223. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

DONAMARIA

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganik, behin betikoz onetsirik gelditu da 3/2019 aldaketa. Hau 2019ko abuztuaren 28an onetsi zen hasiera batean eta 199. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2019ko urriaren 8an.

Horrenbestez, eta foru lege horren 202.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz, aldaketa argitaratzen da:

GASTUAK

GUZTIRA

10.000,00 euro

Kreditu-gehigarriak

1 3340 226 Kultura ekitaldiak

Partida igoera

2.000,00 euro

1 3410 212 Piszina mantentzea

Partida igoera

4.000,00 euro

1 3410 212 Frontoiaren mantentzea

Partida igoera

4.000,00 euro

FINANTZIAZIOA

GUZTIRA

10.000,00 euro

Diruzaintzako gerakina

1 87000 Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina

2018ko saldoa

10.000,00 euro

Donamaria-Gaztelun, 2019ko urriaren 30ean.–Alkatea, Natalia Rekarte Oteiza.

Iragarkiaren kodea: L1913836