54. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

479/2021 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Foruzaingoko inspektore batzuk.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

33/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 5ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita adingabeen babesaren esparruan aritzen diren irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen deialdia eta 2021. urterako gastua baimentzen baita. DDBN identifikazioa: 548543.

41/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, gastua baimendu eta laguntza ekonomiko batzuk emateko deialdia onesten duena, 2021. urterako, familia gurasobakarretan kontziliazioa laguntzeko.

42/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, aldizka ordaintzen diren zuzeneko laguntza ekonomikoen deialdia onesten eta behar den gastua egitea baimentzen duena, 2021erako, langileen lana eta familia bateratzeko neurri osagarri gisa, langile horiek eszedentzian daudenean lehen graduko ahaideak, adingabeak eta helduak, zuzenean, jarraian eta etengabe zaintzeko, eritasunagatik eta/edo istripuagatik.

43/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, familiaren esparrurako laguntza ekonomiko batzuk emateko deialdia onesten duena, familia ugarietan eta gurasobakarretan 2021. urtean sortzen diren ohiz kanpoko eta beharrezko gastuei aurre egiteko, eta horretarako behar den gastua egitea baimentzen duena.

62E/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021ean dirulaguntza honetarako behar den gastua baimentzen duena: toki entitateentzako eta haien menpeko edo haiei loturiko entitateentzako laguntza, enpleguko eta toki garapeneko agenteak kontratatzeko, ekintzailetza bultzatzeko zerbitzuak eman ditzaten. DDBN identifikazioa: 547689.

73E/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021ean dirulaguntza hauetarako behar den gastua baimentzen duena: langile autonomoentzako dirulaguntzak laneko eta familiako bizitza bateragarri egiten laguntzeko, kontratazio bidez. DDBN identifikazioa: 547438.

141/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, 2021-2022 kanpainarako deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena laguntzak emateko mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

30C/2021 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Atarrabiako Kirol Martiket 2015 SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

52C/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Nafarroako industria siderometalurgikoaren sektoreko hitzarmen kolektiboko soldatak 2021ean berrikusteari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

54C/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako zuraren industrien sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

AKATS ZUZENKETA, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiaren otsailaren 3ko 36C/2021 Ebazpenarena, zeinaren bidez Berriobeitiko Helphone Servicios Informáticos SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea ebazten den.

AKATS ZUZENKETA, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak urtarrilaren 16an emandako 14C/2021 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, Ensaladas de Navarra SLU enpresaren Arguedasko lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabaki zen.

1.7. BESTELAKOAK

10/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren eta ebazpen honen I. eranskinean adierazitako erakundeen arteko hitzarmenaren testua onesten duena, Kanpo Lana programaren bidez Nafarroako Gobernuaren ikastetxeetan bizikidetza hobetzeko.

105/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udaleko hilerriko administratzaile
lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko.
Izangaien behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

2021eko karga-tasak

ALTSASU

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontuak. Hasierako onespena

ANDOSILLA

Aldaketa, Bide publikoa okupatzeko tasak arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

ARAKIL

2020ko 1., 2., 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARGUEDAS

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Aldaketa, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteetan 2021erako. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa 1-120. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa 3-123. lurzatian. Behin betiko onespena

ARTAXOA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

8/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ATETZ

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Beuntzako 12. poligonoko 43. lurzatian (AA-BEU-P43). Behin betiko onespena

BAKAIKU

Lizentziak ematea eteteko erabakia, telekomunikazio sareko instalazio erradioelektrikoen erabilerei dagokienez

BUÑUEL

2021eko lan-egutegia

CORELLA

Aldaketa, 2021erako tasa eta zerga-tasetan. Behin betiko onespena

DONEZTEBE

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

ELGORRIAGA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

ERROIBAR

Aurrekontuko 6/2020 eta 7/2020 aldaketak. Behin betiko onespena

LIZARRA

Egiaztapen-kode segurua

ETAIU

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

Eskumenaren eskuordetze berezia

EZKABARTE

Ezkontza zibila egiteko eskumena eskuordetzea

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

FUNES

Jarduera-lizentzia. Eskaera

GALAR ZENDEA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GALAR

2021eko plantilla organikoa. Behin  etiko onespena

GALIPENTZU

Aldaketa Eraikuntzaren eta urbanizazioaren gaineko ordenantza orokorrean. Behin betiko onespena

UHARTE

Ordenantza, Udalaren gizarte eta kultur instalazioen funtzionamendua arautzen duena. Hasierako onespena

JAURRIETA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Egoitza elektronikoa sortzea

LARRAGA

Eraikingintza-ordenantza, estalduretan eguzki plakak instalatzearen gainekoa. Hasierako onespena

LESAKA

2021. urterako Udalaren aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

LODOSA

Sociedad Lodosana para el Deporte y la Salud SL eratzea.

MAÑERU

2020ko 8., 9. eta 10. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

METAUTEN

Akats zuzenketa

Euskara ikasteko laguntzak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

OKO

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

OLORITZ

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

PITILLAS

1/2019 aurrekontu-aldaketa baliogabetzea

RIBAFORADA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

SUNBILLA

2020ko 1. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

UNTZUE

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

URDIAIN

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

URRAULGOITI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

Ordenantza, arautzen duena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Hasierako onespena

Aldaketa, Lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

VALTIERRA

Aldaketa, Landabideen erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

VIANA

Herri-larreen aprobetxamendua. Eskaerak aurkeztea

VILLATUERTA

Aldaketa, Udalaren kirol-instalazioak erabiltzeko prezio publikoa arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

ESA

Ordenantza, zerbitzu berezien prezio publikoak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ARAXES GARAIKO MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

7/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ARTZIBARKO, OROTZ-BETELUKO ETA LONGIDAKO UDALEN BATASUNA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

LODOSA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

MAÑERU

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para 2021

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 1010/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 625/2020

Ejecución de títulos judiciales 75/2020

Despido objetivo individual 451/2020

Ejecución de títulos judiciales 3/2021

Citación. Procedimiento ordinario 0794/2020-B

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 10/2021

Seguridad Social 701/2019

Citación. Reclamación de cantidad 829/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Despido objetivo individual 41/2021

Despido objetivo individual 34/2021

Ejecución de títulos judiciales 112/2020

Citación. Despido objetivo individual 104/2021

Citación. Despido objetivo individual 104/2021

Ejecución de títulos judiciales76/2020

Procedimiento ordinario 459/2020

Ejecución de títulos judiciales 4/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 70/2020

Procedimiento Ordinario 806/2019

Ejecución de títulos judiciales 7/2021

Ejecución de títulos judiciales 45/2020

Ejecución de títulos judiciales 6/2021

Citación a juicio. Procedimiento ordinario 604/2020

Notificación sentencia. Despidos 532/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO UNO DE SAN SEBASTIÁN

Citación. Procedimiento de oficio 448/2020

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DEL ARGA Y ARAGÓN DE PERALTA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria