261. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ITZA

Aldaketa arau subsidiarioetan, Saratsateko UE 13.8 eta UE 13.9 exekuzio unitateetan. Behin betiko onespena

Ikusi da ez dela argitaratu 13.8 eta 13.9 exekuzio unitateetan Itzako Arau Subsidiarioen aldaketa puntualari buruzko hirigintzako testu arauemailea. Testu hori behin betiko onetsi zen Etxebizitza eta Lurralde Antolamenduko kontseilariaren 2008ko uztailaren 4ko 193/2008 Foru Aginduaren bidez, eta argitaratu zen 2008ko 105. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abuztuaren 27an. Hirigintzako araudia argitaratzen da, bat etorriz 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan eta uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1 artikuluan xedatutakoarekin (foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Itzan, 2021eko azaroaen 4an.–Alkatea, Floria Pistono Favero.

Arau subsidiarioak (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2115943