145. ALDIZKARIA - 2006ko abenduaren 4a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

79/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 13koa, "Orbaibarko Mendiak" Zainketa Bereziko Eremutzat jo eta haren Kudeaketa Plana onesten duena.

82/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 20koa, Nafarroako Administrazio Publikoen prebentzio, su-itzaltze eta salbamendu zerbitzuetan, suhiltzaileen sarjentu eta ofizial lanpostuetan sartzeko eskatu behar diren tituluak zehazten dituena.

1.1.3. Foru Aginduak

112/2006 FORU AGINDUA, azaroaren 10ekoa, Osasun kontseilariak emana, zerri aziendaren eta ehizaldietan harrapatutako basurdeen haragiaren etxeko kontsumo pribaturako osasun neurriak ezartzen dituena.

1.1.4. Ebazpenak

3593/2005 EBAZPENA, azaroaren 22koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, saltokiak, 2007an, igande eta jaiegunetan irekitzeko egutegia ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

83/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 20koa, Francisco Iribarren Fentanes jauna Nafarroako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko buru izendatzen duena.

243 BIS/2006 FORU AGINDUA, uztailaren 21ekoa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen eta Estatuaren arteko Hitzarmen Ekonomikoaren 51. artikuluan aurreikusita dagoen Arbitraje Batzordeko idazkaria izendatzen duena.

2742/2006 EBAZPENA, azaroaren 13koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zaintzaile izateko 58 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia bukatutzat ematen duena. Lanpostu horietatik 16 asteburuetan lanaldi partzialeko kontratupeko lan araubidean aritzeko izanen dira. Halaber, 42 lanpostu hutsetarako izendapenak egin eta 16tarako kontratatzeko baimena ematen da.

DEIALDIA, Nafarroako Comptos Ganberako auditoretzako teknikari izateko hiru lanpostu huts, bi txanda irekikoak eta bat igoera txandakoa, oposizio bidez betetzekoa. Behin betiko izendapena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

2864/2006 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Herri Lanetako ingeniari tekniko izateko lanpostuak oposizio bidez betetzeko deialdian probak gainditu bai baina lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda eta azken-aurreko ariketa gainditu dutenena argitara eman eta deialdian eskatutako titulazioak aurkezteko epea ezartzen duena.

1617/2006 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez onesten da deialdia, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zenbait zentrotan merezimendu-lehiaketaren bidez mota hauetako 29 lanpostu betetzeko: osasun laguntzakoak ez diren atal eta unitateetako burutzak, pabiloiko arduradunak eta erizaintza unitateetako burutzak.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak azaroaren 13an emandako 2776/2006 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitekto izateko 5 lanpostu huts oposizio bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

410/2006 FORU AGINDUA, azaroaren 8koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Corellako Udal Plana Las Losillas alderdian aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

411/2006 FORU AGINDUA, azaroaren 8koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Alloko Udal Plana AO2 U-3.23 unitatean aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

416/2006 FORU AGINDUA, azaroaren 10ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ibargoitiko Udal Plana Izkoko U-4, U-12 eta U-26 unitateetan aldatzeko espedientea, bertako Kontzejuak eta Antonio Armendáriz Iragui jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

422/2006 FORU AGINDUA, azaroaren 10ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Berriobeitiko Udal Plana Añezkarko 7. poligonoko 115. lurzatian aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

1167/2006 EBAZPENA, azaroaren 14koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, ikastetxe publikoetako eskola jantokietako zerbitzuaren kontratazioa 2006-2007 ikasturtera luzatzen duena.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

ERABAKIA, 2006ko azaroaren 20koa, Nafarroako Gobernuak hartua, ondoko proiektuetako lanek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena: "N-121-A errepidea, tartea: 65 k.p.-Etxalar", "N-121-A errepidea, tartea: Etxalar-Bera", "N-121-A errepidea, tartea: Bera-Endarlatsa" eta "NA-121-A errepidean, Endarlatsan, Bidasoa ibaiaren gainean zubi bat egitea".

ERABAKIA, 2006ko azaroaren 20koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "N-232 errepidearen bikoizketa, 3. tartea: Buñuelgo lotunea-herrialdeko muga" egiteko proiektuko lanek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

806/2006 EBAZPENA, urriaren 23koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Orikaingo "Polyone España, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 91/2006).

870/2006 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Arguedasko "Parque de la Naturaleza" enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 92/2006).

1.3.6. Beste batzuk

80/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 13koa, Iratxetako Eraikin Zibila izeneko ondasun higiezinaren babes eremua behin betikoz mugatzea onesten duena.

ERABAKIA, 2006ko azaroaren 13koa, Nafarroako Gobernua "Producción Informática de Navarra, S.L." sozietate publikoaren sorrerari adostasuna ematen diona.

1663/2006 EBAZPENA, azaroaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Arantzazu Percaz Arrayago andreak eta beste bik aurkezturiko 190/06 prozedura laburtuari dagokion administrazio espedientea Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Bigarren Epaitegira igortzen duena.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eskabidea, S.A.T. Echeverría enpresak egina.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktuak.

EDIKTUA

OSASUN DEPARTAMENTUA. Farmazietarako baimena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ARANO

2007 urteko karga-tasak

AURITZ

Aurizko herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespena

BAZTAN

Udal Planeko aldaketa xehekatua hasiera batean onetsita

Udal Plana hasiera batean onetsirik

Udal Plana hasiera batean onetsirik

OIBAR

Hasiera batean onetsirik Oibarko Udaleko Plan Orokorra

Ordenantza fiskaletako eta prezio publikoak arautzen dituzten ordenantzetako tarifen aldaketa, 2007ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra hartzeko. Hasierako onespena

Udal zergen karga-tasak, indizeak eta portzentajeak 2007. urterako

MELIDA

Karga-tasa onetsita

ERROIBAR

Mendi pisten eta herrilurretako finketara sartzeko bideen erabilera arautzen duen udal ordenantza. Behin betiko onespena

GOIZUETA

2007. urteko karga-tasak

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Uraren ziklo integrala arautzen duen ordenantza fiskala

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

NOAIN

Deialdia, Noain Elortzibarko administrari laguntzaile izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

ARAITZ

Akats zuzenketa, Araizko Udaleko administrari-ofiziala izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdian

BERIAIN

Izangai onartuen behin betiko zerrenda, Beriaingo Udaleko arduradun izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

Izangai onartuen behin betiko zerrenda, Beriaingo Udalaren zerbitzu anitzetako enplegatu izateko hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian

BERRIOBEITI

Izangai onartuen behin-behineko zerrenda, Berriobeitiko Udaleko kontu-hartzaile izateko lanpostu bat, bitarteko gisa, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

FALTZES

Onartuen behin betiko zerrenda eta proben hasiera

AZKOIEN

Plantilla organikoko aldaketa behin betikoz onetsirik

VIANA

Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, gizarte langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

AURIZBERRI

Enkantea

BIDAURRETA

U.E.9 unitateko bi hiri lurzati enkantean

CINTRUENIGO

Hiri lurzatiak enkantean

ZIRAUKI

Herrilurren aprobetxamenduak enkantean

ETXAURI

2. sektoreko 18 hiri lurzatiko lote baten salmenta

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

ARANO

2006ko aurrekontuaren 2. aldaketa. Hasierako onespena

GOIZUETA

Aurrekontu 3/06 aldaketa

MELIDA

Aurrekontuko aldaketaren hasierako onespena

ORKOIEN

Aurrekontuko aldaketaren behin betiko onespena

CINTRUENIGO

2006ko aurrekontuko bigarren aldaketak behin betikoz onetsirik

ZANGOZA

Udalaren 2006ko aurrekontuko aldaketak hasiera batean onetsirik

SANTSOL

Aurrekontuko aldaketaren behin betiko onespena

ERROIBAR

Aurrekontuko aldaketaren hasierako onespena

GOIZUETA

Aurrekontu 2/2006 aldaketa

IRUÑA

2007. urteko udal aurrekontua. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Aurrekontuko 1/2006 aldaketa hasiera batean onetsirik

2.3.5. Beste batzuk

FONTELLAS

Birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

MENDABIA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ABERIN

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

Hirigintza hitzarmena. Behin betiko onespena

DESOJO

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

ABLITAS

Birzatiketa hasiera batean onetsirik

ITUREN

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ABERIN

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

KASEDA

Kasedako Udal Planeko antolamendu xehekatuko determinazioen aldaketa, 2. eremuan, U.E. 27 unitatean. Hasierako onespena

UHARTE

Akats zuzenketa, xehetasun azterlan baten hasierako onespenaren iragarkian

IGANTZI

Urbanizazio proiektua, Promociones Lindutx Baztán, S.L. enpresak sustatua. Hasierako onespena

Birzatiketa proiektua eta hirigintza hitzarmena, Promociones Lindutx Baztán, S.L. enpresak sustatua. Hasierako onespena

ERROIBAR

Birzatitze proiektuaren behin betiko onespena

TAFALLA

Akats zuzenketa, herrilurrak desafektatu eta Fagor Luzuriaga Tafalla, S.A. enpresari lagatzeko hasierako onespenaren iragarkian

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

Cédula de citación

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tafalla

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de citación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

Notificación de Resoluciones sancionadoras en materia de transportes

BARAÑAIN

Propuesta de resolución

ANTSOAIN

Arau-hausteen jakinarazpena

Dirección Provincial de Navarra Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cédula de notificación

Dirección Provincial de Navarra del Instituto Nacional de Empleo Subdirección de Prestaciones

Cédula de notificación

COMUNIDAD DE REGANTES DE TAFALLA

Junta General Ordinaria