34. ALDIZKARIA - 2015eko otsailaren 19a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

231/2015 EBAZPENA, otsailaren 2koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, mendi-ingeniari lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez egiteko deialdiak onesten dituena. Zerrendetako bat aldi baterako kontratazioetarako da, eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran aritzeko.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2015eko urtarrilaren 28an hartua, “Eguesko hilerria handitzeko proiektua” gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaez desjabetzeko. Sustatzailea Eguesibarko Udala da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2015eko urtarrilaren 28an hartua, XVI., XVII. eta XVIII. mendeetako lakazko 13 lanen multzoa, Japoniatik eta Espainia Berriko erregeordetzatik inportatua datorrena, kultura-intereseko ondasun deklaratzen duena.

1/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Erakundeekiko Harremanetarako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren zenbait argitalpenen salmenta prezioa ezartzen duena.

21E/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Olaztiko udal mugapean teleaginteko ebakitze zentroaren eta “Altsasu-Gamarra 2” lineatik hura elikatzeko erdi tentsioko 30 kV-eko linea elektrikoen proiekturako. Iberdrola DESAUk sustatu du.

46E/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, zerri-azienda gizentzeko eta gizendu aurreko hazkuntzarako instalazio baten Ingurumen baimen integratua eguneratzen duena. Instalazioa Sesmako udal mugapean dago eta haren titularra Diaz De Zerio 575-NA ENSa da.

52E/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Tuterako udal mugapean papera fabrikatzeko instalazio baten Ingurumen baimen integratua aldatzen duena ofizioz. Instalazioaren titularrak Papertech SL eta Papertech Energía SL dira.

53E/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Valtierrako udal mugapean zerri azienda gizentzeko dagoen instalazio baten Ingurumen baimen integratua eguneratzen duena. Instalazioaren titularrak P. Castillejo Saenz eta A. Samanes Miranda dira.

57E/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Esteribarko udal mugapean Saigosko Gau-Txori hotela eta Guardia Zibilaren etxebizitzak gas naturalarekin hornitzeko sarea handitzeko proiekturako. Sustatzailea Gas Navarra SA da.

4/2015 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Diseinuko Goi mailako Eskoletako aukerako irakasgaiak prestatzeko prozedura arautzen duten jarraibideak onesten dituena, baita Nafarroako Foru Komunitatean, behar bezala baimenduta, irakaskuntza horiek ematen dituzten ikastetxe pribatuetakoak ere.

EKONOMIA, OGASUN, INDUSTRIA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, Lorezaintzako eta Agenda 21eko lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bidez eratzeko. Oinarri arautzaileak

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

2015eko aurrekontua. Hasierako onespena

2015eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ALLIN

Ezkontza zibila egiteko eskumena bertze baten esku uztea

ALTSASU

Ordenantza fiskaletan tarifak 2015erako eguneratzearren
aldaketa egiteko espedientea. Behin betiko onespena

AGOITZ

Ordenantza, Larrialdi sozialean dauden pertsonei eta/edo familiei diru-laguntza zuzenak emateko. Behin betiko onespena

Udal ordenantza, Agoizko Udalaren Aurelio León aretoaren erabilera eta lagapena arautzen dituena. Behin betiko onespena

Mugikortasun murriztuko pertsona desgaituei ibilgailuak aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

Aldaketa puntual xehakatua, 2. poligonoko 339. lurzatiari dagokionez. Behin betiko onespena

Toki Eder kaleko 1 eta 2ko xehetasun azterlana.
Hasierako onespena

ARANGUREN

2015eko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

AIEGI

2015eko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

2015erako plantilla organikoa.
Hasierako onespena

Udal Planeko determinazio xehakatuetako aldaketa. Hasierako onespena

BEINTZA-LABAIEN

Akats zuzenketa

Kalifikazio juridikoaren behin betiko aldaketa. Behin betiko onespena

2 eta 3. aldaketak 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2015eko aurrekontua.
Behin betiko onespena

BERA

Jose M. Portu Berasateguik uko egitea Tokiko Gobernu Batzarreko kidearen karguari eta hura 3. alkateordearen kargutik kentzea

BERIAIN

Beriaingo Udalak enplegua eta autoenplegua sustatzeko kontrataziorako 2015ean emanen dituen diru-laguntzak. Deialdiaren eta oinarri arautzaileen onespena

BERRIOZAR

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

1/2015 aldaketa 2015eko aurrekontu orokor eta bakarrean. Hasierako onespena

CABANILLAS

2015erako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak. Hasierako onespena

CAPARROSO

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ZARRAKAZTELU

2015eko ekitaldiko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak Onespena

CASTEJÓN

1. aldaketa 2015eko aurrekontu luzatuan. Hasierako onespena

ZIRITZA

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

DEIKAZTELU

2015eko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

EL BUSTO

2015eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2015eko aurrekontua. Hasierako onespena

LIZARRA

BBEPBko hirigintzako fitxetan aldaketa egiteko espedientearen hirigintzako araudia, 142. etxe-saileko 497. eta 498. lurzatiei dagokienez (San Nikolas kaleko 3 eta 5 zenbakiak)

ESTERIBAR

Aldaketa xehakatua, Arau Subsidiarioetako Hirigintzako Araudi Orokorrean. Behin betiko onespena

ETXAURI

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

FIGAROL

2015eko ekitaldiko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak. Behin betiko onespena

GENBE

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRUÑELA

2014ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

IRURRE

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

IZURTZU

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

JAURRIETA

Jaurrieta-Orontzen ehiza barrutia eratzeko proiektua

LAKUNTZA

2015eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2015eko aurrekontuak. Hasierako onespena

LARRAGA

2015eko aurrekontu orokor eta bakarra

LEITZA

Kalifikazio juridikoaren behin betiko aldaketa

LEKUNBERRI

Aldaketa ordenantza fiskaletan. Behin betiko onespena

LERATE

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

LERIN

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2015eko aurrekontua.
Behin betiko onespena

LODOSA

Xehetasun azterlana U.C.-11 unitatean
(3. poligonoa, 153. lurzatitik 157.era).
Behin betiko onespena

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

LONGIDA

1. aldaketa 2015eko aurrekontuan. Hasierako onespena

LOS ARCOS

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

LUKIN

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

MUETZ

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

MURCHANTE

2015eko aurrekontuak. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2014ko ekitaldiko aurrekontuko aldaketak. Hasierako onespena

Udaleko Kirol Patronatua. Noain Elortzibarko kirol klubendako diru-laguntzen deialdia. 2015. urtea

Aldaketa puntuala antolamendu xehakatuko determinazioetan (ekipamendu jarduketa Noaingo 1. poligonoko 335. lurzatian), Iruher, S.A.L.k sustatua. Hasierako onespena

OTSAGABIA

Aldaketa Gimnasioko instalazioen erabilera arautzen duen ordenantza fiskalean.
Behin betiko onespena

OLAZTI

2015eko lan egutegiaren onespena eta egun baliogabeen deklarazioa

IRUÑA

Izendapen libreko langileen kargu uztea eta izendatzea

AZKOIEN

Herrilurretako lurzatiaren erabilera lagatzeko desafektazioa, bost erlauntz jartzeko, Javier Roig Dusermek sustatua

Jarduera sailkatuaren espedientea hastea

SARTAGUDA

Udalak antolatutako kirol jardueren tarifak. Hasierako onespena

TAFALLA

14-19. aldaketak 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

AR-2 unitatearen Plan Partzialeko UB-3.1 eta UB-3.6 lurzatien xehetasun azterlanaren eranskina. Hasierako onespena

AR-2 unitatearen Plan Partzialeko UB-11 lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Nafarroa Behereko etorbideko 6ko etxebizitzen eraikinean igogailua paratzeko plan berezia. Hasierako onespena

Aldaketa Eremu publikoan ostalaritzako terrazak paratzea arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

TUTERA

Castel Ruiz Enpresa Entitate Publikoa
Irabazi asmorik gabeko kultur jardueretarako diru-laguntzen deialdi publikoa. 2015. urtea

Larreen aprobetxamenduaren mugak aldatzea eta herritarren arteko horien esleipenerako prozedura hastea

Aldaketa puntuala HAPOn. Hasierako onespena

URDAZUBI

Bake epaileen karguak hutsik

EGUESIBAR

1. aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

VALTIERRA

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

25/2014 aldaketa aurrekontuan.
Behin betiko onespena

BIDAURRE

2015eko aurrekontua.
Behin betiko onespena

ALESBES

2015eko aurrekontuak.
Hasierako onespena

VILLAMAYOR DE MONJARDIN

2015eko karga-tasak

VILLATUERTA

2015eko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ATARRABIA

Aldaketa 2014ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

ESA

2015eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2015eko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

ZUGARRAMURDI

Bake epaileen karguak hutsik

DONEZTEBEKO ETA ELGORRIAGAKO UDALEN BATASUNA

2015eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

SAN ADRIANGO, AZAGRAKO, ANDOSILLAKO ETA CARCARKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

3. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

2. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2015eko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

2015eko ekitaldiko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

2015eko aurrekontua.
Hasierako onespena

2015eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

QUEILES IBARREKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 5973/2014 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 1106/2014-JM prozedura arrunta

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 484/2008 demanda

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 250/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 455/2014 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua. 480/2014 prozedura arrunta

BILBOKO INSTRUKZIOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 2352/2014 falta judizioa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
INDUSTRIA Y EMPLEO

Edicto de notificación

Edicto

EKONOMIA, OGASUN, INDUSTRIA
ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA

Ediktua

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Notificación sobre vehículo abandonado

Edicto del Registro Asociaciones Fundaciones y Colegios Profesionales

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE FOMENTO

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA

Ikasteko laguntzak itzultzeko espedienteak

BARAÑÁIN

Notificación de sanción

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de denuncia

BERRIOZAR

Resolución de sanción
(Referencia: 10003/2015)

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2015)

Requerimiento de pago
(Referencia: 10003/2015)

BURLADA

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

Resolución de sanción
(Referencia: 10002/2015)

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2015)

Requerimiento de pago
(Referencia: 10002/2015)

CASTEJÓN

Resolución de sanción
(Referencia: 10001/2015)

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2015)

Baja de oficio en Padrón

CORELLA

Notificación de infracción

ESTELLA/LIZARRA

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de resolución sancionadora

EZCABARTE

Resolución de sanción
(Referencia: 10001/2015)

GALAR

Resolución de sanción
(Referencia: 10002/2015)

JAVIER

Notificación de denuncia
(Referencia: 10001/2015)

MILAGRO

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

PERALTA

Propuesta de resolución
(Referencia: 10002/2015)

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2015)

RIBAFORADA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10001/2015)

SANGÜESA

Resolución de sanción
(Referencia: 10001/2015)

TAFALLA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2015)

TUDELA

Notificación de bajas por caducidad
en el Padrón Municipal de Habitantes

Notificación de sanción

Desestimación de recursos de reposición

Notificación de sanción

Notificación de denuncia. Propuesta de resolución

Imputación de coste de ejecución subsidiaria por derribo de inmueble

Trámite de audiencia

Edicto notificación orden limpieza solar

Notificación de denuncia

VALLE DE EGÜÉS

Anuncio. Notificación de expedientes sancionadores

YERRI

Resolución de la Alcaldía imposición de multa coercitiva

ZIZUR MAYOR

Requerimiento de pago
(Referencia: 10003/2015)

ZÚÑIGA

Edicto de notificación

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Inicio de expediente de suspensión de contrato de suministro de agua

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Resolución de expedientes de pérdida de vigencia
de autorizaciones para conducir

Edicto

Edicto de notificación de expedientes de pérdida
de vigencia de autorizaciones para conducir

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SINDICATO DE RIEGOS DE FUNES

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria