223. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

102C/2019 EBAZPENA, urriaren 18koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Ilunión Navarra SL enpresaren Beriaingo lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

Ilunión Navarra SL enpresaren Beriaingo lantokirako hitzarmen kolektiboaren testua aztertu da (kode zenbakia: 31101681012019), erregistro honetan 2019ko irailaren 25ean sartu zena, enpresaren ordezkariek eta sindikatuen ordezkariek 2019ko uztailaren 31n izenpetu eta 2019ko irailaren 30ean zuzenduta, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan eta Laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2019ko urriaren 18an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Ilunión Navarra SL enpresaren hitzarmen kolektiboa, Beriaingo lantokirako (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F1913402