223. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2937/2019 EBAZPENA, urriaren 14koa, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak emana, zeinaren bidez Jon Sempere Retegui jauna izendatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko D mailako edo taldeko Zerbitzu Orokorretako bost lanpostu desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako oposizio murriztuaren bidez betetzeko prozeduran.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2925/2019 EBAZPENA, urriaren 14koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitekto tekniko izateko bederatzi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, 31 basozain lanpostu betetzeko deialdiaren hirugarren probaren behin betiko emaitzak onesteko kalifikazio epaimahaiak eman zuen erabakiaren aurka; erabaki hori 2019ko irailaren 13an argitaratu zen.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, basozain izateko oposizioaren deialdiaren kontrakoa.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, sistema informatikoetako teknikari-ofizial izateko oposizioaren deialdiaren aurkakoak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

291/2019 EBAZPENA, urriaren 24koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako udalentzako dirulaguntzen deialdi bat onesten baita beren eraikin sakabanatuak lokalizatzeko eta seinaleztatzeko jarduketak egin ditzaten 2019an.

14E/2019 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita “Proiektu pilotuak eta produktu, prozesu eta teknologia berrien garapena” izeneko 2019ko dirulaguntzaren deialdia, Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barnean. DDBN identifikazioa: 478879.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

96C/2019 EBAZPENA, urriaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Timac Agro España SA enpresaren Lodosako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

97C/2019 EBAZPENA, urriaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako metalaren merkataritzaren sektoreko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

100C/2019 EBAZPENA, urriaren 18koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako ostalaritza sektoreko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

101C/2019 EBAZPENA, urriaren 18koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iraizozko Lacteos Goshua SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

102C/2019 EBAZPENA, urriaren 18koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Ilunión Navarra SL enpresaren Beriaingo lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2019ko urriaren 30ean hartua, Iruñeko Txantrea auzoan berokuntzako zentralaren eta sarearen proiektua foru intereseko inbertsioa dela deklaratzen duena.

373/2019 EBAZPENA, urriaren 29koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, “Cabredoko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

202/2019 EBAZPENA, urriaren 31koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, 0,78ko eguneratze koefizientea onesten duena Lur-ondasunen Erregistroan inskribatuta dauden Martzillako ondasun higiezin guztien katastroko balioei aplikatzeko 2020ko ekitaldian.

315E/2019 EBAZPENA, urriaren 25ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 3ko 267E/2019 Ebazpena baliogabetzen duena. Ebazpen horren bidez, Oltza Zendeako udal-mugartean ibilgailu motordunak fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena baimendu zen. Jardueraren titularra Volkswagen Navarra SA da.

AKATS ZUZENKETA, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren urriaren 7ko 70/2019, 71/2019, 72/2019, 73/2019 eta 74/2019 Ebazpenen eranskinena (2019ko azaroaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuak).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

FITERO

Deialdia, zerbitzu anitzetako hiru lanpostu, C mailakoak, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko. Izendapena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

Euskara teknikari izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez eta lan-kontratu finkoarekin betetzeko prozedura. Kontratazio proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

21/2019 aldaketa aurrekontuan, kreditu bereziaren bidez.
Behin betiko onespena

ANTSOAIN

Aldaketa, ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

Lurraren gaineko kontribuzioaren karga-tasa 2020rako

ARLEGI

2019rako aurrekontua. Hasierako onespena

BERBINTZANA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 123. eta 529. lurzatietan. Hasierako onespena

CASTEJÓN

Ekonomia-jardueren gaineko 2019ko zerga borondatez ordaintzeko epea

ZIZUR ZENDEA

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

CORELLA

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

DONAMARIA

Ordenantza, Herritarren lana edo auzolana arautzen duena. Hasierako onespena

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ELKARTE

Kontzejuaren ordenantza, hilerriak arautzen dituena.
Hasierako onespena

ERGOIENA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

GOIZUETA

Alkatearen ordainsariak eta dedikazio araubidea

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

GESALATZ

Aldatzea eta handitzea Lerateko kanpamentu turistikoaren plan berezia. Hasierako onespena

2019ko aurrekontuko 6, 7, 8 eta 9. aldaketak. Hasierako onespena

IBARGOITI

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

IZABA

Ordenantza fiskala, Lizentziak emateko eta hirigintzako jarduketak tramitatzeko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

LUZAIDE

2019ko 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

NABASKOZE

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

IRUÑA

2019ko aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

JAITZ

2019ko 4., 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

TAFALLA

2020ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen
duten prezio publikoak. Hasierako onespena

2020ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen
duten tasen erregulazioa. Hasierako onespena

Herri-ondasunak aprobetxatzeko eskaera

UNANU

2020ko aurrekontua. Hasiera bateko onespena

URDAZUBI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

1/2019 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena

EGUESIBAR

Aldaketa, Musika Eskolako prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

5/2019 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena

ERREGERENAKO MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

NAFARROAKO IPARRALDEKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua.
Hasierako onespena

2019/1 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

10 eta 12/2019 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra.
Erreferentzia: 2019-S-539

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Comunicación de resolución de alcaldía

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE CASTEJÓN

Convocatoria de Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES OMBATILLO

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria