223. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

URDAZUBI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Aurrekontua hasiera batean onesteko erabakia 2019ko 19. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 29an.

Jendaurreko epean ez da alegaziorik aurkeztu. 2019ko udal aurrekontua behin betiko onetsita dago.

Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera:

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 255.500,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
1.750.660,00 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 2.500,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 203.490,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 473.000,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 12.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 2.696.650,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 217.100,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 100.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.768.250,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 244.420,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 11.000,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko beste diru-sarrerak: 112.100,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 243.780,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 2.696.650,00 euro.

Urdazubin, 2019ko urriaren 28an.–Alkatea, Ignacio Ariztia Urriza.

Iragarkiaren kodea: L1913723