147. ALDIZKARIA - 2009ko azaroaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

12/2009 FORU LEGEA, azaroaren 19koa, pertsona transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa.

1.1.3. Foru Aginduak

183/2009 FORU AGINDUA, azaroaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, "Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko aitorpena" 296 eredua onesten duena.

187/2009 FORU AGINDUA, azaroaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, energia elektrikoaren kontsumoari buruzko urteko aitorpenaren 159 eredua onesten duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1958/2009 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Francisca Araiz Vidaurre andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Villatuertako Osasun Eskualde Oinarrizkoko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1959/2009 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Díez de Ulzurrun Biurrun andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Arrosadiako Osasun Eskualde Oinarrizkoko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

3173/2009 EBAZPENA, urriaren 27koa, Nafarroako Mendekotasun Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Javier de Prada Pérez jauna, Nafarroako Mendekotasun Agentziako "El Vergel" zahar-etxeko zuzendaria, kargutik kendu eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

3174/2009 EBAZPENA, urriaren 27koa, Nafarroako Mendekotasun Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Carmen Aguirre Hernández andrea Nafarroako Mendekotasun Agentziako El Vergel zahar etxeko zuzendari izendatzen duena.

3175/2009 EBAZPENA, urriaren 27koa, Nafarroako Mendekotasun Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Javier de Prada Pérez jauna Nafarroako Mendekotasun Agentziako Mendekotasun Egoeretarako Prestazioen Zuzendariordetzako Zerbitzuen Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

211/2009 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Polizia Kidegoetarako polizia izateko 115 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian epaimahaia osatuko duten kideak izendatzen dituena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko azaroaren 9an hartua, Erripagaineko Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientearen tramitazioa hasten duena. Hori Hirigintza eta Etxebizitzaren arloan Urgentziazko Neurriak Hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen Lehen Xedapen Iragankorraren 1. atalean ezarrita dagoenaren babespean egin da, eta UPSeko I. Banaketa Eremuko konpentsazio batzordeak sustatu du.

1.7. BESTELAKOAK

84/2009 FORU DEKRETUA, azaroaren 16koa, "José Lázaro Galdiano" ediziorako saria ematen diona "Ahora, Ediciones de Bibliofilia" argitaletxeari, "El bebedor de lágrimas" lanagatik.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko azaroaren 16an hartua, "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasunezko jarduketa: N-121-B errepidea egitea, tartea: Irurita-Elizondo" proiektuko lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena.

8/2009 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Lurralde Aberastasunaren Erregistroan 2009ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak onesten dituena.

9/2009 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Galarko udalerriko balorazio txosten partziala onesten duena.

881/2009 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena telefonia mugikorreko antena bat jartzeko Aranoko udal mugapeko 3. poligonoko 417. lurzatian. Sustatzailea Telefónica Móviles España, S.A. da.

882/2009 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena telefonia mugikorreko antena bat jartzeko Orotz-Beteluko udal mugapeko 1. poligonoko 206. lurzatian. Sustatzailea Telefónica Móviles España, S.A. da.

883/2009 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena telefonia mugikorreko antena bat jartzeko Kasedako udal mugapeko 33. poligonoko 70. lurzatian. Sustatzailea Telefónica Móviles España, S.A. da.

884/2009 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena telefonia mugikorreko antena bat jartzeko Lergako udal mugapeko 2. poligonoko 202. lurzatian. Sustatzailea Telefónica Móviles España, S.A. da.

887/2009 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena "Allo, Deikaztelu eta Lizarrako (Nafarroa) zentral telefonikoen arteko 32 Z.O.ko kable berriaren proiekturako", Alloko, Deikazteluko, Morentingo, Muniain-Aberingo eta Lizarrako udal mugapeetan. Sustatzailea Telefónica de España, S.A.U. da.

2230/2009 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiarena, Ingurumen baimen integratua ematen duena Lizarrako udal mugapean hondakin arriskutsu eta ez arriskutsuen transferentzia instalatzeko. Sustatzailea Chipala Medioambiente, S.L. da.

AKATS ZUZENKETA, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak irailaren 25ean emandako 768/2009 Ebazpenarena. Horren bidez, Ingurumen ukipenetarako baimena eman zen San Estebanetik (2. zirkuitua) Muru Artederretako T.A.ra (Nafarroa) doan 66 kV-ko korronte zuzeneko aireko linea elektrikoaren proiekturako, Derna, S.A.k eta Acciona Energía, S.A.k sustaturik.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko albaitari izateko lanpostu
bat oposizio bidez betetzeko

ERDIALDEKO MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, peoi-gidari izateko 5 lanpostu lehiaketa
murriztuaren bidez betetzeko. Izangai onartu
eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Lankidetza hitzarmena

ABERIN

Lankidetza hitzarmena

ANTZIN

Lankidetza hitzarmena

AGEZA

2008ko kontuak. Hasierako onespena

AZAGRA

Ordenantza. Hasierako onespena

4. aldaketa 2008ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

3. aldaketa 2009ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BAZTAN

Baztango udal planaren aldaketak

BEINTZA-LABAIEN

Aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Artiberri sektoreko (Berriozar-Artika)
aldaketa puntual xehakatua. Behin betiko onespena

CORTES

7/2009 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

6/2009 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

ELGORRIAGA

Ordenantza, Udalak ur banaketa eta saneamendua emateko eta zerbitzu egiteko tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

Inbentarioaren urteko zuzenketa

ERRO

Aurrekontuak. Hasierako onespena

Udal ordenantza, herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Ondasuna ikertzeko espedientea abian

EZKABARTE

2010eko karga-tasak

Ordenantza fiskaletako tarifen aldaketa. Hasierako onespena

ITZA

Udal Plana. Hasierako onespena

LANA

Lankidetza hitzarmena

LARRAUN

Aurrrekontuko 1/2009, 2/2009, 3/2009,
4/2009 eta 5/2009 aldaketak. Behin betiko onespena

Akats zuzenketa plantilla organikoaren hasierako onespenean

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

ELIZAGORRIA

2010eko aurrekontu bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

LOS ARCOS

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

MÉLIDA

2010eko karga-tasak. Onespena

Aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

MORENTIN

2010eko karga-tasak

Hirigintza hitzarmena. Behin betiko onespena

MURIETA

Lankidetza hitzarmena

OTSAGABIA

Arau Subsidiarioetako aldaketa

Jarduera sailkatua

IRUÑA

Egiturazko aldaketa Iruñeko Udal Planean, hirigintzako araudi orokorrean 35 bis eta 39 bis artikuluak sartuz,
6/2009 Foru Legearen lehen xedapen iragankorra aplikaturik. Hasierako onespena

Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuari "Arrosadia-Lezkairu" ARS-3 eremuko LC 2 lurzatia doan lagatzea, Nafarroako Medikuntzako Gune Teknologikoa eraiki dadin

Adania Residencial S.L., Apisa, Domeño, Erro y Eugui, eta beste batzuk: Lezkairuko P.P.ko aldaketa, etxebizitza eta hirigintza arloko presako neurriei buruzko 6/2009 Foru Legearen 1. xedapen iragankorra aplikatuz. Hasierako onespena

AZKOIEN

Aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

PIEDRAMILLERA

2010eko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

SORLADA

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

TUTERA

Kreditu gehikuntzaren gaineko espedientea Udalaren Ur Batzordearen 2009ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Irailaren 22ko 516/2009 ebazpena baliogabetzea

Alberto Aristu Garcíaren izendapena

Usúa Majo Cachoren izendapena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa 2010eko tasa fiskaletan eta ordenantzan.
Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA

Edicto juicio de faltas 53/09

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Edicto. Juicio verbal L.E.C. 2000 818/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Demanda 178/2009

Edicto de notificación. Ejecución 20/2009

Edicto de notificación. Ejecución 182/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Demanda 0000633/2009

Edicto. Demanda 0000736/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de citación. Demanda 479/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE ZARAGOZA

Cédula de notificación procedimiento. Ejecución 179/2009

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Citaciones para vista oral

EGÜÉS

Edicto

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación
Actas de infracción

Cédula de notificación
Actas de infracción

Cédula de notificación
Actas de infracción y liquidación