223. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARLEGI

2019rako aurrekontua. Hasierako onespena

Arlegiko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko urriaren 24an egin bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

1. Hasiera batean onestea 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak.

2. Hasierako onespena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta jendaurrean edukitzea, legeak ezartzen dituen baldintzetan.

Erreklamaziorik egon ezean, behin betiko onetsitzat joko dira, arestian aipatu jendaurreko epea bukatutakoan.

Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan ezarritakoa betetzeko.

Arlegin, 2019ko urriaren 24an.–Alkate udalburua, Christian Waskonig Caro.

Iragarkiaren kodea: L1913780