223. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERBINTZANA

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Berbintzanako Udalak, 2019ko urriaren 1ean egin osoko bilkuran, hasiera bateaz onetsi zuen aurrekontua aldatzeko 2/2019 espedientea; gastuak dira, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatzekoak. Beraz, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatutakoari buruz 214. artikuluan ezartzen denari jarraituz, espedientea jendaurrean egonen da hamabortz egun balioduneko epean, interesdunek hura aztertu eta bidezko iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.

Berbintzanan, 2019ko urriaren 18an.–Alkatea, Ángel Díez Asenjo.

Iragarkiaren kodea: L1913705