115. ALDIZKARIA - 2019ko ekainaren 14a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

37/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari eta goi mailako teknikari titulu batzuen egitura eta curriculuma ezartzen dituzten foru dekretuak aldatzen dituena.

42/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitatean Ile-apainketako Estilismo eta Zuzendaritzako goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

67/2019 FORU DEKRETUA, ekainaren 5ekoa, Alfonso Carlosena García jauna Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektore kargutik kentzen duena.

68/2019 FORU DEKRETUA, ekainaren 5ekoa, Ramón Gonzalo García jauna Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektore eta, haren kargua dela-eta, Gizarte Kontseiluko kide izendatzen duena.

61/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 24koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, Francisco Javier Forcada Melero jauna, Ingurumena Zaintzeko Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

81/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 27koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, María Carmen Anaut Erviti andrea, Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusiko Kontu-hartze Orokorraren Zerbitzuko NBEUF-LGENF Dirulaguntzen Finantza Kontrolerako Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

82/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 27koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, María Carmen Anaut Erviti andrea Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusiko Kontu-hartze Orokorraren Zerbitzuko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Finantza Kontrol Iraunkorrerako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

83/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 27koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Luis Ceras Arrese jauna Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusiko Kontu-hartze Orokorraren Zerbitzuko NBEUF-LGENF Dirulaguntzen Finantza Kontrolerako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

45/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 28koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Micaela Quintana Goicoechea andrea Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Premien Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

46/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 28koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Luis Antonio Núñez Pascual jauna Hezkuntza Departamentuko Zerbitzu Osagarrien Koordinazio Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

611E/2019 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez, lanpostu hutsak esleitzen dira merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan terapeuta okupazionala izateko.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

268/2019 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, “Kultura zientifikoko prestakuntzarako laguntzen” deialdia egiten duena. DDBN identifikazioa: 454110.

313/2019 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleen gurasoen elkarteen federazioei laguntzak emateko 2019. urteko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 458816.

1.7. BESTELAKOAK

510/2019 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Herri Lanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ebazten baitira zenbait alegazio Iruña eta Tafalla bitartean (Tafallako eskualdea) errepidez egiten den erabiltzaile guztientzako bidaiari-garraio publiko erregularraren zerbitzuaren (NAV-002) aurreproiektuari aurkeztutakoak, eta onesten baita zerbitzu horren proiektua.

511/2019 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Herri Lanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ebazten baitira aurkeztutako alegazioak Iruña-Tutera-Zaragoza, Erriberabarrena (NAV 003) tartean errepidez egiten den erabiltzaile guztientzako bidaiari-garraio publiko erregularraren zerbitzuaren aurreproiektuan, eta onesten baita zerbitzu horren proiektua.

264/2019 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Zergen Kontrolerako 2019ko Plana onesten duena.

199/2019 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Hezkuntza Departamentuak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin eta Nafarroako Unibertsitatearekin sinatu dituen hitzarmenak, lanbide heziketako goi mailako teknikari tituluen eta unibertsitateko gradu tituluen arteko kredituak aitortzeari begira.

288/2019 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita, 2019-2020 ikasturterako, eskolaldi etengabearen edo eskolaldi malguaren luzapen automatikoa zenbait ikastetxetan, hots, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 6ko 29/2018 Ebazpenaren bidez 2018-2019 ikasturtean eskolaldi mota horietako bat modu esperimentalean ezarri zuten haietan.

307/2019 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, Helduarora Igarotzeko Programaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dira funts publikoak jasotzen dituzten hezkuntza bereziko ikastetxeetan eta Helduarora Igarotzeko Gela Alternatiboetan, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

308/2019 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak ematen dituena Gizartean, Hezkuntzan eta Lan Munduan Txertatzeko Programa (PISEP) (energia berriztagarrien lanbide-profila), Nafarroako Foru Komunitatean bakarrik dauden adingabe atzerritarrei zuzendua, nola antolatuko den eta nola funtzionatuko duen arautzeko.

Eskaera egiteko epea irekitzea automobilgintzaren sektoreko enpresa misioan Indiara joateko irailaren 23tik 27ra bitarte.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARTZIBAR

Xehetasun-azterketa, Gorraizko (Artzibar) 20. poligonoko 11. lurzatian. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Aldaketa, S-15 industria sektorean. Behin betiko onespena

ARTABIA

Artabiako Kontzejuaren (Allin ibarra) erabilera publikoko eremuen eta bideen aprobetxamenduak eta erabilera arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Laburpena, 2019-2020 ikasturtean Berriozarko ikastetxe publikoan bazkaltzeko laguntzen deialdiarena. “Jantokirako bekak”

Laburpena, Berriozarko Udalaren Francisco Casanova Musika Eskolan musika ikasketak egiteko laguntzen deialdiarena. 2019/2020 ikasturtea. “Musika eskolako bekak”

BIDAURRETA

2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ELGORRIAGA

Hiri-jarduketarako plan berezia Udal Plan Orokorreko UN-2 unitatean. Behin betiko onespena

GARINOAIN

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, 2. poligonoko 329. eta herri-lur mugakideko lurzatietan. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Zurialdea kaleko 10ean (2. poligonoko 730. lurzatia). Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko 2 zenbakiko Eraikingintza-ordenantzan. Behin betiko onespena

LODOSA

Xehetasun-azterketa UC11n, 3. poligonoko 234, 235, 236, 237, 238 eta 239. lurzatietan. Behin betiko onespena

MENDABIA

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko eraikingintza- eta urbanizazio-ordenantzetan. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, ZO-2.13 eremuan. Hasierako onespena

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ORISOAIN

Ondare-ondasun higiezinen kalifikazio juridikoaren aldaketa, herri-ondasun gisa kalifikatzeko. Behin betiko onespena

ORKOIEN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1467. eta 1468. lurzatietan. Behin betiko onespena

GARES

Hiri-jarduketarako plan berezia 3. poligonoko 2A eta 66. lurzatietan. Behin betiko onespena

ERROMANTZATUA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

TUTERA

Jarduera-lizentzia. Baimena

Aldaketa, Tuterako jarduera ekonomikoen eremuko (La Serna) kontserbaziorako hirigintza entitatearen estatutuetan. Hasierako onespena

2019ko aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

TULEBRAS

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

ULTZAMA

Alkatetzaren eskuordetzea

UNTZUE

2019ko 2., 3. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Aldaketa Herri-lurren ordenantzan. Behin betiko onespena

Alkatetza beste baten esku uztea

VALTIERRA

Aldaketa UE 24 S.1 AR.1 exekuzio unitatean. Hasierako onespena

ESA

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 905. lurzatian. Hasierako onespena

SAN FRANCISCO JAVIER ZAHAR ETXEAREN MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskala, Azterketa eskubideen tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de bien inmueble

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Despido objetivo individual 310/2019