazpenaren bidez onetsia–.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

142E/2021 FORU AGINDUA, azaroaren 3koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Leringo Udal Planaren aldaketa bat, “Campoestellako bidearen eta Lizarrako bide zaharraren eskuineko bazterrean lurzoru urbanizaezinen kategorien mugaketa berrikustea” izenekoa, Javier Guembe Rodríguez jaunak sustaturik.

143E/2021 FORU AGINDUA, azaroaren 3koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Arroizko Udal Plana 1. poligonoko 308. lurzatian aldatzeko espedientea, Mariano Calvo Alonsok sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

4768E/2021 EBAZPENA, azaroaren 3koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, honako ebazpen hau aldatzen duena: 50E/2021 Ebazpena, otsailaren 9koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, langile autonomo gisa ezartzeko dirulaguntzarako 2.000.000 euroko gastua baimentzen duena, “Suspertu Plana. Autoenplegua sustatzeko laguntzak. EGIF” izeneko 950001 96100 4809 241107 partidaren kargura (E-18/000214-01 PEP elementua).

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

191C/2021 EBAZPENA, urriaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Bakaikuko GH Guerra Manutención Guema SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

192C/2021 EBAZPENA, urriaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Altsasuko Mecanizados Alsasua SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

66/2021 FORU AGINDUA, urriaren 27koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, “Tafallako hegoaldeko saihesbidearen trazadura. 2. fasea. NA-132 ekialdea errepidearekiko lotura” izeneko proiektua behin-behinean onesten duena.

373E/2021 EBAZPENA, urriaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Tuterako udal-mugartean bistako adreilua fabrikatzen duen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Cerámica Añón SL da.

288/2021 EBAZPENA, urriaren 21ekoa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Abartzuzako udal mugartean (Nafarroa) dagoen Irantzuko gurutzea izeneko monumentuaren babes eremua behin-behinekoz mugatu, eta haren interes kulturaleko ondasunaren espedientea jendaurrean egoteko epea irekitzen duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANGUREN

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

ARANO

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

Egoitza elektronikoa sortzea

Egiaztapenerako kode segurua sortzea

ARLEGI

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ARTAXOA

16 eta 17/2021 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

AIEGI

2021eko 2., 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2022ko zerga-tasak. Hasierako onespena

BAZTAN

Hiri hondakin solidoak bildu, tratatu eta aprobetxatu edo desegiteko eta zerbitzu horri loturik dauden gainerako jarduerak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa. Hasierako onespena

Obra eta jardueretan erantzukizunpeko adierazpenaren
eta aurretiazko komunikazioaren prozedurak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

BERASKOAIN

Egoitza elektronikoa sortzea

BERRIOBEITI

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko zerga-tasak. Hasierako onespena

BURLATA

Kultur Etxeko prezio publikoak arautzen dituen arauaren aldaketari hasierako onarpena ematea

Aurrekontuko 20/2021 eta 21/2021 aldaketak. Hasierako onespena

Ordenantza, prezio publikoak arautzen dituena autonomiaren sustapeneko eta menpekotasunaren prebentzioko zerbitzua erabiltzeagatik. Hasierako onespena

CINTRUÉNIGO

2022ko karga-tasak. Hasierako onespena

ZIRAUKI

2021eko 1., 2., 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

DONEZTEBE

Xehetasun-azterketa. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

2021/06U aurrekontu aldaketa. Behin betiko onespena

EULATE

Udal ordenantza, Aparkatzea arautzen duena. Hasierako onespena

GARDE

2022ko karga-tasak

GARINOAIN

2022rako zerga-tasak

Aldaketa, Etxeko laguntza-zerbitzua arautzen duen ordenantzan

GARRALDA

2022ko karga-tasak

GESALATZ

8/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

UHARTE

2022ko zerga-tasak. Hasierako onespena

2021eko 15. eta 16. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ITZA

Aldaketa arau subsidiarioetan, Saratsateko UE 13.8 eta UE 13.9 exekuzio unitateetan. Behin betiko onespena

LESAKA

Aldaketa, 2022ko ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

Aldaketa, etxeko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

2022rako karga-tasa

LEDEA

Eskolaz kanpoko ekintzak egiteko 2021eko laguntzak. Laburpena

MÉLIDA

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MENDABIA

2022ko karga-tasak

MURILLO EL CUENDE

5/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2022rako zerga-tasak. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa, Udalaren kirol instalazioetan zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean (44. ordenantza). Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Aldaketa, hirigunean mugikortasuna arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

OLKOTZ

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, Nekazaritza eta Basogintzako ikastetxe integratuaren lurzatian (UI-V unitateko Z-4.4 lurzatia).
Behin betiko onespena

JAITZ

Ordenantza, arautzen duena edukitzea etxeko animaliak oro har eta arriskutsuak izan daitezkeenak. Behin betiko onespena

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

VIANA

Jarduera-lizentzia. Baimena

BIDANKOZE

2022ko karga-tasak

ZUBIETA

Behin betiko onarpena: Urbanizagarriak ez diren lurzoruen arauetan 40. artikulu berria sortzea eta 31. artikulua aldatzea, Hirigintza-arauetan 35., 40., 60. eta 64. artikuluak aldatzea, Eraikuntzari buruzko ordenantzan 95. artikulua aldatzea, eta Udal Plan Orokorra tramitatzeko ordenantzetan 20. artikulua aldatzea

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IRANTZU OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Etxeko laguntza-zerbitzua arautzen duena. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Tarifen aldaketa 2022. urterako, Ur hornidura, estolderia, saneamendua, arazketa eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jarduerak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

ERRIBERAKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Hiri-hondakin solidoak biltzeko, garraiatzeko eta botatzeko zerbitzuaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalean (2022. urtea). Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

ALTSASU

Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea. 2021eko bigarren seihilekoa

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

ARGUEDAS

Baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes

BAZTAN

Biztanleen erroldan ofiziozko bajak emateko jakinarazpena

BERRIOPLANO

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial urbana y rústica. Segundo semestre de 2021

CASTEJÓN

Periodo de pago voluntario de la contribución rústica y urbana
del segundo semestre de 2021

OLAZTI

Jarduera ekonomikoen gaineko 2021eko zerga borondatez ordaintzeko epea

TAFALLA

Resolución de alcaldía